Advertentie

Werknemers callcenters en vleesbedrijven vaakst besmet

Zoals nogal wat uitbraken afgelopen jaar aantoonden, blijkt de vleesverwerkende industrie erg kwetsbaar te zijn voor coronabesmettingen. ©Belgaimage

Callcenters, kippenvleesbedrijven en veevoederfabrikanten zijn in ons land de sectoren met de hoogste besmettingsgraad. Dat leert een eerste groot academische onderzoek. De studie krijgt tweewekelijks een update om risicobedrijven te spotten.

Callcenters telden in de twee weken tot 19 april 984 besmettingen per 100.000 werknemers. De besmettingsgraad was op dat moment de hoogste van alle sectoren in ons land en meer dan dubbel zo hoog als bij de algemene bevolking. Dat staat in een studie naar de meest blootgestelde sectoren door de universiteiten UHasselt en KU Leuven, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Idewe en het kenniscentrum van de federale overheid Sciensano.

Een op vier besmet op werk

Het is voor het eerst dat dergelijk academisch onderzoek in ons land is uitgevoerd. Daarbij hoort de nuance dat niet simpel te bepalen is waar iemand besmet is geraakt, omdat het virus tot twee weken kan sluimeren in ons lichaam voor het ons ziek maakt. De onderzoekers stellen dat bijna een op vier (23 procent) van de positieve gevallen bij contactonderzoek zegt zeker of naar alle waarschijnlijkheid op het werk besmet te zijn geraakt.

Het onderzoek bevestigt deels wat in de praktijk al duidelijk was geworden. De voedings- en dan vooral de vleesindustrie blijkt bijzonder gevoelig voor corona-uitbraken omdat werknemers moeilijk de regel van anderhalve meter afstand kunnen respecteren en het virus ook goed kan overleven in de koelcellen.

'De voedingsindustrie en vooral de sectoren voor de verwerking, productie en bewaring van vlees kennen bijzonder hoge incidentiegraden (meer dan 1.000 besmettingen per 100.000 werknemers)', stelt professor arbeidsgeneeskunde en Idewe-CEO Lode Godderis (KU Leuven). Hij is ook lid van het expertencomité GEMS dat de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis.

De voedingsindustrie en vooral de sectoren voor de verwerking, productie en bewaring van vlees kennen bijzonder veel besmettingen.
Lode Godderis
Professor KU Leuven en CEO Idewe

Volgens Godderis moet ook aandacht worden besteed aan werknemers in bepaalde industrietakken. Zo werd een uitbraak vastgesteld in een grote meubelfabriek. 'Werknemers die actief zijn in de groot- en kleinhandel worden ook getroffen.'

Een opvallend hoge besmettingsgraad blijkt ook op te treden in het onderwijs, de schoonmaaksector en de niet-medische contactberoepen zoals kappers. 'Dankzij de verlengde paasvakantie is de incidentie (het aantal besmettingen in de voorbije 14 dagen per 100.000) sterk gedaald tot het niveau van de algemene bevolking', stelt Godderis.

Onderbelichte sectoren

De studie haalt ook een een aantal tot nu onderbelichte sectoren naar boven. Godderis: 'We wijzen ook op een sterke stijging van de incidentie in sectoren zonder echt de oorzaak goed te kennen, bijvoorbeeld bij de afvalinzameling, de verpakkingsindustrie en de callcenters. Ook hier loont het de moeite te onderzoeken of een verbetering van de bestaande protocollen en een bewustmakingsactie een effect te kunnen hebben.'

De stijging van het aantal besmettingen in de bedrijven is wel net als in de brede samenleving stilgevallen. Bovendien is het opmerkelijk dat de besmettingsgraad in de zorgsector van een van de hoogste tot een van de laagste gezakt is. 'Het effect van de vaccinatie werpt hier uiteindelijk zijn vruchten af', concluderen de onderzoekers.

Nu de studie er is, krijgt die tweewekelijks een update. 'Het is in geen geval de bedoeling de bedrijven te culpabiliseren als coronaverspreiders. Gezien de fase van de epidemie waarin we nu beland zijn - sterke controle en opsporing bij de versoepelingen - wordt het heel cruciaal heel gefocust te werken. Voor sectoren die met een verhoogde besmettingsgraad op onze radar verschijnen, kunnen we snel bekijken wat nodig is om de situatie te verbeteren.'

Officieel is het gratis, maar de twee tests per week per werknemer moeten wel afgenomen worden door gekwalificeerd medische personeel. Dat brengt toch wel wat kosten met zich mee. Bedrijven hebben extra financiële incentives nodig om voluit voor het testen te gaan.
Lode Godderis
Professor KU Leuven en CEO Idewe

Bedrijven hebben intussen 365.000 van 1 miljoen door de overheid gratis beschikbaar gestelde sneltests geclaimd. 'Officieel is dat gratis, maar de twee tests per week per werknemer moeten wel afgenomen worden door gekwalificeerd medische personeel. Dat brengt toch wel wat kosten met zich mee. De bedrijven zullen extra financiële incentives nodig hebben om voluit voor het testen te gaan', besluit Godderis.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie