Hoe meer ziekenhuisopnames, hoe strenger de coronaregels

©Photo News

Voortaan bepaalt een kleurcode welke coronaregels in ons land gelden en hoeveel mensen we van dichtbij mogen zien. De aanbeveling zal voor heel België dezelfde zijn. Voor events, recepties en feestjes kunnen per provincie wel strengere regels gelden.

De gecontesteerde coronabubbel, het groepje mensen bij wie we geen sociale afstand moeten bewaren, verdwijnt. In de plaats komt een aanbeveling over het maximale aantal contacten. Dat zal variëren met de kracht van de pandemie. Dat is het voorstel van Celeval, het adviesorgaan van de overheid in de strijd tegen corona, voor de Nationale Veiligheidsraad vandaag. Dat beraad van federale topministers, regionale ministers-presidenten en wetenschappers die de overheid bijstaan in de gezondheidscrisis, moet een nieuw kader vastleggen om het opflakkerende coronavirus weer onder controle te krijgen.

België wordt opgedeeld in vier kleurcodes, van groen over geel en oranje tot rood. Aan die kleurcodes zijn telkens duidelijke coronaregels gekoppeld. De sociale bubbel hangt af van hoe de pandemie zich beweegt in ons land. Bij code groen zal iedereen in alle vrijheid kunnen bewegen. Maar zolang er geen werkzaam vaccin of een effectieve behandeling is, zit dat er niet in.

Meer virus, minder contact

Als er meer virus circuleert, zal de bevolking worden gevraagd de contacten te beperken. Bij code geel mag elk lid van een gezin maximaal vijf mensen van dichtbij zien, bij oranje drie en bij rood één. De kleurcode zal gelden voor het hele Belgische grondgebied. Er was discussie om tot op provinciaal niveau andere bubbelregels toe te laten, afhankelijk van de circulatie van het virus, maar politiek was daar geen draagvlak voor.

Vijf, drie, één
Siociale bubbel
Bij code geel zou elk lid van een gezin maximaal vijf mensen van dichtbij mogen zien, bij oranje drie en bij rood nog één.

Provinciale verschillen zijn wel mogelijk als het aankomt op events, recepties of feestjes. Op plekken in code geel moet per toegelaten individu minstens 2,5 vierkante meter ruimte gegarandeerd worden. Bij oranje en rood zou die verplichte oppervlakte nog groter worden. Massa-events blijven sowieso verboden.

Los van de kleurcode gaat de 'overal mondkapjesplicht', zoals in Brussel, op de schop. Mondkapjes moeten enkel nog op drukke plekken, op het openbaar vervoer en op typische plekken waar de mondmaskerplicht nu al geldt, zoals bioscopen.

Ziekenhuisopnames als maatstaf

De ziekenhuisstatistieken worden het belangrijkste criterium om de kleurcodes vast te leggen. Ook de versnelling in de opnames zou worden meegenomen, net als nog enkele andere indicatoren. Opnieuw: zonder werkend vaccin is code groen puur theorie. Code geel zou van kracht blijven tot er drie dragen op rij 57 nieuwe ziekenhuisopnames zijn. Daarna wordt het code oranje.

Dat cijfer 57 is het uitgangspunt voor het hele Belgische grondgebied met 11 miljoen inwoners. Voor de provinciale maatregelen komt er een herberekening op basis van inwoneraantal. De strengste fase, code rood, zou gelden vanaf 171 opnames per dag en een bepaalde ratio van versnelling op de statistieken. Dat laatste is belangrijk door een typische karaktertrek van het virus. Omdat het coronavirus zo besmettelijk is, heeft het de neiging zich zo snel te verspreiden dat het in een mum van tijd niet meer onder controle te krijgen is.

Run op de ziekenhuizen

De focus ligt op de ziekenhuisstatistieken, omdat het cruciaal is een run op de ziekenhuizen te vermijden, zodat het hele gezondheidssysteem niet implodeert. Nieuwe besmettingen zijn vandaag veel minder een goede graadmeter voor de juiste risicoanalyse, omdat er veel meer getest wordt dan bij de eerste uitbraak in het voorjaar.

'De bedoeling is los te komen van de situatie waarbij het telkens weer afwachten is welke nieuwe regels de NationaleVeiligheidsraad oplegt', luidt het. 'Mensen zullen nu op voorhand het scenario kennen: bij elke kleurcode hoort een vaste set regels. Duidelijk, eenvoudig en voorspelbaar.'

Het nieuwe coronavirus is bij ons net als op veel plekken in Europa in galop. 'Het hoogste aantal besmettingen doet zich nog altijd voor onder tieners, vooral 18-jarigen, maar een beetje onrustwekkend is dat het toch ook weer meer circuleert bij vijftigers en zestigers', zegt Steven Van Gucht van de wetenschapsinstelling Sciensano, die de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis.

Op de piek in het voorjaar verdubbelde het aantal besmettingen om de drie dagen, de situatie nu is een verdubbeling om de twaalf dagen.
Steven Van Gucht
Sciensano

'Een belangrijk verschil met het voorjaar blijft dat er heel wat branddeuren zijn opgetrokken om een nieuwe uitslaande brand te vermijden. Op de piek in het voorjaar verdubbelde het aantal besmettingen om de drie dagen, de situatie nu is een verdubbeling om de twaalf dagen', aldus Van Gucht. 'Maar het blijft cruciaal dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Zeker omdat Nederlands onderzoek aantoont dat 70 procent van de besmettingen in familiale of informele kring gebeurt.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie