Geen akkoord over epidemiebarometer

Premier Sophie Wilmès vond sommige voorstellen van de expertengroep Celeval onwerkbaar. ©Photo News

Er is nog geen groen licht gegeven voor de invoering van een epidemiebarometer. Die moet ons land opdelen in kleurcodes, afhankelijk van de evolutie van de corona-pandemie, waar dan telkens een vaste set regels aan vasthangt. 'Het is nog allemaal te vaag.'

De federale overheid en de regio's bogen zich dinsdagavond op een bijeenkomst van het Overlegcomité over de geplande epidemiebarometer. Die moet op termijn de nieuwe coronabijbel worden, waarbij de toestand van de epidemie per provincie - uitgedrukt in een kleurcode - gekoppeld wordt aan een vaste set coronaregels. Het adviesorgaan Celeval, dat de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis, kreeg vorige week van de politici de opdracht zijn voorstel voor de barometer te herwerken.

Maar ook het nieuwe, aangepaste voorstel wordt nog altijd niet helemaal rijp geacht om al te lanceren. Maandag is er een nieuwe bijeenkomst van het Overlegcomité, waar eindelijk de knoop moet worden doorgehakt. Celeval kreeg een nieuwe opdracht om met een beter uitgewerkt voorstel te komen. 'Dit is veel te vaag en oppervlakkig. Het laat gewoon te veel vragen onbeantwoord', luidt het uit politieke hoek.

Finetunen

Het meeste werk zou wel zijn gebeurd. Volgens onze informatie wil de politiek vooral nog een en ander laten finetunen. De epidemiebarometer moet bijvoorbeeld synchroon lopen met een hele reeks coronaprotocollen die al met sectoren, zoals horeca, cultuur, sport en onderwijs, zijn afgesproken. Daar gelden vaak ook kleurcodes waaraan een coronaregime gekoppeld is. De vrees is een beetje dat de mensen verloren lopen in een woud aan kleurtjes en codes, terwijl het net de bedoeling is alles grondig te vereenvoudigen. Afhankelijk van de kleurcode die in zijn regio geldt, zou elke burger moeten weten aan welke regels hij zich in het dagelijkse leven moet houden.

De vrees is een beetje dat de mensen verloren lopen in een woud aan kleurtjes en codes, terwijl het net de bedoeling is alles grondig te vereenvoudigen.

De Tijd meldde eerder dat er een aanpassing komt van de parameters die de kleurcode bepalen. Aanvankelijk was het de bedoeling vooral met ziekenhuisopnames te werken, maar daar kwam kritiek op omdat een stijging van de ziekenhuisopnames door de incubatietijd pas later merkbaar is, waardoor het virus al flink in omloop kan zijn.

'Daarom worden het aantal nieuwe positieve gevallen en de positiviteitsratio (het aantal positieve tests tegenover het totale aantal testsred.) ook meegenomen om de kleurcode te bepalen', zegt een insider. Welke kleur een bepaalde provincie krijgt, bepaalt met hoeveel mensen - van 1 tot 5 - de inwoners buiten hun gezin nauw contact mogen hebben. Daarnaast was er een voorstel om voor alle events - van feestjes tot recepties - een maximumaantal mensen per vierkante meter vast te leggen, afhankelijk van hoe erg het virus rondwaart. Maar premier Sophie Wilmès (MR) liet al verstaan dat onwerkbaar te vinden. Celeval moet ook daar een alternatief voor vinden.

Zo goed als zeker wordt de epidemiebarometer een van de eerste uitdagingen voor de nieuwe federale regering. Als alles volgens plan verloopt, wordt die regering deze week geïnstalleerd. De onderhandelaars over de Vivaldi-coalitie beslisten intussen al één belangrijke beleidswijziging inzake corona. Er komt een vaste corona-regeringscommissaris die de centrale draaischijf moet worden voor 'all things virus', van de communicatie tot de coördinatie tussen alle diensten die rond corona werken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie