Rusthuizen moeten onbeschermd corona te lijf

In de rusthuizen is veel ongerustheid over het coronavirus. ©Siska Vandecasteele

Vermoedelijk zijn al 1.266 rusthuisbewoners met het coronavirus besmet geraakt. Door een gebrek aan beschermingsmateriaal en tests dreigt dat aantal verder op te lopen, waarschuwen directeurs van woon-zorgcentra.

‘Ons wordt gevraagd de allerzwakste bewoners die met het coronavirus besmet geraken niet meer naar het ziekenhuis te sturen. Ik begrijp dat, maar dan moet ons personeel zich voldoende kunnen beschermen. Helaas lukt dat niet. Zo hebben we geen enkel FFP2-mondmasker, dat in principe nodig is om coronapatiënten met ernstige symptomen te behandelen’, zegt Roel Eerlingen, directeur van de Limburgse woon-zorggroep Integro.

Sinds het uitbreken van het coronavirus horen we dat het afschermen van risicogroepen - en dan gaat het vooral om ouderen - prioritair is. Doordat zeker de alleroudsten minder weerstand hebben, en geen vaccin beschikbaar is, staan zij bijzonder zwak als ze besmet geraken. 80-plussers maken dan ook het gros uit van de patiënten die aan het virus zijn overleden.

1.266 besmettingen

Op een bepaald moment zijn we zelf mondmaskers beginnen te naaien om toch iets van bescherming te hebben.
Roel Eerlingen
Directeur Integro

Om besmettingen te voorkomen besloot de Vlaamse regering begin maart geen bezoek meer toe te staan in de woon-zorgcentra. Met die maatregelen hoopte de politiek het coronavirus zo veel mogelijk buiten het rusthuis te houden, maar dat is niet gelukt. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) maakte woensdag in het Vlaams Parlement bekend dat 1.266 rusthuisbewoners vermoedelijk corona hebben. Zeker is dat niet, want hoewel de meesten onder hen duidelijke symptomen vertonen, worden ze doorgaans niet getest.

De meeste ouderen zijn allicht besmet geraakt door het personeel. De richtlijnen schrijven voor dat zorgverstrekkers met lichte coronaverschijnselen toch moeten gaan werken. Bij een gebrek aan testen worden zij niet getest. Om te vermijden dat zij het virus doorgeven moet het personeel in principe chirurgische mondmaskers dragen. Ook die waren evenwel niet in elk rusthuis voorradig en zijn geen zekere garantie om besmettingen tegen te houden.

In de acht woon-zorgcentra van Integro is bij zeven bewoners officieel corona vastgesteld. Vier van hen werden naar het ziekenhuis overgebracht, een van hen is overleden. Bij een twintigtal andere bewoners is er een vermoeden dat ze zijn besmet. ‘Wij zouden die mensen graag laten testen, zodat we weten waar we aan toe zijn’, zegt Eerlingen. ‘Ook bepaalde personeelsleden zouden we graag laten testen, maar dat lukt evenmin.’

Mondmaskers naaien

Hoewel Integro maatregelen neemt om verdere besmettingen te vermijden, zijn die volgens Eerlingen bij gebrek aan beschermingsmateriaal niet uit te sluiten. ‘Op een bepaald moment zijn we zelf mondmaskers beginnen te naaien om toch iets van bescherming te hebben. Intussen hebben we een levering chirurgische maskers van de overheid ontvangen en geven we elk personeelslid één masker per shift. In principe hoeft niet iedereen er een te krijgen, maar het personeel vraagt erom omdat het hen een gevoel van veiligheid geeft.’

Integro heeft evenwel nog altijd geen beter beschermende FFP2-maskers gekregen, die bij zieke patiënten moeten worden gebruikt. Beschermingsschorten die bij zulke bewoners moeten worden gedragen, heeft het rusthuis nauwelijks in voorraad. Heel veel woon-zorgcentra zitten in dezelfde situatie. Dirk Lips, directeur van het in West- en Oost-Vlaanderen actieve Curando, vertelt hoe zijn zorggroep FFP2-maskers tegen woekerprijzen koopt. ‘We betalen 8 euro per stuk, terwijl die normaal om en bij 2 euro kosten. Natuurlijk is dat vervelend, maar wat moeten we anders?’

De Vlaamse regering heeft zich aangesloten bij de federale aankoopacties voor mondmaskers. Het probleem voor de woon-zorgcentra is dat ze zeker voor de beter beschermende maskers op de prioriteitenlijst na de ziekenhuizen en een reeks andere zorgverstrekkers staan, waardoor ze in beperkte mate worden bediend. ‘Ik begrijp dat het moeilijke tijden voor politici zijn en dat in eerste instantie naar de ziekenhuizen wordt gekeken, maar het is bijzonder frustrerend dat wij niet de middelen krijgen die we nodig hebben', zegt Lips.

Meer testen

Tests zijn nodig, want het is de enige manier om vast te stellen welke bewoners we moeten isoleren.
Dirk Lips
Directeur Curando

Voor het testen van besmette bewoners en zorgpersoneel wordt op termijn beterschap beloofd. ‘Er is vandaag onvoldoende capaciteit om iedereen te testen. Vandaar dat in eerste instantie de focus wordt gelegd op zorgverleners met duidelijke symptomen’, verklaarde Beke woensdag in het Vlaams Parlement. ‘Maar we gaan na hoe we de testcapaciteit de komende periode kunnen uitbreiden.’

‘Die tests zijn nodig, want het is de enige manier om vast te stellen welke bewoners we moeten isoleren’, zegt Lips, die vreest dat rusthuisbewoners het grootste slachtoffer worden van de coronacrisis. ‘Wat als de ziekenhuizen het straks niet meer aankunnen? Allicht worden onze bewoners dan niet meer naar het ziekenhuis gebracht. Maar het is toch niet omdat je oud bent dat je niet meer meetelt in de samenleving?’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie