Heropflakkering bezorgt economie extra klap

De Brusselse cafés moeten opnieuw voor een maand dicht. ©REUTERS

De tweede coronagolf die ons land overspoelt, is een extra klap voor de economie. Een tweede lockdown zal die klap nog versterken.

‘Een tweede lockdown kunnen onze bedrijven niet aan’, waarschuwden de werkgeversorganisaties VBO en Voka afgelopen zomer toen het virus in enkele regio’s plots fel opflakkerde. ‘Het is niet de lockdown die de economie schaadt, het is het virus’, stellen sommige economen.  Door de vrees besmet te raken durven een aantal mensen de deur niet meer uit. In ons land sloten in maart sommige winkels uit eigen beweging, omdat er geen klanten meer opdaagden.

Ook speelt dat het vertrouwen van consumenten en ondernemers een ferme dreun krijgt als de coronasterftecijfers oplopen en het lijkt dat de overheid de epidemie niet onder controle krijgt. Een aangetast consumenten- en ondernemersvertrouwen leidt tot minder bestedingen en investeringen, en zo tot een economische krimp.

Het is in de eerste plaats het virus zelf dat de economische schade veroorzaakt en niet de lockdown.

In het tweede kwartaal van dit jaar, toen de eerste coronagolf woedde, kromp de economie in Denemarken met 6,9 procent en in Noorwegen met 5,1 procent tegenover het voorgaande kwartaal. Beide landen hanteerden een vrije strenge lockdown. In het buurland Zweden, dat voor een zachtere aanpak koos en verhoudingsgewijs meer corona-overlijdens moest optekenen, kromp de economie met 8,3 procent. Dat bevestigt de these dat het in de eerste plaats het virus zelf is dat de economie schade toebrengt.

Een strenge lockdown kan de economie echter extra pijn doen. In Spanje, Italië en Frankrijk, waar enkele weken een verregaande lockdown gold, kromp de economie in het tweede kwartaal respectievelijk met 18,5 procent, 12,8 procent en 13,8 procent.

België-Nederland

In Nederland ging de economie in het tweede kwartaal met 8,5 procent achteruit tegenover het voorgaande kwartaal, in België met 12,1 procent. Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schrijft de ‘betere’ prestatie van Nederland toe aan de minder verregaande lockdownmaatregelen.

Volgens het CBS verklaren vooral de stilgelegde activiteiten in de bouw en de kleinhandel de sterkere krimp in België. In Nederland ging het werk op de meeste bouwwerven gewoon door en bleven de winkels open. Nederland, met een grotere bevolking, telt minder coronaoverlijdens dan België.

De Nederlands-Belgische vergelijking van twee gelijkaardige economieën wijst erop dat hoe de lockdown wordt georganiseerd een impact heeft op de economische schade die hij veroorzaakt.

België kan lering trekken uit de eerste lockdown en uit de ervaringen in het buitenland.

Als strengere coronamaatregelen onvermijdelijk zijn om de epidemie in te dammen en om groter economisch onheil te voorkomen, kan België lering trekken uit de eerste lockdown en uit de ervaringen in het buitenland.

De Nationale Bank raamde vorige maand dat de Belgische economie in het derde kwartaal alweer met 8 procent was gegroeid. Ook het consumenten- en ondernemersvertrouwen zat opnieuw in de lift. Dat wettigde de hoop op een V-vormig herstel. Sommige conjunctuurvoorspellers trokken terstond hun groeiramingen voor de Belgische economie in 2021 weer wat op.

Aan diggelen

Het ziet er nu naar uit dat die hoop aan diggelen wordt geslagen. Of er een tweede lockdown komt en welke economische schade die veroorzaakt, is koffiedik kijken.  Er mag wel van worden uitgegaan dat het consumenten- en ondernemersvertrouwen opnieuw zal inzinken. Dat kost al gauw enkele procentpunten economische groei.

De Nationale Bank ging tot dusver uit van een economische krimp met 9 procent dit jaar. Maar een nieuwe virusuitbraak met strengere maatregelen zou die krimp doen oplopen tot 13,4 procent van het bruto binnenlands product, waarschuwde ze deze zomer. Dat is bijna 21 miljard euro bijkomende economische schade.

NBB-gouverneur Pierre Wunsch wees er al op dat de economische coronaklap asymmetrisch toeslaat. Sommige bedrijven en sectoren worden veel harder getroffen dan andere.

In de eerste coronagolf, met een lockdown die maar stapsgewijs werd afgebouwd, kregen vooral de recreatie- en evenementensector, de horeca en de luchtvaartsector het hard te verduren. Zij liggen nu opnieuw in de vuurlinie. Steunmaatregelen zijn nodig om hun inkomensverlies deels te compenseren en ze door de crisis te helpen, zoals tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht, en soepele bankkredieten.

Maar ondanks die steun kan een tweede lockdown voor sommige bedrijven de klap te veel worden. Dat is een reden om met dat paardenmiddel omzichtig om te springen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie