Flink minder luchtvervuiling in Brussel

Het autoverkeer was door de lockdownmaatregelen fors teruggevallen in Brussel. ©Photo News

Na anderhalve maand van coronamaatregelen zijn de concentraties stikstofmonoxide (NO) op drukke verkeersaders in Brussel tot 75 procent gedaald.

Dat blijkt uit gegevens van Leefmilieu Brussel, meldt de krant L'Echo. De concentratie stikstofdioxide (NO2) lag de helft lager.

Bij stations met een lagere blootstelling aan verkeer waren er dalingen van 30 procent voor stikstofmonoxide en van 40 procent voor stikstofdioxide. Die laatste kan langere afstanden afleggen, in tegenstelling tot stikstofmonoxide.

De concentratie stikstofdioxide daalt in de loop van de jaren, maar overschrijdt meestal nog altijd de Europese limiet van 40 microgram per kubieke meter lucht.

Leefmilieu Brussel vergeleek de concentraties van verschillende vervuilende stoffen tussen 19 maart en 19 april en in een tweede rapport tot 3 mei met gegevens van de voorbije tien jaar. De weersomstandigheden, die de verspreiding van luchtverontreiniging beïnvloeden, werden geacht vergelijkbaar te zijn met, zoniet iets beter te zijn dan die van een normale maart of april.

NO2 heeft schadelijke effecten op de luchtwegen en het milieu. De concentratie daalt in de loop van de jaren, maar overschrijdt meestal nog altijd de Europese limiet van 40 microgram per kubieke meter lucht in meetstations met veel verkeer in Brussel.

'Black carbon'

De 'black carbon', een fijnstofmassa kleiner dan 0,5 µm die voornamelijk gerelateerd is aan het wegverkeer, was ook lager tijdens de lockdown. Door zondagen met werkdagen te vergelijken wordt erkend dat auto's 15 tot 25 procent van de PM10-concentraties (minder dan 10 µm) en 5 procent van de PM2,5-concentraties (minder dan 2,5 µm) kunnen verklaren. Die laatste partikels zijn gevaarlijker voor de gezondheid.

Door een vereenvoudigde redenering aan te nemen zou het effect van de Covid-19-maatregelen ongeveer 10 procent bedragen voor PM10 en 2 procent voor PM2,5. De concentraties fijne deeltjes waren tijdens de lockdown echter over het algemeen gelijk of zelfs hoger dan de normale waarden. De studie suggereert dat de paar regenachtige dagen een impact hadden op de verspreiding van partikels en dat de noordoostenwind fijne deeltjes over lange afstanden kon aanvoeren.

Aangezien mensen tijdens de lockdown thuisbleven op koude dagen kan de invloed van de woningverwarming ook interessant zijn om te evalueren, luidt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie