Geen genade voor overtreden coronaregels op de werkvloer

Afstand creëren op de werkvloer is één van de eisen die werkgevers moeten nakomen. ©Photo News

Werkgevers die de coronaregels niet respecteren op de werkvloer - zoals minimaal 1,5 meter afstand regelen tussen werknemers - zullen snel en streng aangepakt worden, tot en met sluiting van de bedrijven.

Dat is gisteren beslist op het hoogste niveau van het openbaar ministerie. De arbeidsauditeurs in ons land, die de sociale misdrijven vervolgen, zullen snel overgaan tot sluiting en zullen ook bedrijven vervolgen voor de strafrechter.

‘Het college van procureurs-generaal heeft gisteren besloten dat we de Covid-19-regels op de werkvloer strikt moeten doen naleven’, zegt Danny Meirsschaut, arbeidsauditeur van Oost- en West-Vlaanderen en voorzitter van de raad van arbeidsauditeurs in ons land.

Het baat niet om alleen mensen te beboeten die wat te ver van hun huis fietsen. Ook deze wantoestanden moeten we aanpakken. DANNY MEIRSSCHAUT Voorzitter raad van arbeidsauditeurs

‘In normale tijden kunnen problemen met de veiligheid en de gezondheid van werknemers wel een tijdje duren’, vertelt Meirsschaut. ‘Er wordt dan eerst overlegd met de werkgever, er worden maatregelen voorgesteld, die worden opgevolgd en pas dan volgt al dan niet een verwittiging of wordt een ‘pro justitia’ opgemaakt voor de arbeidsauditeur. Maar die tijd is er vandaag niet. Als we nu gevaarlijke toestanden vaststellen, moet de werkgever meteen ingrijpen. Doet hij dat niet, dan gaan we veel vlugger dan in normale tijden over tot het sluiten van de onderneming, wat anders eerder uitzonderlijk is.’

Correctionele rechtbank

‘Als de feiten te erg zijn of een opgelegde minnelijke schikking wordt niet betaald, hebben we al afgesproken dat de ondernemingen zich ook moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Daar liggen de financiële sancties veel hoger, vaak worden ze vermenigvuldigd met het aantal werknemers’, waarschuwt Meirsschaut. Als een werknemer gezondheidsschade heeft opgelopen bepaalt de rondzendbrief van de procureurs-generaal ook dat een celstraf van zes maanden tot drie jaar kan volgen.

Zowel de lokale politie als de inspectiediensten zullen meehelpen om de coronaregels te doen naleven op de werkvloer. ‘Spijtig genoeg hebben de bevoegde directies voor het Toezicht op het Welzijn op het Werk niet veel controleurs wegens besparingen’, zegt Meirsschaut. ‘Daarom krijgen ze voor het toezicht op de coronaregels nu hulp van de klassieke arbeidsinspecteurs, die wat minder gespecialiseerd zijn, maar die de controles wel kunnen bijwonen. Dat is al op gang getrokken bij de inspectiediensten en er zijn al onderzoeken bezig.’

Zomaar lukraak binnenvallen bij een bedrijf is niet aan de orde, maar als er aanwijzingen zijn van overtredingen of er komen klachten binnen, wordt wel meteen opgetreden.

‘Er gebeuren ook toevallige vaststellingen. Bijvoorbeeld een bestelwagen met een werkgever en zijn werknemers die in het zwart werkten en in de wagen vlak naast elkaar zaten. In zo’n geval wordt de bestelwagen in beslag genomen.’

‘Nog een onrustwekkend fenomeen zijn truckchauffeurs met buitenlandse nummerplaten. Die mensen moeten in het weekend rust nemen. We zagen al dat die samentroepen langs de snelwegen of in de havengebieden, soms allemaal in één stuurcabine en zelfs met hun echtgenotes. Het baat niet om alleen mensen te beboeten die wat te ver van hun huis fietsen, ook zulke situaties moeten we zeker aanpakken.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie