Terrassen mogen met tafels van vier personen tot 22 uur

©Photo News

De federale en de regionale topministers zijn het op het Overlegcomité eens geraakt over de regels voor het heropenen van de terrassen. Vanaf zaterdag 8 mei mogen vier mensen aan één tafel zitten tot 22 uur 's avonds.

Op een Overlegcomité vorige week hadden de federale en de regionale topministers beslist dat de terrassen op 8 mei weer open kunnen. Vrijdagmiddag bogen ze zich over de voorwaarden waaronder cafés en restaurants in de buitenlucht weer klanten kunnen ontvangen.

De horeca was vragende partij om zes mensen per tafel toe te laten en tot 23 uur te mogen openblijven. De virologen keken eerder naar het strenge Nederland en stelden voor uiterlijk om 20 uur te sluiten en een beperkter aantal klanten per tafel toe te staan. Als compromis kwamen 22 uur en vier mensen per tafel uit de bus, vernam De Tijd. Meer mensen kunnen wel samenzitten als ze tot eenzelfde gezin behoren.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) had het op de persconferentie na afloop van het Overlegcomité over goed nieuws voor iedereen. 'Niet alleen voor de mensen uit de sector, die veel opofferingen hebben gemaakt, maar voor alle Belgen. We krijgen een stukje van het goede leven terug', zei hij. Tegelijk benadrukte hij dat meer vrijheid ook meer verantwoordelijkheid betekent. 'Enkel zo kunnen we de basis leggen voor een zomer zonder zorgen.'

Geen oplossing voor evenementen

Voor de evenementensector is er nog geen oplossing. De Vlaamse regering schaarde zich achter het plan dat de sector zelf naar voren schoof: evenementen buiten zouden dan al met 200 mensen kunnen doorgaan, evenementen binnen met 100 mensen.

Voor de evenementensector is er nog geen oplossing. De regio's schaarden zich achter het plan dat de sector zelf naar voren schoof, maar dat was onbespreekbaar voor de federale regering.

Dat voorstel was, door de nog altijd slechte coronacijfers en de penibele situatie in de ziekenhuizen, onbespreekbaar voor de federale regering en een compromis bleek niet haalbaar. Het Overlegcomité komt midden mei opnieuw samen om dan naar een oplossing te zoeken.

Evenementen kunnen daardoor zoals eerder afgesproken vanaf 8 mei alleen buiten en met maximaal 50 mensen. Er komt ook een beperkt aantal testevents, waarbij aan de hand van tests wordt bekeken of bijeenkomsten met meer mensen veilig kunnen verlopen.

Voor juni werden tijdens een vorig Overlegcomité evenementen voor zowel binnen als buiten met maximaal 200 mensen in het vooruitzicht gesteld. Die 200 mensen binnen hangt wel af van de grootte van de zaal. Een beslissing over de precieze timing moet nog worden genomen. Als voorwaarde geldt bovendien dat er dan minder dan 500 covid-patiënten op de intensieve liggen. Vandaag zijn dat er meer dan 900.

'We hebben nu een klaar zicht op de situatie in mei en juni', zei de Croo op de persconferentie. 'We kunnen alleen beslissingen voor de zomer nemen als we een voldoende scherp zicht hebben op hoe de situatie dan zal zijn. Daarom hebben we iets meer tijd nodig om de juiste beslissing te nemen.'

Het Overlegcomité gaf wel groen licht voor de zomerkampen met overnachtingen. Die kunnen plaatsvinden in bubbels van vijftig personen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie