Europees geneesmiddelenbureau: 'Voordelen vaccinatie J&J wegen op tegen risico's'

©AFP

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA oordeelt dat de voordelen van het vaccin van Johnson & Johnson (J&J) nog altijd opwegen tegen de nadelen. Het bedrijf vroeg eerder na enkele zeldzame tromboses in de VS om de vaccinatie stop te zetten.

Van het EMA mag het vaccin van Johnson & Johnson, ook wel het Janssen-vaccin genoemd, nog altijd worden gebruikt in de strijd tegen het coronavirus. Het geneesmiddelenbureau concludeert dat er een mogelijk verband is tussen het toedienen van het vaccin en een zeer zeldzame trombose. De voordelen van een vaccinatie wegen echter nog altijd door op dat beperkte risico, stelt het EMA.

'Covid-19 wordt in verband gebracht met een risico op een ziekenhuisopname en overlijden. De gemelde combinatie van bloedstollingen en lage bloedplaatjes is zeer zeldzaam en de algemene voordelen van het Janssen-vaccin bij het voorkomen van Covid-19 wegen zwaarder dan de risico's van bijwerkingen', klinkt het in een persbericht van het EMA.

'Veilig en effectief vaccin'

De algemene voordelen van het Janssen-vaccin bij het voorkomen van Covid-19 wegen zwaarder dan de risico's van bijwerkingen.
Mededeling EMA

Het geneesmiddelenbureau benadrukt dat Johnson & Johnson een 'veilig en effectief vaccin is' tegen corona. De bijsluiter van het vaccin moet voortaan wel de bijwerking vermelden. Symptomen die op een mogelijke trombose kunnen wijzen zijn kortademigheid, pijn in de borst, zwellingen aan het been of zware en aanhoudende hoofdpijn.

De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten drukten vorige dinsdag op de pauzeknop. Intussen werden acht gevallen van een zeer zeldzame trombose geregistreerd op een totaal van meer dan 7 miljoen toegediende vaccins. Ter vergelijking: in ons land overlijden nog dagelijks 39 mensen aan de gevolgen van Covid-19.

De trombose deed zich voor in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes en trad op binnen de drie weken na de toediening van het vaccin. Het ging hoofdzakelijk over jongere vrouwen, al is het volgens het EMA nog te vroeg om te zeggen dat bepaalde groepen meer risico lopen.

Vaccinatiepauze

Hoewel Johnson & Johnson al benadrukte dat de bijwerking 'extreem zeldzaam' was, vroeg het de Europese lidstaten om het vaccin voorlopig niet toe te dienen. Het vaccin werd al door het EMA toegelaten, maar de uitrol moet nog op gang komen. Ons land ging, in afwachting van een analyse door het Europees geneesmiddelenbureau, in op het verzoek van het bedrijf.

De Hoge Gezondheidsraad, de medische experts die de overheid adviseren, buigt zich woensdag over het advies van het EMA. De taskforce vaccinatie komt donderdag bijeen. Ons land ontving van Johnson & Johnson al een eerste levering van 36.000 vaccins. Voor volgende week staat een levering van 62.000 vaccins gepland.

De verwachting is dat ons land het vaccin opnieuw zal gebruiken, al is het nog de vraag of alle leeftijdscategorieën het toegediend zullen krijgen.

De verwachting is dat ons land het vaccin opnieuw zal gebruiken, al is het nog de vraag of alle leeftijdscategorieën het toegediend zullen krijgen. Het AstraZeneca-vaccin, waar ook een klein tromboserisico bij blijkt te bestaan, wordt voorlopig enkel aan 55-plussers gegeven. Bij ouderen, die veel kwetsbaarder zijn als ze met corona besmet geraken, wegen de voordelen van een vaccinatie nog veel zwaarder door dan bij jongeren.

Het middel van Johnson & Johnson heeft het voordeel dat één prik volstaat. Van de andere vaccins die momenteel worden gebruikt - BioNTech-Pfizer, Moderna en AstraZeneca - zijn twee prikken nodig voor een optimale werking. Om tegen midden juli de hele bevolking minstens één prik te hebben gegeven, heeft ons land de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson nodig. Als die niet kunnen worden gebruikt bij de brede bevolking, zal de campagne vertraging oplopen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie