Survivalkit voor bedrijfsleiders in coronatijden

‘We weten nu al dat de post-coronawereld er anders zal uitzien’, zegt Jan Lagast. ‘Probeer daarom enkele scenario’s uit te werken voor jouw sector en bedrijf, en vooral voor je klant.’ ©REUTERS

Of het coronavirus nu een tijdelijke slowdown of een diepe recessie zal veroorzaken, als bedrijfsleider gaat uw bedrijf turbulente tijden tegemoet. Vier adviezen om het zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen.

1. Snij in de kosten…

Cash is king, zo echoot het de voorbije dagen in heel wat bedrijven. Waak erover dat er voldoende liquide middelen zijn om de crisisperiode te overbruggen. ‘Het budget voor 2020 ligt in de vuilnisbak’, getuigde Herman Van de Velde, de bestuursvoorzitter van de gelijknamige lingerieproducent uit Wichelen, enkele dagen geleden in De Tijd. ‘We hebben een aantal scenario's opgesteld, waarin we drie maanden heel zwaar geraakt worden.'

Het is precies waar Ruud Hermans, hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, ook voor pleit. ‘Maak een wekelijkse prognose voor de komende 13 weken en voor de maanden erna een maandelijkse. Dan neem je makkelijker de juiste maatregelen: sneller incasseren van vorderingen, voorraden afbouwen, uitstellen van niet-noodzakelijke investeringen, niet meer inschakelen van uitzendkrachten of uitstellen van betalingen aan schuldeisers.’

Cash hamsteren dus. Dat kan ook door het jaarlijkse dividend te schrappen, zoals Van de Velde en de bioscoopuitbater Kinepolis al beslisten. En volgens Vlerick-onderzoeker Yannick Dillen kan het ook nuttig zijn uw kredietlijnen volledig op te nemen. Nog een tip om aan bijkomend krediet te komen: maak uw jaarrekening over 2019 snel in orde, tenminste als ze aantoont dat uw onderneming structureel gezond is. 

2. …maar hou ook uw omzet in de gaten.

‘Door te focussen op kostencontrole dreigt u evenwel de omzetgeneratie uit het oog te verliezen’, stelt Dillen. Ook Jan Lagast van het adviesbureau Impact Builders, dat al 30 jaar advies geeft aan kmo’s, denkt er zo over. 'Costcutting is het snelste en het zekerste. Maar om de omzet op te krikken blijven sales en marketing belangrijk. Schrap liever in andere kosten wat harder om dat geld in marketing te steken.'

‘Ooit, in volle vogelgriepcrisis, hebben we een Canadese kmo geadviseerd die machines voor de vleesindustrie levert. De CEO van dat bedrijf is toen al zijn grote klanten in de wereld persoonlijk gaan bezoeken. In een jaar evolueerde dat bedrijf van break-even naar 5 miljoen euro winst, en van 25 naar 45 miljoen euro omzet.’

Volgens Dillen kan het de moeite lonen nieuwe omzet te vinden bij klanten die in het verleden niet werden bekeken omdat men in goede tijden focust op A-klanten. ‘Bekijk of u met uw productgamma iets kan betekenen voor klanten of sectoren waar u nog niet aan leverde, wegens niet rendabel genoeg.’

3. Blijf de ondernemer die u altijd was. 

‘Ik ben vandaag eigenlijk technisch werkloos’, zegt Daan De Wever, de oprichter en CEO van het cloudtelecombedrijf Destiny. ‘Enkele jaren geleden heb ik besloten om me niet meer met het operationele te bemoeien, en alleen nog het strategische te doen: innovatie, de noden van klanten detecteren, fusies en overnames.’

‘Een ondernemer of CEO wil in crisistijden misschien weer te veel manager zijn, ook al rendeert hij in die rol niet optimaal’, zegt Dillen. Beter is om uw management vrij te laten om hun ding te doen, en niet een micromanager te worden die moeite heeft met delegeren. Probeer de rol van ondernemer in zijn zuiverste vorm te blijven spelen.’

‘De typische KPI’s (key performance indicators, zoals omzet en winst/verlies, red.) zijn in deze woelige tijd niet meer zo belangrijk’, vindt De Wever. ‘Probeer te denken aan waarom u ooit een bedrijf begonnen bent, wat de oorspronkelijke zin ervan is en wat u in de toekomst kan betekenen voor uw klanten. Ik had pas nog een lang gesprek met een collega-ondernemer die voor zijn 60 opleidingsconsultants geen werk meer heeft. Waarom zou hij zijn mensen niet heroriënteren naar het nieuwe werken dat deze crisis sowieso met zich meebrengt?'

4. Maak een plan voor als de crisis voorbij is.

‘We weten nu al dat de postcoronawereld er anders zal uitzien’, zegt Lagast. ‘Probeer daarom enkele scenario’s uit te werken voor uw sector en bedrijf, en vooral voor uw klant.’ 

Telewerken en -conferencing , e-commerce en zelfs afstandsonderwijs zullen aan belang winnen. Het zijn kansen voor bedrijven om zich te re-engineeren.
Marc Herlant
Partner en strategiespecialist bij EY

De re-engineering van uw bedrijf, noemt Marc Herlant, partner en strategiespecialist bij de consultant EY het. ‘Telewerken en -conferencing , e-commerce en zelfs afstandsonderwijs zullen aan belang winnen. Een supermarkt zal misschien meer ruimte maken voor het ophalen van vooraf bestelde boodschappen.’

‘60 tot 70 procent van de Belgische bedrijven leveren niet direct aan de consument, maar zitten ergens in de business-to-businessketen. Hoe hoger in die keten, hoe moeilijker het is te voorspellen hoe de wereld er binnen een halfjaar uitziet. Voor een bakker is het eenvoudig: normaliseert de economie, dan verkoopt hij opnieuw x aantal broden. Maar voor de producent van broodsnijmachines wordt het moeilijker te voorspellen en voor de onderdelenleverancier van die producent nog moeilijker. Misschien zal een tweedehandsleverancier betere zaken doen. Ga dus met uw toppers rond de tafel zitten en denk na over hoe de wereld er binnenkort uitziet voor de klant van de klant van uw klant.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie