Horeca en sociaal leven in lockdown

Vanuit de Vlaamse regering was er lang verzet tegen de sluiting van de cafés en de restaurants. ©EPA-EFE

Met drastische maatregelen zoals het sluiten van de cafés en de restaurants en de invoering van een avondklok wil de overheid de opmars van het coronavirus stuiten. ‘We moeten nu even een stap achteruitzetten.’

Een duidelijk signaal in de strijd tegen het coronavirus, daar stuurden premier Alexander De Croo (Open VLD) en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) op aan tijdens de vergadering van het Overlegcomité, waarin de belangrijkste federale en regionale ministers zitten. De Vlaamse regering stond nog even op de rem, want ze wilde graag de horeca openhouden. Maar Vlaanderen haalde bakzeil: De Croo en Vandenbroucke kregen hun strenge maatregelen.

De keuze die de politiek maakte, was die van het maximaal openhouden van de bedrijven en de scholen. Om het coronavirus niet te veel ruimte te geven, wordt ingegrepen in het aantal sociale contacten en de horeca. ‘We moeten even een stap achteruitzetten om nadien een stap vooruit te kunnen zetten’, zei De Croo.

Hij verantwoordde de beslissingen door erop te wijzen dat het virus snel aan kracht wint. De voorbije zeven dagen testten dagelijks gemiddeld bijna 6.000 mensen positief op corona, werden dagelijks gemiddeld bijna 200 mensen in het ziekenhuis opgenomen en stierven dagelijks meer dan 20 mensen. ‘Daarmee is de situatie nu ernstiger dan in maart bij het begin van de lockdown’, stelde de premier.

Nog één nauw contact

Elke Belg mag nu nog drie nauwe contacten hebben buiten het eigen gezin. Het zijn de zogenaamde knuffelcontacten met wie een knuffel of een kus is toegestaan. Vanaf maandag wordt elke Belg gevraagd het aantal nauwe contacten te beperken tot maximaal een buiten het gezin.

Los van de knuffelbubbel mag elk gezin thuis tot vier mensen uitnodigen, maar dan moet wel voldoende afstand worden gehouden. Gedurende twee weken moet het telkens om dezelfde vier mensen gaan.

Zo veel mogelijk telewerk

Op de cafés en de restaurants na kunnen alle bedrijven openblijven, maar er wordt wel gevraagd om zo veel als mogelijk gebruik te maken van telewerk. Als telewerk niet mogelijk is, bijvoorbeeld in de meeste productiebedrijven, moet alles worden gedaan om het werk zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn ook terugkeermomenten mogelijk om het personeel af en toe samen te brengen.

Het telewerk moet verhinderen dat veel mensen zich verplaatsen en bijvoorbeeld samengepakt zitten op het openbaar vervoer.

Telewerk wordt niet veralgemeend omdat de situatie op de werkvloer onveilig wordt geacht. In alle sectoren zijn protocollen uitgewerkt die moeten garanderen dat voldoende afstand kan worden gehouden. Het telewerk moet verhinderen dat veel mensen zich verplaatsen en bijvoorbeeld samengepakt zitten op het openbaar vervoer.

Horeca gaat dicht

Voor velen de ingrijpendste maatregel is de sluiting van de cafés en de restaurants. Vanaf maandag moeten die voor vier weken de deuren dichthouden, al komt er een evaluatiemoment na twee weken. Daarbij wordt bekeken hoe de coronacijfers evolueren en of aanpassingen mogelijk zijn. Eten afhalen bij een restaurant blijft wel mogelijk, maar alleen tot 22 uur. Ook de nachtwinkels moeten om 22 uur dicht.

Vanuit de Vlaamse regering was er lang verzet tegen de sluiting van de cafés en de restaurants. Ze stuurde aan op het openhouden onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld door tafels te beperken tot vier personen en met een strikt sluitingsuur. Maar De Croo en Vandenbroucke, gesteund door Brussel, wilden voor een duidelijk signaal gaan door de cafés en de restaurants te sluiten. Er komen wel financiële compensaties.

Hotels blijven open en na een begrafenis blijven koffietafels mogelijk met maximaal 40 mensen.

Na middernacht van de ene plaats naar de andere gaan is uit den boze.
Frank Vandenbroucke
Minister van Volksgezondheid

Avondklok

Het Overlegcomité is ook overgegaan tot de invoering van een avondklok. Tussen middernacht en vijf uur ‘s ochtends mag alleen wie daar een goede reden voor heeft, bijvoorbeeld omdat hij moet werken of medische hulp nodig heeft, zich op straat begeven. Alle anderen moeten binnenblijven.

Die maatregel moet thuisfeestjes tegengaan. ‘De verlokking is groot en begrijpelijk, maar ze is niet goed’, zei Vandenbroucke. ‘Je gaat dus niet van de ene plaats naar de andere na middernacht.’

Evenementen

Wat met evenementen gebeurt, is nog onduidelijk. Voor sportwedstrijden en de cultuursector hebben de regio’s protocollen uitgewerkt. De komende week zullen die onder toezicht vancoronacommissaris Pedro Facon worden herzien. Zolang dat niet is gebeurd, blijven de huidige protocollen van kracht.

Voor evenementen die niet onder een protocol vallen, wordt de aanwezigheid beperkt tot 40 personen. Een uitzondering is er voor kleine kermissen met maximaal 200 mensen en markten waar voeding wordt verkocht. Kerstmarkten en rommelmarkten worden verboden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie