Advertentie

Vastgoedsector pleit zelf voor tweemaal twee gratis huur

Zelfs de winkels in de Nieuwstraat in Brussel hebben het moeilijk. ©BELGA

De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (UPSI-BVS) roept de eigenaars van winkelpanden die rechtstreeks worden verhuurd aan winkeliers op om de huurders in financiële moeilijkheden de komende twee maanden 50 procent van de vaste huurgelden kwijt te schelden.

De afgelopen dagen luidden veel retailers de alarmbel, omdat ze de volledige huur van hun winkelpanden niet meer kunnen of willen betalen. De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (UPSI-BVS), de belangrijkste vastgoedfederatie van het land, vraagt haar leden nu om de hurende retailers in moeilijkheden tegemoet te komen.

De federatie geeft als duidelijke maar vrijblijvende richtlijn aan alle verhuurders die winkelpanden rechtstreeks verhuren aan winkelexploitanten om de vaste huurprijzen voor de helft (50 procent ) kwijt te schelden aan die huurders die in financiële moeilijkheden geraken. En dat zowel voor april als mei, zolang de verstrengde maatregelen van de overheid van kracht zijn en de meeste winkels niet opnieuw open kunnen. 

Voor het deel van de huurgelden van winkelexploitanten in moeilijkheden dat niet kwijtgescholden wordt, stelt BVS een uitstel van betaling voor tot uiterlijk 31 december 2020.

Onroerende voorheffing

De vastgoedsector roept alle overheden op de onroerende voorheffingen en andere belastingen en taksen die ten laste van verhuurders van winkelvastgoed vallen kwijt te schelden. Zeker voor de komende twee maanden, en best zolang de lockdown geldt. 

Daarnaast weerklinkt de roep naar een garantiefonds almaar luider. Dat garantiefonds moet dienen om het uitstel van betaling dat veel winkeluitbaters zullen vragen op te vangen. 'Alleen door gezamenlijke inspanningen komen we hier met zijn allen sterker uit', zegt Olivier Carrette, de CEO van BVS.

BVS vraagt de banken om de verhuurders van winkelpanden voor die periode een vrijstelling voor hun interestlasten toe te kennen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie