Geen traditionele examenperiode voor leerlingen Franstalig gemeenschapsonderwijs

©Photo News

Naar schatting 127.000 leerlingen van het Franstalige gemeenschapsonderwijs zullen in juni geen gewone eindejaarsexamens afleggen.

Dat schrijft Le Soir op basis van een interne richtlijn die de krant kon inkijken. Daarin staat te lezen dat de scholen van Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) 'absolute voorrang moeten geven aan de opvang van de leerlingen en aan het leren'.

Leerlingen in het basisonderwijs moeten wel de verplichte CEB-tests afleggen. CEB staat voor certificat d'Ć©tudes de base en geeft aan dat de leerling de basisleerstof onder de knie heeft. De tests zijn te vergelijken met de OVSG-toetsen in Vlaanderen, die een brede evaluatie aan het einde van het zesde leerjaar garanderen. In de andere leerjaren worden geen proefwerken of examens gepland.

Normale lesschema

Dezelfde logica wordt doorgetrokken op de middelbare scholen. De gewone examenperiode van twee tot drie weken wordt geschrapt. 'Er kunnen wel nog altijd beoordelingen plaatsvinden tijdens het normale lesschema. Daarbij willen we de leerling evalueren om hem of haar voor te bereiden op het volgende schooljaar en na te gaan of er zwakke punten zijn', verklaart Julien Nicaise, de algemeen directeur van Wallonie-Bruxelles Enseignement aan de openbare omroep RTBF.

De gewone examenperiode van twee tot drie weken wordt geschrapt. Evaluaties tijdens het normale lesschema kunnen wel.
Julien Nicaise
Directeur Wallonie-Bruxelles Enseignement

De maatregel komt er vooral om zo veel mogelijk tijd te maken voor de reguliere lessen. 'Alles moet in het werk gesteld worden om de onderwijsactiviteiten voort te zetten tot minstens dinsdag 22 juni', klinkt het.

Traditionele examens

Scholen die examens plannen, kunnen die spreiden over maximaal zeven halve dagen. Vooral de laatstejaars mogen dat verwachten. 'We vinden het belangrijk aan het einde van de leerplicht meer traditionele examens te hebben, zodat we echt laten zien waar de leerling staat', besluit Nicaise.

De beslissing van WBE heeft enkel betrekking op de scholen die rechtstreeks door Wallonie-Bruxelles Enseignement worden beheerd. Het gaat om 365 onderwijsinstellingen en 127.000 leerlingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie