Advertentie
Advertentie

Stijgende trend coronabesmettingen gebroken

Overal in het land zijn strenge coronamaatregelen van kracht. ©Photo News

Het aantal coronagevallen stijgt de helft minder snel dan enkele dagen geleden. Maar zelfs als de curve binnenkort weer zou dalen, lijkt versoepelen ten vroegste in de tweede helft van februari mogelijk.

Begin deze maand daalde het aantal coronabesmettingen op weekbasis nog met meer dan 20 procent. Sindsdien is die daling steeds kleiner geworden en sinds 13 december is weer sprake van een toename van het aantal infecties. Op 20 december lag het aantal vastgelegde besmettingen al 15 procent hoger dan een week eerder. Sommigen vreesden dan ook dat we, terwijl we de tweede golf nog niet verteerd hebben, aan het begin van een derde golf stonden.

De kerstdagen brengen echter voorzichtig goed nieuws. Volgens de recentste cijfers werden er de voorbije week dagelijks gemiddeld 2.523 coronabesmettingen gerapporteerd. Dat zijn er 7 procent meer dan een week geleden. De snelheid waarmee het aantal bevestigde gevallen groeit, neemt dus af. ‘De besmettingcijfers nemen nog licht toe, maar minder snel dan een aantal dagen geleden. De stijgende trend lijkt te kalmeren en we doen het daarmee merkelijk beter dan veel andere Europese landen’, zei viroloog Steven Van Gucht woensdag op een persconferentie.

We doen het merkelijk beter dan veel andere Europese landen.
Steven Van Gucht
Viroloog

De dagcijfers leren dat het aantal besmettingen vooral de voorbije dagen lager lag. Op zaterdag 19 december, de recentste dag waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn, werden 1.387 besmettingen vastgesteld, wat een opmerkelijke daling is tegenover de 1.595 besmettingen een week eerder. Voorlopige cijfers doen hopen dat het aantal besmettingen ook zondag en maandag lager lag dan een week eerder.

Trend doorbroken

‘Enkele dagen geleden stegen de besmettingen nog twee maal zo snel’, zei Van Gucht. ‘De stijgende trend lijkt daarmee voorlopig doorbroken en de komende periode van rust en bezinning kan die trend bespoedigen.’ Door de kerstvakantie zijn scholen gesloten en veel werknemers blijven thuis van het werk omdat ze vakantie hebben. Daardoor is er minder contact, waardoor de hoop is dat de cijfers verder zullen dalen. De voorwaarde is dan wel dat de regels tijdens de feestdagen niet massaal met de voeten worden getreden.

Vlaanderen blijft met in de afgelopen zeven dagen 164 besmettingen per 100.000 inwoners de regio waar het meeste mensen positief testen. Wallonië telt 141 infecties per 100.000 inwoners, Brussel 105. In Brussel stijgt het aantal besmettingen nu wel het snelst: het aantal positieve tests lag er de afgelopen week 20 procent hoger dan in de zeven dagen voordien. In Vlaanderen (+8%) en in Wallonië (+2%) is de stijging beperkter.

Stijgend aantal tests

Opmerkelijk is dat de tragere toename van het aantal besmettingen gepaard gaat met een sterke stijging van het aantal coronatests. De voorbije week werden 17 procent meer tests afgenomen dan in de zeven dagen daarvoor. Het wijst erop dat de gewijzigde teststrategie nu ook in de praktijk zichtbaar is geworden.

17%
aantal tests
Er werden de voorbije week 17 procent meer coronatest afgenomen dan een week eerder. Toch vertaalt zich dat in minder coronagevallen.

Wie intens contact heeft gehad met iemand die achteraf besmet bleek te zijn met het coronavirus, maar geen symptomen ontwikkelt, wordt opnieuw getest. Ook wie terugkeert uit een rode zone in het buitenland, krijgt in de regel een wisser in de neus. In november was dat niet het geval. Het hogere aantal coronagevallen van de voorbije twee weken is deels een gevolg van het hogere aantal testen.

Van alle tests die de afgelopen zeven dagen werden afgenomen, bleek 7,6 procent positief. De positiviteitsratio ligt daarmee op het laagste niveau sinds begin september. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wijst een positiviteitsratio van meer dan 5 procent erop dat er te veel viruscirculatie is en dat te veel gevallen nog onder de radar kunnen blijven.

Laagste positiviteitsratio in Vlaams-Brabant

Met een positiviteitsratio van respectievelijk 5,4 en 5,7 procent zitten de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het dichtst bij die drempel, Namen zit er met 11 procent positieve gevallen het verst van. In de Vlaamse provincie met de hoogste positiviteitsratio - West-Vlaanderen met 8,1 procent - ligt de ratio lager dan in de Waalse provincie met de laagste cijfers – Waals-Brabant met 8,2 procent. Het wijst erop dat ten zuiden van de taalgrens meer positieve gevallen onopgemerkt blijven.

Het tragere groeitempo van het aantal coronagevallen gaat gepaard met een stagnatie van het aantal ziekenhuisopnames. De voorbije zeven dagen werden dagelijks 182 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, evenveel als een week eerder. In de ziekenhuizen liggen nu 2.560 mensen met Covid-19, van wie 539 op de afdelingen intensieve zorg. Ter vergelijking: begin november lagen meer dan 7.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen.

182
Ziekenhuisopnames
Dagelijks belanden nog altijd 182 mensen met corona in het ziekenhuis.

Van Gucht waarschuwt dat het dagelijkse aantal besmettingen en het aantal opnames nog altijd hoog is. De overheid wil pas aan versoepelen denken als het aantal besmettingen gedurende drie weken lager ligt dan 800 per dag. Dagelijks moet het aantal opnames van coronapatiënten in het ziekenhuis ook onder de 75 blijven. Omdat de cijfers eerst nog een stuk moeten dalen en dan minstens drie weken onder die drempels moeten blijven, lijken versoepelingen ten vroegste midden februari mogelijk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie