Horeca-uitbaters die te vroeg terrassen openen, worden vervolgd

Verschillende cafébazen laten verstaan hun terrassen op 1 mei open te zullen doen, een week vroeger dan officieel toegestaan. ©Photo News

Café- en restaurantuitbaters die hun plannen doorzetten om voor 8 mei toch al hun terrassen te openen, krijgen een flinke waarschuwing vanuit de gerechtelijke hoek. Ze zullen zeker worden vervolgd.

Het College van procureurs-generaal - dat het strafrechtelijk beleid coördineert - komt met een verklaring over de situatie van de horeca. De regionale en federale topministers beslisten op een Overlegcomité woensdag - na veel discussie - horeca-terrassen toe te laten vanaf 8 mei. Voor dat besluit hadden een aantal horeca-ondernemers al laten weten dat ze - wat de beslissing van het Overlegcomité ook zou zijn - sowieso zouden openen op 1 mei zoals eerst was vooropgesteld. Ook een aantal burgemeesters lieten verstaan dat ze de sluiting niet zouden handhaven, omdat het draagvlak daarvoor volgens hen weg is.

Wet naleven

'Het College is op de hoogte van de intentie van sommige horeca-uitbaters om hun zaak te heropenen vanaf 1 mei 2021, dus voor de door het Overlegcomité vastgelegde datum, en van de verklaringen van sommige burgemeesters dat ze geen maatregelen zullen nemen om de wet te doen naleven', klinkt het.

'Wij herinneren eraan dat de opsporing en vervolging van misdrijven aan de gerechtelijke autoriteiten, met andere woorden het Openbaar Ministerie, is toevertrouwd en dus niet aan de bestuurlijke autoriteiten (zoals burgemeesters en gouverneurs).'

'Bij het begin van de coronacrisis is een duidelijke en krachtige richtlijn van strafrechtelijk beleid opgesteld, waarbij aan de handelaren, de uitbaters en de organisatoren van een activiteit een minnelijke schikking van 750 euro zal worden voorgesteld bij een eerste vaststelling van een inbreuk. Het College zal de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en de politiediensten verzoeken dat strafrechtelijk beleid strikt te blijven toepassen.'

Het is belangrijk dat de bestrijding van de pandemie en de naleving van de maatregelen door de hele bevolking prioriteiten blijven in ieders belang. De personen die ze duidelijk en opzettelijk schenden, mogen zich aan een passende gerechtelijke reactie verwachten.
Johan Delmulle
Voorzitter College van procureurs-generaal

'Het is belangrijk dat de bestrijding van de pandemie en de naleving van de maatregelen door de hele bevolking een prioriteit blijven in ieders belang. De personen die ze duidelijk en opzettelijk schenden, mogen zich aan een passende gerechtelijke reactie verwachten', besluit procureur-generaal Johan Delmulle, de voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Lokale besturen

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) roept de burgemeesters op de maatregelen van het Overlegcomité te respecteren. 'Met de maatregelen van gisteren hebben we een evenwicht gezocht. Vanaf 8 mei kan stilaan meer, zeker buiten. We roepen iedereen met verantwoordelijkheid, de lokale besturen inbegrepen, op om de maatregelen te respecteren. Enkel zo beperken we de verspreiding van het virus.'

Haar Waalse collega van Binnenlandse Zaken Christophe Collignon (PS) roept de burgemeesters op overleg op te starten met de horeca-uitbaters om de opening van de terrassen op 8 mei in de beste omstandigheden te laten verlopen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie