Tijdelijke werkloosheid verlengd voor zwaar getroffen sectoren

Sinds juli zijn de pretparken opnieuw open. In april telde de sector nog iets meer dan 1.000 tijdelijke werklozen. Nu nog 248. ©BELGA

Bedrijven die zwaar getroffen worden door de coronacrisis kunnen tot eind dit jaar gebruik blijven maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid.

Bedrijven die aanspraak willen blijven maken op die tijdelijke coronawerkloosheid moeten aantonen dat ze in het tweede kwartaal 20 procent van de werkuren moesten opvangen met tijdelijke werkloosheid. Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) maakte dat woensdag bekend tijdens een bedrijfsbezoek aan Plopsaland in De Panne.

Ook de sectoren die door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad beperkt worden in hun activiteiten komen in aanmerking. Dat was al min of meer aangekondigd in juli maar tot nog toe ontbraken namen van specifieke sectoren. Muylle legde dat nu vast in nauw overleg met de werkgeversorganisaties VBO en Unizo om erover te waken dat geen enkele zwaar getroffen sector uit de boot valt.

Hamams

Sectoren die vanaf 1 september van de tijdelijke coronawerkloosheid gebruik kunnen maken zijn de organisatoren van evenementen en kermissen, reisbureaus, tentenverhuurders, bedrijven actief in de vliegtuigbouw, de inrichters van beurzen en tentoonstellingen, standen- en decorbouwers, de pleziervaart, de touringcar- en de taxisector, de grondafhandelaars op luchthavens, de installateurs van geluids- en beeldinstallaties voor evenementen, de audiovisuele en socioculturele sector, de uitbaters van jacuzzi's en hamams, uitbaters van toeristische attracties en luchtvaartmaatschappijen die personen vervoeren.

Bedrijven die niet onder het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens corona vallen, kunnen vanaf september tot eind dit jaar aanspraak maken op economische werkloosheid. Ze mogen mensen op tijdelijke werkloosheid zetten als ze kunnen aantonen dat ze een omzetdaling hebben van minimaal 10 procent vergeleken met een jaar eerder.

Het nieuwe systeem kent enkele versoepelingen tegenover de normale tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Voor arbeiders wordt de maximumduur van een volledige schorsing - waarna minstens een week werkhervatting moet worden ingevoerd - verhoogd van 4 naar 8 weken. Voor bedienden wordt de procedure versoepeld en wordt de toegelaten jaarlijkse maximumduur van de tijdelijke werkloosheid verhoogd met 8 weken.

400.000
aantal tijdelijk werklozen
In juli telde ons land 400.000 tijdelijk werklozen. Dat is twee derde minder dan op het hoogtepunt van de coronacrisis in april.

De economische werkloosheid wordt vergoed tegen 70 procent van het begrensd loon. Het supplement van 5,63 euro per dag is voor rekening van de werkgever.

In juli telde ons land 400.000 tijdelijk werklozen. Dat is twee derde minder dan op het hoogtepunt van de coronacrisis in april. Toen waren er 1,2 miljoen tijdelijk werklozen.

3 miljard euro

Uit een enquête in augustus van de Nationale Bank en de Economic Risk Management Group die begin deze week werd gepubliceerd, blijkt dat de tal van ondernemingen het systeem van tijdelijke werkloosheid nog toepassen. Afgelopen week was volgens het onderzoek nog 6 procent van de werknemers in de privésector tijdelijk werkloos, tegen 11 procent eind juni. De tijdelijke werkloosheid is vooral geconcentreerd in de horeca, de kunst-, amusements- en recreatiesector.

Volgens een raming zou de tijdelijke werkloosheid sinds het begin van de crisis tot en met december zowat 3 miljard euro kosten.

Eerder vandaag bereikte de Duitse regering een akkoord om de duur van het crisismedicijn van de tijdelijke werkloosheid (Kurzarbeit) tot eind volgend jaar te verlengen. Door een waslijst van stimuleringsmaatregelen van directe staatssteun, verplicht gesubsidieerd parttime werken en het uitstellen van het registreren van faillissementen, was de economische krimp in het tweede kwartaal in Duitsland minder erg dan in veel andere landen en is de Duitse economie aan een inhaalbeweging bezig.

Ook Nederland zou de loonsteun voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis verlengen tot 1 juli volgend jaar. Maar er zijn wel plannen om het steunpakket te beperken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie