Advertentie

Op tafel topministers: met maximaal vier uit eten, alleen winkelen en klasuitstappen schrappen

©AFP

Cafés en restaurants moeten weer om middernacht dicht en je mag er nog maximaal met vier aan tafel. Dat en meer stelt coronacommissaris Pedro Facon voor aan de federale en regionale topministers om de nieuwe coronapiek te tackelen.

De federale en regionale topministers buigen zich vrijdagochtend op een Overlegcomité over strengere coronaregels. Premier Alexander De Croo (Open VLD) gaf tijdens het wekelijks vragenuurtje in de Kamer aan dat de coronacijfers te slecht zijn en de druk op de ziekenhuizen te hoog om nog langer te wachten.

Donderdagavond is er ook een voorbereidend kernkabinet van de federale topministers. Zij zullen zich buigen over een nota met voorstellen van coronacommissaris Pedro Facon om weer te verstrengen. De bedoeling is dat die na het Overlegcomité al ingaan, zoals federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zei tijdens het wekelijks vragenuurtje in het parlement.

Coronacommissaris Pedro Facon maakt gewag van een afkoelingsperiode van minstens drie tot vier weken om het besmettingsniveau weer te doen dalen.

Facon maakt gewag van een afkoelingsperiode van minstens drie tot vier weken om het niveau weer te doen dalen.

Concreet stelt Facon voor het nachtleven voor een groot stuk op slot te doen, vernam De Tijd. Indoor-events zouden alleen nog worden toegestaan als alle bezoekers neerzitten, met mondkapje op en mits voorleggen van coronapaspoort. Denk bijvoorbeeld aan concerten waar niet iedereen neerzit, fuiven, dancings en discotheken, maar ook aan cafés waar men rechtstaat. Die activiteiten wil het coronacommissariaat verbieden, met uitzondering van huwelijken en begrafenissen. Daar zou inzet van de coronapas mogelijk wel vereist worden.

Sport en outdooractiviteiten

Sporten indoor mag wel nog. Maar zonder publiek en met een sterke aanbeveling om maximaal aan buitensport te doen.

Buitenactiviteiten blijven toegelaten. De burgemeesters moeten wel garanderen dat te intense samenscholingen vermeden worden en dat preventieve maatregelen - zoals coronapas en mondkapjes - maximaal worden ingezet. Om middernacht moeten buitenevents beëindigd worden.

Horeca

In cafés en restaurants zijn maximaal nog tafeltjes van vier toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor gezinnen. Restaurants en cafés gaan dicht om middernacht.

Winkelen gebeurt opnieuw alleen om de risico's op samenscholing in en buiten de winkels te vermijden.

Onderwijs

Scholensluitingen zijn voor Facon niet aan de orde. Hij pleit voor de maximale voortzetting van het fysieke contactonderwijs. Wel stelt de coronacommissaris voor het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimten (studieruimten, refters, voor- en naschoolse opvang) maximaal terug te dringen, worden buitenschoolse activiteiten geannuleerd en lerarenkamers gesloten (tenzij de luchtkwaliteit voldoende gegarandeerd kan worden).

Aangepast testen

De federale en regionale topministers overwegen aanpassingen op het huidige testbeleid. Dat is ingegeven door een klachtengolf van huisartsen die als gevolg van een besmettingsgolf overstroomd worden door mensen die zich moeten laten testen. Voor geprikte mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, zouden geen verplichte tweede na een eerste negtatieve test meer moeten laten afnemen. De bedoeling is ook het testbeleid zo goed als volledig weg te halen bij de huisartsen, via een website om tests aan te vragen en testcentra waar mensen zich zonder afspraak zouden kunnen laten testen.

Het coronacommissariaat stelt geen verstrenging voor van het testbeleid in scholen, maar wijst erop dat het Europese gezondheidsagentschap een strenger testbeleid voorstaat dan nu van kracht is in het Nederlands- en Franstalig onderwijs. Daarnaast wordt nog eens gehamerd op het belang van sociale afstand, mondmaskers en luchtkwaliteit.

De ministers van Onderwijs krijgen de vraag voorstellen te formuleren op basis van overleg met vakbonden en koepels. De ministers van Jeugd worden gevraagd voorstellen te formuleren over het beperken en het beveiligen van activiteiten in binnenruimten.

Geen privébubbels

In de privésfeer wil Facon niet ingrijpen. Er is alleen een advies aan mensen om in hun privéleven de sociale contacten zo veel mogelijk te beveiligen en te beperken. Concreet is het niet de bedoeling vanuit de overheid een maximaal aantal privécontacten op te leggen, zoals bij eerdere coronapieken wel het geval was.

De nieuwe maatregelen zouden zaterdag al ingaan. Professioneel georganiseerde events zouden nog respijt krijgen tot maandag.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie