Wallonië kan Vlaams vaccinatietempo niet volgen

De opstart van de vaccinatiecentra verliep in Wallonië trager dan in Vlaanderen. ©Photo News

In Vlaanderen werd de voorbije drie weken een pak meer gevaccineerd dan elders in ons land. In Brussel spelen vooral statistische redenen. Wallonië kampt met opstartproblemen in de vaccinatiecentra.

Ongeveer 800.000 Belgen zijn intussen minstens één keer ingeënt tegen het coronavirus. Dat is bijna 9 procent van de volwassen bevolking. Sinds deze week krijgen ook 85-plussers een prik, nadat eerst de rusthuisbewoners en het zorgpersoneel aan de beurt zijn gekomen. Zowat 400.000 mensen kregen al een tweede inenting, voor een optimale bescherming.

Tot ongeveer een maand geleden werd in Vlaanderen ongeveer even snel gevaccineerd als in Wallonië. Sindsdien verloopt het proces in Vlaanderen opmerkelijk sneller. Daar heeft 9,5 procent van de volwassen bevolking zijn eerste spuit gekregen, tegenover 7,9 procent in Wallonië. Dat blijkt uit cijfers van het wetenschappelijke instituut Sciensano.

Voor de tweede dosis zijn er nog geen verschillen. Dat is logisch, want die tweede spuit wordt ten vroegste drie weken na de eerste inenting gegeven. De regionale kloof zal daar pas de komende weken duidelijk worden.

De Taskforce Vaccinatie geeft als officiële uitleg dat het over een ‘momentopname’ gaat en dat het aantal prikjes in Wallonië iets trager geregistreerd wordt. Maar achter de schermen is een ander verhaal te horen. Er wordt opgemerkt dat Wallonië opstartproblemen heeft met de vaccinatiecentra, waar eerst een deel van het zorgpersoneel werd ingeënt en nu de hele bevolking wordt gevaccineerd.

Tragere opstart vaccinatiecentra

Wallonië wachtte langer met het openen van de vaccinatiecentra. Anders dan Vlaanderen koos de Waalse overheid ervoor het zorgpersoneel grotendeels in de ziekenhuizen te vaccineren. Dat maakte het echter moeilijker om eventuele overschotten te verdelen. Bovendien konden Vlaamse vaccinatiecentra enkele weken proefdraaien, waardoor ze kinderziektes konden wegwerken. De meeste Waalse centra gingen pas afgelopen maandag open, waardoor dat daar niet lukt.

76%
Vaccinatieratio
Vlaanderen heeft 76 procent van de geleverde dosissen kunnen toedienen, in Wallonië is dat 62 procent.

Vlaanderen heeft intussen 76 procent van de geleverde dosissen toegediend, in Wallonië is dat 62 procent. Behalve opstartproblemen speelt mogelijk de vaccinatiebereidheid een rol. In Vlaanderen hebben ongeveer negen op de tien personeelsleden van de woon-zorgcentra zich laten inenten, in Wallonië ongeveer acht op de tien. Ook in de ziekenhuizen lijkt er in Wallonië iets minder vaccinatiebereidheid, al zou het verschil er niet zo groot zijn als in de woon-zorgcentra.

Brusselse vertekening

Voor Brussel is de situatie moeilijker in te schatten. Volgens de cijfers van Sciensano is 5,8 procent van de Brusselaars ingeënt. Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, wijst echter op een vertekening van de cijfers. ‘Het personeel van de Brusselse woon-zorgcentra en ziekenhuizen wordt met de Brusselse vaccinvoorraad ingeënt, maar velen van hen wonen in Vlaanderen of Wallonië. Ze worden niet in Brussel meegeteld, maar in een van de twee andere regio’s.’

Volgens Neven vaccineert Brussel net sneller dan de andere regio's omdat het de uitnodigingen verstuurt op basis van de verwachte vaccinlevering. Vlaanderen stuurt zijn uitnodigingen pas uit als het de vaccins ontvangen heeft, waardoor er een wachttijd is van twee weken. Brussel overweegt echter het Vlaamse voorbeeld te volgen, want de onvoorspelbare leveringen van de farmabedrijven kunnen ertoe leiden dat het afspraken moet afzeggen bij gebrek aan vaccins.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie