Oversterfte stijgt sterk in Mechelen en blijft hoog in Hasselt

In Brugge is de oversterfte tijdens de eerste week van de paasvakantie sterk gestegen. ©Photo News

In de eerste paasweek zijn in Vlaanderen nog meer mensen gestorven dan in de week voordien. De oversterfte bleef ook sterk verschillen van streek tot streek. De grootste stijger is Mechelen, dat in die week net als Hasselt zowat tweeëneenhalf keer zoveel overlijdens telde als normaal.

De oversterfte in Vlaanderen liep in de paasweek van 6 tot 12 april op tot 84,5 procent, tegenover 77 procent in de week ervoor. Uit een eerdere rondvraag van De Tijd over de sterftestatistieken van elf centrumsteden bleken de regionale verschillen groot te zijn, dat is nu ook het geval.

148 procent
oversterfte mechelen
Mechelen telt nu bijna tweeëneenhalf keer zoveel doden als normaal.

In Mechelen maakte de oversterfte een enorme sprong tegenover de week voordien. Daar zijn in de eerste paasweek 37 mensen gestorven, terwijl dat er in de vorige jaren gemiddeld 14,9 waren. De oversterfte gaat van 81 naar 148 procent. In Hasselt zijn 63 mensen gestorven, iets minder dan de week ervoor, maar nog steeds veel meer dan de gemiddelde 24,9 per week. De oversterfte lag er tijdens de eerste paasweek op 153 procent. Ter verduidelijking, de aktes worden opgemaakt op de plaats van het overlijden, niet waar de overledene woont.

‘Het is zeer waarschijnlijk dat de stijging van de totale sterfte in België te wijten is aan de Covid-19-epidemie’, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de jongste persconferentie over de dagelijkse coronastatistieken. De sterke stijging van de oversterfte in Mechelen is daar naar alle waarschijnlijkheid dus ook aan te wijten. De besmettingsgraad in de buurgemeenten van Mechelen ligt heel hoog, soms zelfs hoger dan 1 procent, zoals in bepaalde delen van Limburg. In Vlaanderen slaat de epidemie duidelijk niet overal even hard of op hetzelfde moment toe.

Lees verder onder de grafiek


In Brugge steeg de oversterfte tot 87 procent. Daarmee belandde de stad net boven het Vlaamse gemiddelde. In Antwerpen en Oostende nam de oversterfte ook toe, en ging ze naar respectievelijk 60 en 41 procent. In beide steden bleef ze wel nog altijd lager dan het Vlaamse gemiddelde, net als in Aalst, Sint-Niklaas en Leuven.

De grootste daling van overlijdensaktes is in Turnhout. Daar daalde het aantal doden per week naar 17 en zit het bijna op het normale gemiddelde van 16,1. Ook Kortrijk en Roeselare hebben minder aktes opgemaakt dan de week ervoor, toen ze dubbel zoveel overlijdensaktes registreerden als normaal. De eerste paasweek nam het aantal aktes af naar 49 in Kortrijk en 32 in Roeselare, nog altijd 80 en 52 procent meer dan gemiddeld.

Methodologie

Om de oversterfte per week te berekenen werd het gemiddelde aantal geregistreerde aktes per jaar per stad van 2015 tot 2019 genomen, voor Hasselt van 2015 tot 2018. Dat zetten we om naar een algemeen weekgemiddelde door te delen door 365 en te vermenigvuldigen met zeven. Het aantal geregistreerde aktes in de laatste weken werd daarmee vergeleken om de oversterfte te bepalen. Ook de gemiddelde Vlaamse oversterfte berekenen we voor dit artikel op die manier, anders dan Sciensano dat de oversterfte vergelijkt met echte weekgemiddelden.

Steden rapporteren aktes per week pas sinds april 2019 aan de digitale databank DABS van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, het centrale verzamelpunt in België. De oversterfte van dit jaar enkel vergelijken met de echte weekgemiddelden van een deel van vorig jaar is onvoldoende om een zo correct mogelijk beeld van oversterfte te geven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie