analyse

Experts schetsen voorzichtige weg naar de vrijheid

Waals minister-president Elio Di Rupo (l.), premier Alexander De Croo (m.) en Vlaams minister-president Jan Jambon. ©Photo News

Het Overlegcomité is geneigd de behoedzame weg naar de vrijheid te volgen die coronacommissaris Pedro Facon heeft uitgestippeld. Voor versoepelen binnen en de volledige heropstart van de horeca is het allicht wachten tot juni, wanneer de 65-plussers en risicopatiënten zijn gevaccineerd.

De federale en regionale topministers buigen zich woensdag op het Overlegcomité over het versoepelen van de coronamaatregelen. Coronacommissaris Pedro Facon schetste zaterdag in De Tijd al wat volgens de experts het voorkeursscenario is. Intussen is zijn rapport, dat werd opgesteld in samenspraak met een reeks experts, klaar. De leidraad is, zoals Facon aangaf, dat we wegens het nog altijd relatief hoge aantal besmettingen en de druk op de ziekenhuizen beter iets te traag dan te snel gaan.

De essentie

  • Het Overlegcomité buigt zich woensdag over het versoepelen van de coronamaatregelen.
  • Er is een politieke consensus dat de scholen op 19 april heropenen. Leerlingen van de tweede en de derde graad secundair onderwijs moeten wel nog deels online les volgen.
  • De winkels kunnen op 26 april heropenen, de contactberoepen allicht ook. Wel is er nog discussie over de modaliteiten.
  • Voor versoepelingen in de buitenlucht en het heropenen van de terrassen moet nog worden uitgemaakt of dat op 1 of 15 mei gebeurt.
  • Versoepelingen binnen en de volledige heropening van de horeca zijn allicht pas voor 7 juni.

Het vaccinatietempo bepaalt de snelheid: hoe meer mensen met een spuitje beschermd zijn tegen het virus, hoe meer coronaregels kunnen worden gelost. De politiek lijkt het voorstel grotendeels te zullen volgen. Een overzicht van wat op tafel ligt:

19 april: de terugkeer naar de scholen

Op 19 april moet de helft van de 65-plussers gevaccineerd zijn. Omdat zij het grootste risico lopen op een ziekenhuisopname na een covidbesmetting ontstaat zo wat ruimte voor versoepelingen. De scholen kunnen na de paasvakantie op 19 april weer openen, zoals ook de ministers van Onderwijs en de onderwijswereld zijn overeengekomen.

De meeste leerlingen mogen weer in het klaslokaal zitten. Alleen in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs moeten leerlingen de lessen voorlopig nog voor de helft van de tijd online volgen. Ook wordt bekeken of de regels voor georganiseerde jongerenactiviteiten kunnen worden versoepeld.

Op 18 april loopt ook het verbod op niet-essentiële reizen af en onder Europese druk wordt dat niet verlengd. Er wordt teruggekeerd naar de kaart met rode zones, waarbij wie terugkeert uit zo'n rood gebied zich moet laten testen en in quarantaine gaan. Momenteel zijn Portugal en delen van Spanje de enige niet-rode gebieden in Europa waar Belgen mits een negatieve coronatest welkom zijn.

26 april: heropenen van de winkels

Een week later, wanneer 75 procent van de 65-plussers moet zijn gevaccineerd, volgt de heropening van de winkels. Nu mogen, als onderdeel van de paaspauze die het Overlegcomité had opgelegd, niet-essentiële winkels alleen klanten op afspraak ontvangen. Vanaf 26 april zouden alle winkels de deuren kunnen openen.

Enkel in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs zullen leerlingen de lessen nog de helft van de tijd online moeten volgen.

Normaal mogen ook kappers en schoonheidssalons weer open, al is het nog de vraag of er door het relatief hoge besmettingsrisico specifieke eisen, zoals testen, worden gesteld.

Mogelijk sneuvelt op 26 april ook de avondklok. Vlamingen en Walen moeten nu tussen middernacht en 5 uur binnenblijven, Brusselaars tussen 22 uur en 6 uur. Tegen de avondklok is veel protest omdat die erg verregaand is voor een democratie. Om coronafeestjes te vermijden blijft het samenscholingsverbod - maximaal vier personen mogen samenkomen - van kracht.

Wat nog tot politieke discussie dreigt te leiden, zijn de testevenementen. Verschillende cultuurhuizen en sportorganisatoren zijn vragende partij om, naar Nederlands voorbeeld, met zeer strikte maatregelen en met uitgebreide testen hun activiteiten te hernemen.

De Vlaamse regering en de MR zijn bereid daar ver in mee te gaan, maar zeker bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is er weerstand. Hij wil garanties dat de testevenementen studieprojecten zijn en geen excuus om hele sectoren versneld te openen.

1, 8 of 15 mei: het buitenplan

De politiek schoof eerder 1 mei naar voren als het moment van de heropening van de cafés en de restaurants. Facon maakte echter duidelijk dat dat, met de vele covidpatiënten op intensieve zorg, geen goed idee is. Bovendien raadt hij uit voorzichtigheid aan om drie weken te laten tussen de heropening van de winkels op 26 april en een nieuwe ronde versoepelingen. Door de lange incubatietijd van het virus wordt pas na drie weken de impact van versoepelingen duidelijk in de ziekenhuiscijfers.

Facon mikt, mits een voldoende daling van de bezetting op intensieve, op 15 mei voor bijkomende versoepelingen. Tegen dan moeten alle 65-plussers zijn gevaccineerd. Maar dan het buitenplan activeren én de cafés en de restaurants volledig laten heropstarten én versoepelingen voor sport- of culturele activiteiten in binnenruimtes doorvoeren is volgens de coronacommissaris van het goede te veel.

De focus komt te liggen op het buitenplan. In de buitenlucht wordt het virus veel moeilijker doorgegeven. Meer dan vier mensen zouden elkaar buiten mogen ontmoeten, buiten samen een contactsport beoefenen moet weer mogelijk worden en de pretparken zouden weer open kunnen gaan. Ook wordt nagedacht over terugkeermomenten voor werknemers die verplicht moeten thuiswerken.

Als het van de Vlaamse regering afhangt, gaan de terrassen eerder morgen dan overmorgen open.

Over de exacte timing voor het doorvoeren van het buitenplan wordt nog politiek getouwtrek verwacht. Als het van de Vlaamse regering afhangt, gaan de terrassen eerder morgen dan overmorgen open. Het idee is dat, nu het weer lijkt te beteren, mensen sowieso naar buiten gaan en dat ze dan beter gecontroleerd op een terras zitten dan dat ze overal rondhangen.

In de federale regering is er geen overeenstemming over de te volgen koers. De Franstalige liberalen van de MR mikken op 1 mei, de Franstalige socialisten gaan voor 8 mei en andere partijen zijn eerder geneigd te wachten tot 15 mei, zoals Facon voorstelt. Het is allicht de moeilijkste politieke knoop die het Overlegcomité woensdag moet doorhakken.

7 juni: heropening horeca en binnenplan

Verdere versoepelingen, zoals het volledig heropenen van de horeca, worden zo naar juni verschoven. Tegen dan moeten alle risicopatiënten zijn ingeënt, waardoor we ons - in de woorden van Facon - wat meer risico's kunnen permitteren. Als het buitenplan op 15 mei in werking zou treden en de regel van drie weken wordt gehanteerd, betekent dat een heropening op 7 juni. Over die datum kan nog wel worden gediscussieerd.

Ook voor evenementen in de binnen- en buitenlucht - dus ook voor culturele- en sportactiviteiten met publiek - blijft het normaliter wachten tot juni. Hetzelfde geldt voor erediensten, al wordt mogelijk vroeger een bijkomende uitzondering gemaakt voor begrafenissen, waarbij nu maximaal 50 mensen aanwezig mogen zijn.

Nog altijd gaat het over versoepelingen onder voorwaarden. Zolang niet iedereen is gevaccineerd, zal afstand houden overal de norm blijven. Bij de cafés en restaurants wordt gedacht aan een maximum van vier mensen per tafel. Bij evenementen zouden voorlopig maximaal 500 mensen worden toegestaan. Voor de horeca en de organisatoren van evenementen is dat een bittere pil om slikken. De politiek zal bekijken hoe steunmaatregelen verlichting kunnen brengen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie