Lokale politie zet 10.000 agenten in op naleving coronamaatregelen

Agenten controleren een fietser in het Ter Kamerenbos. ©Photo News

Tienduizend agenten controleren de naleving van de verbodsbepalingen. Maar ze hebben moeilijkheden om de coronamaatregelen uniform toe te passen, zegt Nicholas Paelinck van de Vaste Commissie van de Lokale Politie.

'We hebben besloten 30 procent van de lokale politie op 'corona' in te zetten. Dat gaat over ongeveer tienduizend mensen van de lokale politiezones', zegt Nicholas Paelinck, de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. 'Ze gaan patrouilleren in de parken en op de pleintjes, de warenhuisparkings en de openbare weg. Onder andere om te zien of het verbod op samenscholingen correct wordt toegepast en of alle verplaatsingen nodig zijn. Maar ze doen nog andere controles, bijvoorbeeld aan de grens met Frankrijk, waar we samen met de Franse politie toezicht houden.'

In de praktijk kampen de agenten met problemen hoe ze de coronamaatregelen precies moeten interpreteren. Paelinck: 'Welke handelszaken mogen openblijven en welke moeten sluiten. Als een winkel twee repen chocolade verkoopt, is dat dan een voedingszaak? Sommige mensen verkopen dan weer kleding op afspraak en ze verzinnen nog andere creatieve oplossingen, waar de politiemensen telkens op moeten reageren. Er is nood aan een eenvormige toepassing.' De Tijd vernam intussen dat het college van procureurs-generaal vanaf morgen gaat werken aan een rondzendbrief om het overtreden van de corona-maatregelen over heel België uniform aan te pakken.

Drastische maatregelen

Er heerst grote onzekerheid en ongerustheid bij de politiemensen, want er is nog altijd een tekort aan beschermingsmateriaal.
Nicholas Paelinck
Voorzitter Vaste Commissie Lokale Politie

'Om de continuïteit te garanderen moeten alle politiezones drastische maatregelen nemen', stelt Paelinck. 'Een deel van het korps wordt thuis op rust gezet. Want als er politiemensen uitvallen, moeten we nog voldoende politiemensen hebben om zowel onze basistaken als de coronaproblematiek aan te pakken. We bouwen een 'strategische reserve' op die we kunnen inzetten als het nodig is. We hebben daarvoor de dienstregelingen aangepast en de verloven herschikt.'

'Hoeveel politiemensen in rust blijven, varieert. Stel dat je een korps hebt van 50 mensen en er vallen plots 14 mensen uit met ziekte, dan zal de capaciteit om mensen op rust te houden in dat korps fors slinken of zal die reserve helemaal wegvallen. De politiekorpsen bepalen hun inzet op basis van businesscontinuityplannen: we lijsten op wat onmiddellijk moet gebeuren en wat één dag en één week kan wachten. De korpsen kunnen ook onderling mensen uitwisselen.'

Nationale reserve

'Want ook het gewone politiewerk loopt door. Een drugsdealer zal misschien een dag op zijn appartement blijven, maar als zijn voorraad op is, lapt hij de coronamaatregelen aan zijn laars. Daar komt nog bij dat we een toename verwachten van huislijk geweld en andere spanningen met slagen en verwondingen.'

Een drugsdealer zal misschien een dag op zijn appartement blijven, maar als zijn voorraad op is, lapt hij de coronamaatregelen aan zijn laars.
Nicholas Paelinck
Voorzitter Vaste Commissie Lokale Politie

'Maar er is wel een pak capaciteit vrijgekomen omdat geen ordediensten meer nodig zijn voor voetbalmatchen, grote wielerwedstrijden en andere evenementen. Bovendien is er een akkoord met de federale politie, die haar capaciteit heeft gecentraliseerd in een nationale reserve. Dat is nodig als bijvoorbeeld problemen opduiken in de grote hospitalen, de gevangenissen...'

Gespuwd

De lokale politiekorpsen kampen nog niet met grote tekorten. 'Dat valt zeer goed mee. Ik stel vast dat zeer weinig mensen zich ziek melden en dat iedereen zich beschikbaar stelt. Maar er heerst grote onzekerheid. Ik moet niet verhullen dat er grote ongerustheid is. Agenten komen op risicovolle plaatsen. Tijdens sommige interventies wordt gespuwd naar de politie. Er is ook nog altijd een probleem met de toelevering van beschermingsmateriaal. Dat weegt op de organisatie.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie