netto

S&P verwacht daling woningprijzen in België

De economische impact van de pandemie duwt de prijzen in alle West-Europese landen, met uitzondering van Zwitserland, in het rood. ©BELGA

De coronacrisis zal in West-Europa een impact hebben op de woningprijzen, stelt het Amerikaanse ratingbureau Standard & Poor's. In 2020 én 2021 zullen de prijzen in bijna alle landen dalen, ook in België. Vanaf 2022 komen er opnieuw prijsstijgingen.

Alleen in Zwitserland zouden de prijzen de volgende twee jaar licht stijgen, met 0,5 procent dit jaar en 1,5 procent volgend jaar.

In alle andere landen worden voor 2020 prijsdalingen verwacht. De daling is het grootst (3,0 à 3,5 procent) in Ierland, het VK en Italië. Vooral in de eerste twee landen waren de prijzen de voorbije jaren sterk gestegen, na de zware terugval in de nasleep van de financiële crisis van 2008.

Als de verwachte prijsdalingen in België in 2020 en 2021 een feit worden, zijn het de eerste bescheiden prijsdalingen in bijna veertig jaar.

België doet het dit jaar internationaal niet zo slecht. Het zit in het gezelschap van Frankrijk en Duitsland (prijsdalingen van 1,2 procent à 1,4 procent). Nederland (-0,7 procent) doet het nog iets beter.

In 2021 zouden er weer beperkte prijsstijgingen (+1,5 procent) zijn in Spanje en Portugal. In de andere landen zou de prijsdaling beperkt blijven. Nederland valt op met een daling met 1,7 procent. 

Herleving.

Voorlopig lijkt de prijsdaling van dit en volgend jaar niet meer dan een adempauze. De beperkte terugval en de snelle herneming schrijft Standard & Poor's toe aan de vele maatregelen die de overheden nemen om te vermijden dat de werkloosheid te snel oploopt. De Europese Centrale Bank en de nationale banken waren er snel bij om acties te ondernemen om de verslechtering van de kredietvoorwaarden beperken. En dat de gezinnen fors sparen, speelt in de kaart van een herneming.

Voor de meeste landen worden prijsstijgingen van 3 procent en meer verwacht voor zowel 2022 als 2023. Portugal, Spanje en Nederland gaan zelfs voor prijsstijgingen van 4 procent en meer per jaar. De klim België zou beperkt blijven tot 2,8 procent in 2022 en 2,2 procent in 2023. Dat is minder dan in de meeste andere West-Europese landen.

In Italië zouden de prijzen de komende twee jaar stabiliseren. Het land werd bijzonder zwaar getroffen door de pandemie. Het kampt al jaren met een economische crisis en de forse vergrijzing en de bevolkingsdaling wegen op de markt.

In West-Europa doet België het zeker niet slecht

Met uitzondering van Italië liggen de prijsverwachtingen tijdens de herleving van 2022-2023 lager dan in 2017-2018. Nog voor de coronacrisis waren er aanduidingen dat de prijsstijgingen in Europa aan het afzwakken waren. 

Vastheid

De verwachte prijsevolutie voor België bevestigt de reputatie van ons land als een markt met relatief stabiele woningprijzen. Bij de financiële crisis was België een van de weinige landen zonder een forse daling van de woningprijzen.

Als de verwachte prijsdalingen in België in 2020 en 2021 een feit worden, zijn het de eerste bescheiden prijsdalingen in bijna veertig jaar. De verwachte dalingen zijn beperkt en vergelijkbaar met de voorspellingen van KBC en andere banken. KBC gaat in zijn meest waarschijnlijk scenario uit van een daling met 3 procent dit jaar en 2 procent volgend jaar. 

Standard & Poor's benadrukt dat het zijn voorspellingen neerwaarts bijstelt als de economische impact van het virus minder snel onder controle geraakt, bijvoorbeeld als gevolg van een tweede golf van infecties, of als de jobmaatregelen minder effectief blijken dan verwacht.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie