Terugkeer uit vakantie en coronamoeheid doen virus aan kracht winnen

Heel Spanje is momenteel een rode zone voor Belgische toeristen. ©EPA

Na weken van dalende cijfers is het aantal coronagevallen opnieuw licht gestegen. Volgens viroloog Steven Van Gucht komt dat door terugkerende vakantiegangers en een zekere coronamoeheid bij een deel van de bevolking.

Tussen 28 augustus en 3 september kwamen er in ons land dagelijks gemiddeld 470 coronagevallen bij, blijkt uit cijfers van het wetenschappelijk instituut Sciensano. Het aantal bevestigde coronagevallen is daarmee voor het eerst sinds begin augustus weer aan het stijgen. Door de verstrengde coronamaatregelen nam het aantal dagelijkse besmettingen in augustus af van 630 tot 431. Nadien stagneerde dat aantal, nu gaat het weer licht naar boven.

Viroloog Steven Van Gucht, die verbonden is aan Sciensano, vermoedt dat de lichte opstoot het gevolg is van het einde van de vakantie. ‘Met de heropstart van de scholen zijn duizenden mensen teruggekomen uit vakantie in het buitenland, velen van hen uit rode zones. Die mensen moeten zich verplicht laten testen en we hebben het aantal tests daardoor zien stijgen. We weten dat 2 procent van de mensen die uit zo’n zone terugkeert, positief test.’

Terugkeereffect

Van Gucht voert twee argumenten aan om zijn stelling te onderbouwen. Een eerste is dat het aantal positieve gevallen behalve in Vlaams-Brabant overal stijgt. Dat betekent dat er geen sprake is van enkele lokale brandhaarden die snel ontsporen, maar van een meer gespreid effect. Een tweede argument is dat de meeste positieve gevallen jonger zijn dan 60 jaar, wat overeenkomt met het profiel van de mensen die omwille van de heropstart van de scholen zijn teruggekeerd uit het buitenland.

Misschien kan het nuttig zijn om de bubbel van vijf te herzien.
Steven Van Gucht
Viroloog

‘Een terugkeereffect zou het meest gunstige scenario zijn’, zegt Van Gucht. ‘We weten wie positief test, die mensen moeten in quarantaine gaan. Zo kunnen we een snelle verspreiding van het virus tegengaan.’ 400 à 500 besmettingen per dag is weliswaar een behoorlijk aantal, maar het is controleerbaar. Het aantal mensen dat zo ziek is dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, blijft ver onder de alarmdrempel.

Het ongunstige scenario is volgens Van Gucht dat we aan de vooravond staan van een nieuwe opstoot van het virus. De coronamaatregelen zijn streng, maar de vrees is dat er een zekere coronamoeheid bij de bevolking is opgetreden. Het vermoeden is dan ook dat een groot aantal mensen zijn voeten veegt aan de bubbel van vijf, de maatregel waardoor elk gezin sinds eind juli zijn contacten moet beperken tot dezelfde vijf mensen.

'Absurde regels'

Daarnaast wordt er met argwaan gekeken naar de vijftig tinten van mondmaskerverboden die door lokale besturen werden opgelegd. In de ene stad moeten ze alleen op drukke plaatsen worden gedragen. Elders, zoals in Brussel, zelfs in de buitenlucht, al heeft dat laatste volgens virologen weinig zin.

Om de coronamoeheid te bestrijden, dringt viroloog Marc Van Ranst erop aan om 'absurde regels' zoals een volledige mondmaskerplicht af te schaffen. 'Mondmaskers dienen om anderen te beschermen. Als er niemand anders in de buurt is, dan is dat niet nodig', zegt hij.

Het risico van zulke regels is dat mensen er omwille van de absurditeit hun voeten aan vegen en dat ze tegelijk hetzelfde doen met maatregelen die wel nuttig zijn. Als te veel mensen dat doen, dreigt het virus zich weer snel te verspreiden.

'Om die reden kan het misschien nuttig zijn om de bubbel van vijf te herzien', zegt Van Gucht. 'De basisboodschap is de juiste: we moeten onze contacten beperken. Maar als de regel te streng wordt, dreigen mensen hem te negeren en dat is niet goed.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie