Advertentie

Voorlopig geen verplichte coronaprik voor zorgverleners

©Photo News

De Interministeriële Conferentie (IMC) kijkt de kat nog even uit de boom en zet 'zolang er ruimte is voor verbetering' in op sensibilisering van de sector.

Als het regent in Frankrijk druppelt het in ons land, zou je denken. En toch: de federale en regionale ministers volgen de beslissing van de Franse president Emmanuel Macron om vaccinatie voor zorgverleners te verplichten voorlopig niet. Nochtans achten ook de koepels boven de zorginstellingen dat nodig. 'Voor ons staat het als een paal boven water: er moet een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel komen', zei Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro, deze week in De Tijd.

Volgens de autoriteiten is er nog altijd manoeuvreerruimte om de zorgverleners te sensibiliseren, zonder de grote middelen - een verplichting - boven te halen. In Wallonië is het aantal gevaccineerden op die manier in een maand gestegen van 74 naar 79 procent. Van de Vlaamse zorgverstrekkers liet meer dan 83 procent zich vaccineren, bleek eind mei uit een onderzoek van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Actieplan

Een verplichting wordt niet expliciet uitgesloten, maar de ministers zien het als een tweede stap. De hoop ligt in eerste instantie bij een actieplan, dat uit drie delen bestaat. Het IMC appelleert aan de verantwoordelijkheid van de sector: de taskforce vraagt aan de koepels welke maatregelen zij zullen nemen. Er komt ook overleg met de werknemersorganisaties in de zorgsector.

Daarnaast willen de ministers de transparantie bevorderen door de vaccinatiegraad per gezondheidszorginstelling te publiceren. Die gegevens worden openbaar gemaakt en de ministers willen alle instellingen aanmoedigen om hun gegevens op transparante wijze op hun eigen websites en kanalen bekend te maken.

Tot slot komt er verder onderzoek naar een eventuele verplichte vaccinatie. Daarvoor zal advies ingewonnen worden bij de bevoegde instanties, zoals de Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk, de Nationale Arbeidsraad (CNT), de Hoge Gezondheidsraad en de Federale Raad voor Ziekenhuizen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie