Gemeenten krijgen intranet voor corona-besmettingen

Er komt een online applicatie van de Vlaamse overheid waarmee gemeenten meer in detail de coronabesmettingen in hun wijken en straten kunnen monitoren. ©Photo News

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid werkt aan een online rapportering van coronagevallen tot op wijkniveau. Vanuit de lokale besturen kwam er kritiek omdat ze te veel in het duister tasten over de aanwezigheid van het virus op hun grondgebied.

Burgemeesters en gouverneurs staan aan de klaagmuur omdat ze niet gedetailleerd genoeg het coronavirus in de gemeenten in kaart kunnen brengen. Ze weten enkel hoeveel gevallen er zijn en om welke leeftijdscategorieën het gaat. Onder meer de Antwerpse gouverneur Cathy Berx (CD&V) en haar West-Vlaamse collega en partijgenoot Carl Decaluwé zeggen dat ze al sinds het begin van de pandemie in maart aandringen op statistieken op wijk- en het liefst zelfs op straatniveau.

'We willen tegemoetkomen aan die vraag', zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 'We zijn meer gedetailleerde data aan het opnemen in de zorgplannen voor de lokale besturen, zeg maar een soort intranet met een wachtwoord. Via die weg bezorgden we de gemeenten eerder al extra details over de crisis in de woon-zorgcentra.'

Moonens zegt dat een middenweg gezocht wordt tussen infohonger en privacy-issues. 'Tot op wijkniveau moet zeker kunnen. Tot op straatniveau wordt al lastiger, zeker omdat we moeten vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot patiëntgegevens. Eigenlijk mag alleen de huisarts dat, en in crisistijd een aantal bevoegde artsen van de overheid. Maar we bekijken of we via artsen in de lokale zorgnetwerken de gemeentebesturen toch een dieper inzicht kunnen geven.'

Dat zal zeker helpen, maar een wondermiddel is het evenmin, klinkt het. 'De coronaopsporing maakt het mogelijk in kaart te brengen welke routes het virus aflegt tussen netwerken van mensen. Meestal is het geen sinecure te vinden waar iemand besmet is geraakt, omdat de besmetting tot twee weken geleden gebeurd kan zijn', zegt Moonens.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie