'Sluiting scholen nefast voor niveau Nederlands'

Het afstandsonderwijs heeft een impact op de leerresultaten van kinderen. ©Wouter Van Vooren

Het Nederlands van leerlingen in het basisonderwijs gaat er met elke sluitingsdag van de school op achteruit, blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven. Bij kwetsbare leerlingen is de impact nog groter.

Het sluiten van de scholen wordt druk bediscussieerd als coronamaatregel. Verschillende scholen leggen hun leerlingen en personeel preventief een quarantaine op uit vrees voor meer besmettelijke coronavarianten. Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat dat een direct effect heeft op het niveau van het Nederlands bij kinderen. 'Elke bijkomende sluitingsdag betekent een significante daling in de scores voor begrijpend lezen. Hoe meer dagen de school gesloten blijft, hoe sterker de daling', zegt de studie.

De KU Leuven baseert zijn onderzoek op de gestandaardiseerde toetsen die de leerlingen in het zesde leerjaar in het katholiek onderwijs afleggen. Omdat de scholen eind vorig schooljaar flexibiliteit kregen in hun heropeningsstrategie was het mogelijk in te schatten wat het effect van een extra sluitingsdag was op het resultaat van die toets. Bij vijf extra sluitingsdagen zakken de testresultaten met bijna 10 procent.

Elke schooldag telt bij de aanpak van de leervertraging.
Lieven Boeve
Topman van het katholiek onderwijs

Infectieketting

De resultaten zijn een bijkomend argument om de scholen open te houden. Door het toenemende aandeel van kinderen en tieners in de besmettingscijfers wordt gevreesd dat de pandemie daar nu op hol slaat. De stijging wordt gedeeltelijk toegeschreven aan de beslissing uitgebreid testen in de scholen. Op 22 januari is dat aantal volgens Sciensano gestegen boven 1.000 tests voor de allerjongsten en boven 2.000 voor de tieners.

De positiviteitsratio - de verhouding tussen het aantal positieve gevallen en het aantal tests - schommelt voor de jongste leeftijdscategorieën rond 5 procent. 'Door het uitgebreide testen in de scholen kunnen we het virus beter volgen. Dat is een cruciale voorwaarde om de scholen open te houden', zegt viroloog Steven Van Gucht.

Kwetsbare leerlingen

'Bij het debat over het openhouden van de scholen wegen we de virologische en maatschappelijke kosten en baten van een schoolsluiting tegen elkaar af', zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 'We kunnen nu ook wetenschappelijk vaststellen dat elke schooldag telt in de strijd tegen leervertraging.'

x2,5
achterstand
Bij kwetsbare leerlingen is de impact van een sluiting van de scholen 2,5 keer groter.

Boeve wijst erop dat kwetsbare leerlingen bij uitstek de dupe zijn van schoolsluitingen. Het onderzoek toont aan dat de impact daar 2,5 keer groter is. Het afstandsonderwijs is voor die groep een minder doeltreffend alternatief.

Uit een grote bevraging van het gemeenschapsonderwijs (GO!) vorige week blijkt dat dat thuisonderwijs weegt op de resultaten van leerlingen in het secundair onderwijs. Leerlingen hebben vooral voor wiskunde en taalvakken leerachterstand opgelopen. De scholen openhouden is volgens het GO! cruciaal om de leervertraging te beperken. Niet alleen omdat de leerstof zo vlotter overgebracht kan worden, maar ook voor de motivatie van de scholieren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie