Overnamemarkt zit op slot door corona

UCB tekende vorig jaar met de overname van Ra Pharmaceuticals voor een van de grootste Belgische overnames. Voor de farmasector dienen zich mogelijk nog meer koopjes aan.

2020 wordt een blinde vlek in de kronieken van de bedrijfsovernames. Alle Belgische specialisten verwachten minder deals. De meesten zien een daling van minstens 30 procent.

Voor zakenadvocaten en -bankiers gespecialiseerd in fusies en overnames wordt 2020 een jaar om snel te vergeten. Dat blijkt uit de M&A Monitor 2020 van de managementschool Vlerick.

De lockdown zette in eerste instantie bijna letterlijk een slot op de fusie- en overnametransacties, omdat geen fysieke bedrijfsbezoeken en afspraken konden plaatsvinden en omdat de regelgevende instanties niet normaal werkten. Bij deals die al afgesloten waren, trokken overnemers zich vaak terug op basis van clausules over extreme omstandigheden.

‘Maar ook op langere termijn kan de economische impact van Covid-19 een dip op de overnamemarkt veroorzaken’, zegt onderzoeker Mathieu Luypaert. ‘Hoe langer de gevolgen van corona aanslepen, hoe groter de kans op een negatief effect op de overnamemarkt.’

We moeten vermijden dat strategisch belangrijke bedrijven geheel of gedeeltelijk in handen vallen van fondsen uit het Midden-Oosten of Azië.
Mathieu Luypaert
Onderzoeker Vlerick

De 110 ondervraagde Belgische specialisten houden daar rekening mee. Allemaal verwachten ze een daling van de activiteit. Volgens 58 procent zal die meer dan 30 procent bedragen. Minder dan een op de tien denkt dat de daling beperkt blijft tot hoogstens 10 procent. De specialisten zien geen onderscheid tussen binnenlandse en internationale deals.

Koopjes

De overnames die wel nog doorgaan, zullen een lager prijskaartje meekrijgen dan in normale tijden. 60 procent verwacht een daling van de gemiddelde waardering van meer dan 10 procent. Een op de vijf denkt dat het meer dan 20 procent zal zijn.

Die lagere prijzen zijn het gevolg van een dubbel fenomeen. Enerzijds dalen de bedrijfswinsten, een belangrijke maatstaf om de waarde van een bedrijf te bepalen. Anderzijds kan de multiple – het aantal keren de jaarwinst dat een overnemer wil betalen – onder druk komen te staan. In 2019 lag die multiple op 6,5 keer de ebitda (brutobedrijfswinst).

’Het bepalen van de correcte prijs wordt steeds moeilijker en kan tot grote discussies tussen koper en verkoper leiden. De jaarresultaten van 2020 zullen namelijk veel negatiever zijn en niet de normale bedrijfsresultaten weerspiegelen. Het is dus belangrijk om te bepalen in hoeverre de daling van de ebitda in 2020 structureel dan wel tijdelijk is.’

Voor bedrijven die nog goed bij kas zitten en niet al te veel last hebben van de pandemie, dienen zich mogelijk gouden koopjes aan. De Vlerick-onderzoekers wijzen vooral naar bedrijven uit de farma- en de technologiesector. Zij kunnen de komende maanden uitkijken naar aantrekkelijke bedrijven met waardevolle technologieën die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zitten.

‘Ook voor investeringsgroepen zijn er veel opportuniteiten. Maar het grootste gevaar komt uit het buitenland. We moeten vermijden dat strategisch belangrijke bedrijven geheel of gedeeltelijk in handen vallen van fondsen uit het Midden-Oosten of Azië en dat we belangrijke beslissingscentra of technologieën verliezen.’

Stabiel 2019

Het jaar 2019 was een stabiel jaar voor de Belgische fusie- en overnamemarkt: 40% van de respondenten stelde in vergelijking met 2018 geen significante stijging van het aantal transacties vast. Dat was wel het geval voor kleinere deals (onder de 5 miljoen euro), waar 70 procent een stijging noteerde.

70% van de bevraagden zag het aantal transacties in het segment van kleinere deals (minder dan 5 miljoen euro) wel stijgen in 2019. Ook was er een dalende trend in het aantal partijen dat gemiddeld een bod uitbrengt: van vijf in 2017 naar vier in 2018 en nog maar drie in 2019.

Ook de overnames door Belgen van buitenlandse bedrijven daalde fors, van 36 procent in 2017 tot 22 procent in 2019. De overnamemarkt voelt de toename van protectionisme, zegt Luypaert: ‘Wereldwijd daalt het aantal buitenlandse transacties in 2019 onder de 25%. Dat is vergelijkbaar met cijfers uit eerdere crisisperiodes. De handelsoorlogen en Brexit hebben er voor gezorgd dat overnamemarkten zich veel meer op zichzelf gaan terugplooien.’

De gemiddelde waardering van overgenomen bedrijven bleef in 2019 op 6,5 keer de ebitda, evenveel als in 2018. Bij transacties boven de 100 miljoen euro lag dit gemiddelde op 12, bij deals onder 1 miljoen euro op 5,1. De hoogste multiples zijn te vinden in farma (9,4), chemie (9,1) en technologie (8,9). De laagste overnameprijzen zijn te vinden in de retail (5,8), logistiek (5,6) en bouw (4,8).

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie