Advertentie

Lage vaccinatiegraad bij Brusselse en Waalse zorgverstrekkers baart zorgen

Zeker bij het Brusselse woon-zorgcentrapersoneel ligt de vaccinatiegraad laag. ©ANP XTRA

Waalse en Brusselse zorgverstrekkers laten zich minder vaak vaccineren dan Vlaamse. Bovendien zijn er grote verschillen tussen de zorgverleners onderling. Huisartsen laten zich meestal vaccineren, zorgkundigen veel minder.

Samen met de inwoners van de woon-zorgcentra kreeg het zorgpersoneel voorrang in de vaccinatiecampagne, waardoor zij al begin dit jaar konden worden gevaccineerd tegen het coronavirus.

73,5 procent van de erkende zorgverleners werd voor 31 mei minstens één keer geprikt, blijkt uit cijfers van het wetenschappelijke instituut Sciensano. Wel gaapt een regionale kloof in de cijfers en zijn er opmerkelijke verschillen tussen de groepen zorgverstrekkers.

De essentie

  • Waalse en zeker Brusselse zorgverleners laten zich minder vaak vaccineren tegen het coronavirus dan Vlaamse, blijkt uit een studie van Sciensano.
  • Er zijn ook opmerkelijke verschillen tussen zorgberoepen. Hoe hoger de opleiding, hoe hoger de vaccinatiegraad.
  • Zeker bij het rusthuispersoneel in Brussel ligt de vaccinatiegraad dramatisch laag.
  • Brussels ministers Alain Maron overweegt een coronaprik te verplichten voor zorgverstrekkers.

De vaccinatiebereidheid ligt in Vlaanderen veel hoger dan in de rest van het land. Dat verschil is ook bij de zorgverleners merkbaar. 83,4 procent van de Vlaamse zorgverstrekkers liet zich prikken. In Wallonië was dat 73 procent, in de Duitstalige Gemeenschap 69 procent en in Brussel 64 procent.

Omdat zorgverstrekkers vaak met kwetsbare personen werken, ligt de vaccinatiegraad zeker in de hoofdstad en ten zuiden van de taalgrens zorgwekkend laag.

Verschillen tussen zorgverstrekkers

Uit de studie komen ook grote verschillen tussen de zorgverstrekkers naar voren. De algemene regel is dat hoe hoger het diploma is, hoe hoger de vaccinatiegraad ligt.

Meer dan 85 procent van de artsen is ingeënt, iets meer dan de apothekers (84%). De vaccinatiegraad bij de tandartsen (75%), vroedvrouwen (70%) en de kinesitherapeuten (64%) ligt dan weer opmerkelijk lager. Van de verpleegkundigen werd 78 procent geprikt, van de lager opgeleide zorgkundigen 68 procent.

Opnieuw zijn er ook grote verschillen per regio. In Vlaanderen kreeg 95 procent van de artsen een spuitje, in Wallonië bijna 90 procent en in Brussel ongeveer 85 procent. Van de Vlaamse verpleegkundigen is 87 procent gevaccineerd. Dat cijfer zakt tot 76 procent in Wallonië en 66 procent in Brussel.

Probleem in rusthuizen

Zorgwekkend is de vaccinatiegraad bij de zorgkundigen. Nog niet de helft van de Brusselse verzorgers (49,4%) kreeg een inenting, tegenover 63 procent van de Waalse en 77 procent van de Vlaamse. Zorgkundigen zijn vaak in woon-zorgcentra aan de slag. Zelfs als ze volledig ingeënt zijn, blijven rusthuisbewoners kwetsbaar voor het coronavirus. Ze zijn vaak zo verzwakt dat ze bij een besmetting toch nog ernstig ziek kunnen worden. De vaccinatie van het personeel is daar nodig als extra bescherming.

Een belangrijke disclaimer is dat Sciensano zich voor het onderzoek baseert op de database van de erkende zorgverleners. Daarin zitten alle mensen die ooit een erkenning hebben gekregen, maar niet iedereen van hen is nog aan de slag. Een open vraag is of de vaccinatiegraad hoger of lager zou liggen als de niet-actieve groep uit de cijfers wordt gefilterd - iets wat technisch niet mogelijk is.

49,4%
Vaccinatiegraad Brusselse zorgkundigen
Nog niet de helft van de Brusselse zorgkundigen, vaak rusthuispersoneel, werd gevaccineerd.

Verplichting

Zorgverleners kunnen een goede reden hebben om zich niet te laten prikken. In bepaalde gevallen wordt dat om medische redenen afgeraden. Aanvankelijk was er ook terughoudendheid om zwangere vrouwen een spuitje te geven. Allicht stijgt de vaccinatiegraad bij de zorgverleners nog wat omdat twijfelaars alsnog overstag gaan.

Al zal zo'n eventuele stijging zeker in Wallonië en Brussel ontoereikend zijn om voor alle zorgverstrekkers aanvaardbare vaccinatiecijfers te behalen. Alain Maron (Ecolo), de Brusselse minister van Welzijn, suggereerde daarom dat een coronaprik verplicht zou kunnen worden voor het zorgpersoneel. Hij wil zo'n verplichting samen met de sociale partners bekijken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie