Gezocht: 18 miljoen mondmaskers per maand

Omdat er tekorten zijn aan mondmaskers, produceert het UZ Brussel die momenteel zelf. ©Photo News

Om het coronavirus het hoofd te bieden, zijn in onze gezondheidszorg tot 18 miljoen mondmaskers per maand nodig. ‘De markt blijft moeilijk, maar voor april hebben we er voldoende gevonden’, zegt minister Philippe De Backer.

De mondmaskers zijn uitgegroeid tot hét symbooldossier van de coronacrisis. Zowat elk land heeft er tekort. Ook België, zeker nadat een strategische voorraad vervallen en vernietigd was gebleken. Koortsachtig speuren overheden en ziekenhuizen de internationale markt af naar voorraden en leveranciers. Sinds twee weken is minister van Digitale Agenda Philippe De Backer (Open VLD) de Belgische materiaalmeester die mondmaskers en ander beschermingsmateriaal zoals medische schorten en handschoenen naar ons land moet zien te krijgen.

Tot voor kort bestelde ons land weliswaar materiaal, maar was onduidelijk wat we precies nodig hadden. Door een recent afgeleverde studie van een consultant, die De Backer gisteren voorstelde op een vergadering met de regionale zorgministers, weet de overheid dat nu wel. Voor april gaat het over 15 miljoen chirurgische mondmaskers en bijna 3 miljoen beter beschermende FFP2-maskers. In mei is een gelijkaardig aantal nodig. De chirurgische maskers dragen zorgverstrekkers om te vermijden dat ze het virus doorgeven. De lucht filterende FFP2-maskers beschermen het zorgpersoneel als ze zwaar zieke coronapatiënten verzorgen.

Veiligheidsbuffer

‘De ziekenhuizen, de woon-zorgcentra, de thuisverpleging en de artsen werd gevraagd hoeveel maskers ze nodig hebben’, zegt De Backer. ‘Het gaat om schattingen en om zeker te zijn werd bij die noden nog eens een marge van 50 procent geteld.’ Bij de vraag naar 10 miljoen chirurgische maskers telt de overheid dus nog eens 5 miljoen als veiligheidsbuffer. Dezelfde oefening werd onder meer gemaakt voor handschoenen, schorten en alcoholgels.

53,5 miljoen
Mondmaskers
40 miljoen chirurgische en 13,5 miljoen FFP2-maskers zijn in bestelling.

De schreeuw om materiaal uit de sector is groot, maar De Backer maakt zich sterk dat de grootste noden kunnen worden beantwoord. ‘Voor april hebben we er al bijna genoeg beleverd gekregen’, zegt hij. Het gaat om meer dan 11 miljoen chirurgische maskers, waarvan er meer dan 7,5 miljoen zijn verdeeld, en meer dan 4 miljoen FFP2-maskers, waarvan er 850.000 zijn uitgedeeld. Bij de nog niet-verdeelde maskers moet nog worden nagegaan of ze voldoen aan de kwaliteitsvereisten.

Daarenboven zijn er nog eens 40 miljoen chirurgische maskers en 13,5 miljoen FFP2-maskers in bestelling. Ook de komende maanden zijn maskers nodig. ‘We blijven bestellen, want niet alles gaat door en de kwaliteit is ook niet altijd zeker’, zegt De Backer.

Moeizame zoektocht

De zoektocht naar medisch materiaal verloopt moeizaam, maar wel beter dan enkele weken geleden. In de administratie wees toen iedereen naar iedereen, waardoor maar weinig bewoog. Het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), dat ook instaat voor de aansturing van de ziekenhuizen, was overbevraagd, waardoor de hulp van de Backer welkom was. ‘We hebben een duidelijke commandostructuur ingevoerd, waardoor iedereen nu weet wat hij moet doen’, zegt hij.

We blijven maskers bestellen, want niet alle bestellingen gaan door en de kwaliteit is ook niet altijd zeker.
Philippe De Backer
Minister van Digitale Agenda

De federale overheid is in principe alleen bevoegd voor het leveren van medisch materiaal aan federale instellingen zoals de ziekenhuizen. De woon-zorgcentra zijn een regionale bevoegdheid. De tekorten deden zich de voorbije weken en dagen vooral bij die regionale instellingen voor. Zo hebben de Vlaamse woon-zorgcentra nog altijd geen FFP2-maskers gekregen, waardoor het coronavirus er zich snel kon verspreiden. Het is evenwel de bedoeling dat ook zij geholpen worden. ‘We zijn nu met de regio’s aan het bekijken hoe we een oplossing voor de grootste noden kunnen vinden', zegt De Backer.

Eigen productie

Veel medisch materiaal wordt in China geproduceerd. Doordat de Volksrepubliek als eerste land werd getroffen door het coronavirus zette het de export van mondmaskers stil. Intussen exporteert het land weer, maar nu is de rest van de wereld op zoek naar maskers, waardoor de zoektocht zeer moeilijk blijft. Nu het virus ook de Verenigde Staten hard treft en Zuid-Amerika dreigt te volgen, dreigt die queeste alleen maar lastiger te worden.

Om die reden wordt ook naar alternatieve oplossingen gezocht, zoals het produceren van chirurgische mondmaskers in België. Wallonië heeft daarvoor een initiatief opgestart. Ook De Backer is met de Belgische textielsector de mogelijkheden aan het bekijken. Als binnen de landsgrenzen enkele miljoenen maskers kunnen worden geproduceerd, dan biedt dat een veilige terugvaloptie als de situatie op de internationale markt precair wordt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie