Niemand wil samenleving met twee snelheden

©BELGA

De kans is groot dat wie al gevaccineerd werd de coronaregels wat losser gaat interpreteren. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke laat onderzoeken of de regels daarom bijgestuurd moeten worden, maar gevaccineerden sneller het normale leven weer laten opnemen wil niemand.

Gevaccineerd of niet, voor elke Belg gelden dezelfde coronaregels die een forse inperking betekenen van het alledaagse leven. Maar nu de vaccinatiecampagne wat meer vaart begint te maken, klinkt de vraag almaar luider of wie een vaccin in de arm heeft gekregen zichzelf opnieuw meer vrijheid kan aanmeten. Enkele weken na de tweede vaccinatie is de kans op een zwaar ziekteverloop heel klein geworden.

De essentie

  • Nu almaar meer mensen een vaccin hebben gekregen, rijst de vraag of zij alle coronaregels moeten blijven navolgen.
  • Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vroeg een advies aan coronacommissaris Pedro Facon.
  • 'Vaccinatieprivileges' komen er niet, mogelijk wel kleine bijsturingen van de regels.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft coronacommissaris Pedro Facon om een advies over de kwestie gevraagd. 'Onderzoek naar 'vaccinatieprivileges'', kopte Het Nieuwsblad dinsdag, waarop politici over elkaar heen vielen om te benadrukken dat we niet mogen evolueren naar een samenleving aan twee snelheden - gevaccineerden die alles mogen en niet-gevaccineerden die zich aan de regels moeten houden.

Samen uit, samen thuis

Zo'n samenleving aan twee snelheden was ook niet Vandenbrouckes voornemen, blijkt uit zijn adviesaanvraag aan Facon. Hij spreekt over het 'samen uit, samen thuis'-principe. 'Het is niet de bedoeling om gevaccineerden toestemming te geven om op café of restaurant te gaan en dat voor de niet-gevaccineerden te verbieden', klinkt het ter verduidelijking op zijn kabinet.

Het is niet de bedoeling om gevaccineerden toestemming te geven om op café of restaurant te gaan en dat voor de niet-gevaccineerden te verbieden.
Kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke

Juridisch is zoiets ook bijna niet hard te maken. Er wordt een verschil gemaakt tussen mensen die het geluk hadden dat ze al een vaccin kregen en anderen die nog niet de kans daartoe hebben gekregen. Het is moeilijk in te beelden dat zo'n discriminatie zou standhouden voor een rechtbank.

Daarboven op komt dat het nog altijd onduidelijk is in welke mate gevaccineerden nog drager van het virus zijn en anderen kunnen besmetten. De eerste onderzoeken wijzen uit dat die kans veel kleiner is, maar wel nog altijd bestaat. Terwijl het tot nog toe de jongeren, die zelden een zwaar ziekteverloop kennen, waren die zich moesten inhouden voor hun grootouders, dan zijn het nu de 65-plussers die er mee over moeten waken dat hun kinderen niet in het ziekenhuis belanden.

Bijsturingen

Gevaccineerden versneld laten toetreden tot het rijk der vrijheid lijkt dan wel geen optie, toch oordeelt Vandenbroucke dat moet worden onderzocht of kleinere bijsturingen nodig zijn. 'Vaccinatie roept verwachtingen op naar veranderingen in het dagelijks leven. Het zal lang niet altijd evident zijn om te begrijpen waarom daar eventueel nog niet aan kan worden tegemoetgekomen.'

Het coronacommissariaat van Pedro Facon moet een antwoord formuleren op vragen als: moet wie gevaccineerd is nog in quarantaine na een risicocontact?

Het gaat dan niet zozeer over de maatregelen die het alledaagse leven fors inperken - de sluiting van de horeca of de winkels - maar wel over meer individuele beschermingsregels. Is het nog nodig dat wie gevaccineerd werd na een risicocontact in quarantaine gaat? Moet een gevaccineerde persoon binnenshuis nog een mondmasker dragen als hij in contact komt met andere personen? Kan er wat soepeler worden omgesprongen met kleine kinderen als knuffelcontact?

Daarboven op komt de discussie over het Europese vaccinatiecertificaat of een negatieve test als voorwaarde om te mogen reizen. Facon moet, in overleg met virologen, juristen, ethici en sociologen, een antwoord op die vragen zoeken. Het helpt dat tegen het einde van de maand alle 65-plussers minstens hun eerste vaccinatieprik hebben gekregen. Dat moet ertoe leiden dat het aantal ziekenhuisopnames voor corona fors naar beneden gaat, wat sowieso ruimere versoepelingen voor de hele bevolking mogelijk moet maken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie