'Krijgt een 65-jarige met chronische aandoening voorrang op een kerngezonde 85-jarige?'

©Photo News

Hoe we in Vlaanderen straks prikken tegen corona wordt almaar duidelijker. Maar de steden en gemeenten, die vanaf de lente in de cockpit van de operatie zitten, hebben nog veel vragen.

De Vlaamse regering verhelderde woensdag hoe we vanaf de lente gevaccineerd worden. Na een vaccinatieoproep via mail, sms of brief kunnen we terecht in maximaal 120 vaccinatiecentra.

De steden en gemeenten die dit huzarenstukje moeten waarmaken, krijgen een voorschot van 250.000 euro om de eerste kosten te dekken. 'Het begint de juiste richting uit te gaan, maar cruciale vragen blijven onbeantwoord', zegt Rudy Coddens (sp.a), Gents schepen voor Gezondheid.

Timing

Wanneer de vaccinaties op grote schaal beginnen, is afhankelijk van de toelevering van vaccins. Vlaanderen houdt dus een slag om de arm. De brede bevolking is 'vermoedelijk' vanaf maart aan de beurt, klinkt het.

Wanneer het aan u is, komt u te weten via een brief, een sms of een mail. Daarin zal een plaats, datum en uur staan. Vervolgens moet u zich registreren of een ander tijdstip voorstellen. Zomaar een vaccinatiecentrum binnenlopen lukt dus niet.

Waar de vaccinatiecentra ingepland worden, weten we vrijdag.

Waar de vaccinatiecentra ingepland worden, weten we vrijdag. In Vlaanderen zullen dat er tussen 60 en 120 zijn. 'Mensen moeten maximaal 15 kilometer rijden', belooft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

De centra moeten vlot bereikbaar zijn, ook met het openbaar vervoer. Liggen ze toch te afgelegen, dan moet de Minder Mobielen Centrale of de taxisector ingeschakeld worden voor een retourtje vaccinatiecentrum. De financiering daarvan is echter nog niet uitgewerkt. Bij mensen die bedlegerig zijn of een hoge leeftijd hebben, komt een mobiel team langs.

Jambon: 'Die spuit haalt ons eruit'

'Voor het begin van de zomervakantie zullen we alle Vlamingen die dat willen minstens één prik kunnen geven’, zegt minister-president Jan Jambon (N-VA). Hij roept zoveel mogelijk Vlamingen op om zich te laten vaccineren. 'Die spuit haalt ons eruit.'

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zegt dat tegen volgende week 150.000 Vlamingen gevaccineerd zijn. 'Volgende week kunnen we 40.000 vaccins zetten in de ziekenhuizen en 60.000 tot 65.000 bij het personeel en de bewoners in de woon-zorgcentra.' Deze week krijgen 55.000 mensen in de woon-zorgcentra een prik. Binnenkort kunt u op laatjevaccineren.be - een website die de regering lanceert - raadplegen hoeveel mensen al gevaccineerd werden.

'Hoe moet de afstemming gebeuren?'

Het IT-overheidsvehikel SMALS, dat al de sms'en voor testing verstuurt, coördineert straks de vaccinatieoproepen en verzamelt de registraties.

Aan gemeenten wordt gevraagd om mensen die zich nog niet aanmeldden een herinnering te sturen. 'Hoe moet die afstemming gebeuren?', vraagt Nathalie Debast, de woordvoerder van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), zich af. Ook nog onduidelijk is hoe de vaccinatieoproepen worden gekoppeld aan de beschikbare vaccins en tijdssloten in de centra.

Ook burgers zitten met vragen. 'De meest gestelde vraag is of mensen samen naar een centrum mogen gaan', zegt Coddens. 'Dat speelt vooral bij ouderen. Voor de persoon die de plannen uittekent, lijkt dat misschien bijkomstig, maar voor burgers is dat erg belangrijk. Het kan het verschil maken tussen een vaccinatie of niet.'

Voorrang

Voorts is er onduidelijkheid over wie voorrang krijgt. De zorg en de prioritaire risicogroepen zijn de eerste in de rij. Vanaf de lente is de brede bevolking aan de beurt. Daarbij krijgen mensen met chronische aandoeningen voorrang. Maar om welke aandoeningen gaat het en wie beslist daarover?

Ook de essentiële beroepen die straks als een van de eerste mogen aanschuiven, zijn nog niet afgelijnd. 'De voorrangsregels blijven een vraagteken', zegt Natacha Waldmann (Groen), bevoegd schepen in Oostende. 'Krijgt een 65-jarige met een chronische aandoening voorrang op een kiplekkere 85-jarige? En wat met de vrijwilligers die meedraaien in de centra? Krijgen zij sneller een spuitje?'

Prikteam

Een prikteam moet straks alles in goede banen leiden. Daarvoor wordt vooral gekeken naar studenten, stagiairs, gepensioneerde artsen of voormalig verpleegkundigen.

De meest gestelde vraag is of mensen samen naar een centrum mogen gaan.
Rudy Coddens (sp.a)
Gents schepen voor Gezondheid

'Er is veel volk nodig', zegt Beke. 'Maar ontzettend veel mensen staan klaar om te helpen. Dat sociaal kapitaal willen we inzetten. Mensen kunnen zich aanmelden via het platform Helpdehelpers'.

De totale personeelsbezetting in een centrum wordt op 50 tot 70 mensen geschat. In de Nekkerhal in Mechelen zullen dat er 'ruim 50, misschien wel 60 zijn per shift van 8 uur', zegt waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). In Antwerpen klinkt hetzelfde geluid.

'Alle kosten gedekt'

Bij sommige stadsbesturen leeft de vrees met een financiële kater wakker te worden na de vaccinatieopdracht (zie inzet). Mechelen gokt op 'enkele honderdduizenden euro's' aan kosten. In Antwerpen en Gent klinken veel hogere bedragen.

250.000
Voorschot
De lokale besturen krijgen een voorschot van 250.000 euro om vaccinatiecentra op te trekken. 'Dat is positief, maar wat daarna?', vraagt de VVSG zich af.

Minister van Lokale Besturen Bart Somers (Open VLD) hamert erop dat alle kosten gedekt worden. Hij geeft met een voorschot van 250.000 euro voor elke eerstelijnszone al een schot voor de boeg. 'Steden en gemeenten willen hun schouders onder de centra zetten, maar dat kost natuurlijk veel', waarschuwt Debast. 'Het voorschot is positief, maar wat daarna? Die duidelijkheid moet er snel komen.'

Hoewel er nog veel vragen zijn, primeert bij steden de urgentie. 'Als je moet wachten tot de laatste vraag beantwoord wordt, doe je niets', zegt Coddens. 'Dit is een crisissituatie', zegt ook Vandersmissen. 'We gaan ervan uit dat er afdoende financiële ondersteuning komt.'

Wat kost een vaccinatiecentrum?

Maanden een vaccinatiecentrum laten draaien, is niet gratis. Unisono klinkt dat de personeelskosten de hoofdmoot uitmaken. Er zijn mensen nodig voor de administratie, het vaccineren, het beheren van de parking en de IT. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten vraagt een uurtarief van 108 euro voor de artsen ter plaatse. Wie dat allemaal zal betalen, is nog onduidelijk.

De huurkosten vallen mee. Vaak is de locatie eigendom van de stad. Zo heeft Kortrijk een overeenkomst met Kortrijk Expo. Mechelen en Oostende zijn respectievelijk eigenaar van de Nekkerhal en het Casino Kursaal. Idem bij Park Spoor Oost in Antwerpen. In Brussel wordt de Heizel 'ter beschikking gesteld', aldus de kabinetschef van burgemeester Philippe Close (PS). Andere steden, zoals Gent voor Flanders Expo, betalen wel huur.

De locaties zijn momenteel niet meer dan een lege hal of een braakliggend terrein. 'De kosten voor de inrichting vallen mee', zegt Philippe De Coene (Sp.a), bevoegd schepen in Kortrijk. 'Al hangt dat af van de duurtijd.' In sommige steden vallen de kosten binnen de reguliere werking. 'We hebben een eigen eventdienst', zegt Natacha Waldmann (Groen), bevoegd schepen in Oostende. 'Ik verwacht geen grote meerkosten.' Andere steden gaan in zee met een eventbureau. Mechelen kiest voor Easyfairs, Antwerpen voor Golazo. Die werken uiteraard niet gratis.

Lees verder

Advertentie
Advertentie