Advertentie

Mogelijk datalek in app die Covid Safe Tickets scant

©BELGA

Bij het valideren en lezen van Covid Safe Tickets via de CovidScan-applicatie is sprake van een mogelijk beveiligingslek. Dat meldt de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Het Covid Safe Ticket werd in het leven geroepen als een extra drempel tegen de verspreiding van het coronavirus. Het idee is dat u met een app kunt aantonen dat u ofwel dubbel bent gevaccineerd, ofwel recent hersteld van covid, ofwel een recente negatieve PCR-test hebt ondergaan.

Dat gaat om medische informatie, die door de GBA als 'bijzonder gevoelig' wordt beschouwd. Daarom is het heel vervelend dat een burger een potentieel beveiligingsprobleem heeft aangekaart met CovidScan, de overheidsapp die door organisatoren van evenementen wordt gebruikt om de Covid Safe Tickets uit te lezen.

39.000
mensen
Het beveiligingslek heeft potentieel gevolgen voor 39.000 mensen.

Het Covid Safe Ticket wordt rechtstreeks via de CovidScan-applicatie gelezen en gevalideerd, die, in het geval van gevaccineerde personen, voor de validering van het ticket controleert of de gevaccineerde persoon niet onlangs een PCR-test heeft ondergaan die positief is gebleken. Die verificatie zou gebeuren aan de hand van een gecodeerde lijst. Het is in die fase van het proces dat een potentieel probleem opduikt.

Het potentiële datalek zou gevolgen hebben voor meer dan 39.000 mensen. De GBA laat weten de zaak op te volgen.

Uitbreiding

De timing van dat mogelijke probleem is vervelend, nu het gebruik van het Covid Safe Ticket in een deel van het land wordt uitgebreid. Vanaf vrijdag moet u in het Brussels Gewest de app voorleggen, indien u op restaurant of café of naar de film wilt gaan of als u wilt gaan sporten in een sportclub. Ook om een ziekenhuis binnen te gaan is vanaf dan in Brussel een Covid Safe Ticket nodig.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie