'Voorraad spierverslappers voor Covid-19-patiënten meest kritiek'

Een alliantie van Europese ziekenhuizen, waaronder het UZ Leuven, vreest een tekort aan geneesmiddelen. ©Photo News

Een Europese alliantie van ziekenhuizen, waaronder het UZ Leuven, signaleert dat de voorraad spierverslappers, sedatieve en pijnverzachtende medijnen snel uitgeput raakt.

De European University Hospital Alliance (EUHA) luidt in een mededeling de alarmbel over een dreigend tekort aan levensnoodzakelijke geneesmiddelen voor de behandeling van Covid-19-patiënten op intensieve zorg. De organisatie vraagt de productie en distributie op Europees niveau te coördineren.

Bij de EUHA zijn universitaire ziekenhuizen aangesloten uit een tiental landen, waaronder het UZ Leuven. Uit een peiling bij de EUHA-ziekenhuizen blijkt dat behalve persoonlijk beschermingsmateriaal en beademingstoestellen vooral de geneesmiddelen voor patiënten op intensieve afdelingen de grootste zorg zijn.

'De bestaande voorraad spierverslappers, sedatieve en pijnverzachtende medicijnen in het ziekenhuis raakt snel uitgeput', klinkt het in de mededeling, die tientallen professoren uit ziekenhuizen van Wenen, Parijs, Berlijn, Rotterdam, Stockholm, Londen, Milaan, Leuven en Barcelona ondertekenden. 'Nieuwe toeleveringen gebeuren amper of zijn onbestaande, waardoor de zorg voor de patiënten op intensieve zorg in het gedrang komt.'

Voorraad raakt uitgeput

In de hardst getroffen EUHA-ziekenhuizen is de voorraad volgens de alliantie over enkele dagen uitgeput, in de ziekenhuizen met een grote stock over maximaal twee weken. 'In het algemeen slagen wij er nog in de voorraad van de meeste geneesmiddelen aan te vullen', zegt Thomas De Rijdt, hoofd van de ziekenhuisapotheek van het UZ Leuven.

'De voorraad spierverslappers is het meest kritiek. Daarmee kunnen wij, afhankelijk van de toename van het aantal patiënten, nog een paar dagen tot een à twee weken verder. We hebben die nodig om de ademhaling van Covid-19-patiënten stil te leggen als we ze via een machine willen beademen. Maar er dreigt ook een tekort aan geneesmiddelen die broodnodig zijn om beademde Covid-19-patiënten te sederen.'

'Vanuit de Belgische ziekenhuizen is aan het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG een tijd geleden een lijst van een twintigtal geneesmiddelen overgemaakt waarover we tijdens deze pandemie absoluut moeten beschikken', zegt De Rijdt. 'Zij zijn er 24 uur per dag mee bezig om die te vinden en die noodstocks te beheren en te verdelen.'    

De EUHA roept de nationale overheden op de Europese grenzen open te houden voor de aanvoer van medicijnen. De beschikbaarheid hangt af van internationale distributienetwerken, omdat bepaalde medicijnen, ook de generische, wereldwijd maar op een paar sites gefabriceerd worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie