'Niet nodig meer te telewerken dan gebruikelijk'

De overheid roept bedrijven op om waakzaam te zijn, nu het coronavirus België bereikt heeft. Maar minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) waarschuwt ook voor 'disproportionele maatregelen'.

Wat kan een werkgever doen om corona buiten te houden?

De overheid wijst op het belang van basishygiëne en suggereert enkele voorzorgsmaatregelen voor op de werkvloer: frequent de handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken en weggooien na gebruik, hoesten en niezen in de elleboog.

Thuiswerk is een optie, maar niet meteen aan de orde. De overheid zegt dat ‘het op dit moment niet nodig is meer te gaan telewerken dan gebruikelijk’. Wie geen symptomen (koorts, spierpijn, hoest, neusloop, keelpijn) heeft en geen nauw contact had met een bewezen Covid-19-patiënt, hoeft niets te doen. Wie ziek is of zich ziek voelt, moet een dokter raadplegen en bekijken of meer nodig is dan de klassieke behandeling van virale infecties.

Mag een werkgever zijn werknemers verplichten thuis te blijven?

‘De werkgever bepaalt de arbeidslocatie’, zegt Yves Stox, juridisch consultant bij het ziekenfonds Partena. ‘Die mag tijdelijk een andere werkplek opleggen, al moet hij in de middelen voorzien om thuiswerk mogelijk te maken.’ Als de werkplek duidelijk vermeld wordt in de arbeidsovereenkomst, is een uitdrukkelijk akkoord nodig van de werknemer.

Als er sprake is van overmacht door het coronavirus, kan een uitkering voor tijdelijke werkloosheid aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Als een werkgever vermoedt dat een werknemer besmet is, mag die de werknemer de toegang tot de werkvloer niet weigeren. De arbeidswetgeving laat niet toe dat een werkgever zijn werknemers die terugkeren uit een getroffen gebied een medisch attest vraagt. De werkgeversorganisatie Voka raadt aan op zoek te gaan naar een compromis tot thuiswerk.

De overheid beslist over quarantaineregels en liet weten voorlopig geen bedrijven of scholen integraal te sluiten. Wie individueel in quarantaine zou moeten, heeft recht op een uitkering voor economische werkloosheid. Wie opgenomen is in het ziekenhuis neemt ziekteverlof en krijgt een maand zijn loon uitbetaald. Daarna kan hij terugvallen op het ziekenfonds.

Wanneer kunt u economische werkloosheid inroepen?

Als sprake is van overmacht door het coronavirus kan een uitkering voor tijdelijke werkloosheid aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Dat geldt voor werknemers die vastzitten door quarantainemaatregelen in het buitenland, maar ook als er niet voldoende werk is hier in België, zoals bij bedrijven waar de productie op een laag pitje staat door problemen met leveranciers.

Wat kunt u als werkgever doen als een werknemer weigert te komen werken uit vrees voor het coronavirus?

‘Als er geen gevaar is voor besmetting en als aan alle opgelegde gezondheidsvoorzorgen wordt voldaan, leeft de werknemer in kwestie de arbeidsovereenkomst niet na’, zegt Stox. ‘Dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst schorsen en moet hij het loon niet betalen. Die werknemer heeft dan geen recht op een uitkering.’

Mag een werkgever werknemers nog op zakenreizen sturen?

De reisadviezen van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, die regelmatig worden bijgesteld, gelden als richtlijn. Reizen naar plekken waar het virus nog niet is uitgebroken, is veilig. Reizen naar risicogebieden is niet verboden, maar de overheid raadt aan te bekijken of de reis uitgesteld of geannuleerd kan worden. Voka zegt dat onnodige zakenreizen vermeden moeten worden en raadt aan internationale meetings telefonisch of via videochat te voeren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie