Nederland overweegt geleidelijke heropening scholen

De Nederlandse premier Mark Rutte beslist dinsdag over een versoepeling van de coronamaatregelen. ©EPA

De Nederlandse regering beslist dinsdag over haar plan voor de corona-exit. In het advies van de experts ligt de focus op de geleidelijke opening van de scholen.

De Nederlandse premier Mark Rutte zit dinsdag samen met zijn ministers over een eventuele versoepeling van de maatregelen om de corona-epidemie in te dammen. De vraag voor zo'n exitstrategie nam de afgelopen dagen toe omdat de druk op de ziekenhuizen wat lijkt af te nemen. Rutte maakt het resultaat van het crisisberaad dinsdagavond bekend in een toespraak.

In de Nederlandse pers lekte echter het advies uit van de experts in het Outbreak Management Team (OMT). Die geven doorgaans de richting aan van het beleid maar de regering neemt de adviezen niet altijd over. Zo besliste ze medio maart de scholen te sluiten, terwijl het team van deskundigen dat niet nodig vond. Het kabinet zwichtte toen vooral voor de druk van leraren en ouders.  

Beheersbaar risico

In het nieuwe advies staat ook onderwijs weer centraal. Het OMT raadt de regering aan de scholen geleidelijk te openen na de meivakantie, dus vanaf 4 mei. De kinderopvang en buitenschoolse opvang kunnen eerst open. De experts denken dat het risico voor de volksgezondheid daarvan 'beheersbaar' is.

Voor basisscholen adviseren de experts voorbereidingen te treffen voor een 'halve bezetting per dag'.
.
.

Voor basisscholen adviseert het OMT voorbereidingen te treffen voor een 'halve bezetting per dag'. Dat betekent dat slechts de helft van de klassen tegelijk les krijgen, of dat de kinderen om de andere dag naar school gaan. Voor een verdere versoepeling is het wachten op de gegevens uit Scandinavië, waar de scholen al deels open zijn.

Middelbare scholen blijven nog langer dicht, tot minstens begin juni. De belangrijkste voorwaarde is dat tegen die tijd 'geen uitbraken op scholen' zijn gebeurd. Het blijft noodzakelijk leerlingen anderhalve meter afstand te laten houden van elkaar.

Verzorgingshuizen

De experts raden een versoepeling van de bezoekregels aan verzorgingstehuizen af. Dat zou de kans vergroten dat het coronavirus verder wordt verspreidt, waarschuwt het OMT. 'Nader inzicht in de situatie in verzorgingshuizen is nodig', staat in het advies. Wel zijn 'kleinschalige pilots' nodig om brede versoepeling mogelijk te maken.

Evenementen zoals festivals waren al tot 1 juni verboden, en wat het OMT betreft, wordt het verbod 'voor langere tijd verlengd'. Een nieuwe datum wordt daarbij niet genoemd, maar als de Nederlandse regering dit advies overneemt, lijkt wel definitief een streep te kunnen door het festivalseizoen.

De experts benadrukken dat een eventuele versoepeling niet onherroepelijk is. Er moet altijd gekeken worden of het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen en of de ziekenhuizen niet overbelast raken. Bovendien moet er voldoende testcapaciteit zijn. En bij nieuwe coronagevallen moet het mogelijk zijn de bron van de besmetting en de contacten van de patiënt in kaart te brengen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie