Zes op tien covidopnames in Luik, Henegouwen en Brussel

Door de grote toeloop van covidpatiënten vrezen ziekenhuizen in Henegouwen dat ze het straks niet meer kunnen bolwerken. ©REUTERS

Met de helft van alle nieuwe positieve gevallen en 60 procent van de ziekenhuisopnames ligt het oog van de coronastorm in Brussel, Henegouwen en Luik. In de drie regio's woont een derde van de Belgen.

Het coronavirus kent nu de snelste opmars in Limburg en West-Vlaanderen, met respectievelijk stijgingen van 98 en 124 procent van nieuwe gevallen in een week. Dat blijkt uit het coronadashboard van Sciensano, het kenniscentrum dat de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis. In virustaal: het aantal besmettingen verdubbelt in Limburg per week, in West-Vlaanderen ligt dat tempo nog iets hoger.

Hotspots

Maar het is te snel beide provincies zomaar als nieuwe hotspots neer te zetten, zoals her en der gebeurt. Vlaanderen is aan een inhaalbeweging bezig nadat het virus eerst helemaal losbrak in Brussel en daarna in Wallonië. Daarbij is opvallend dat Limburg - bijzonder zwaar getroffen in de eerste golf - tot voor kort het meest gespaard bleef maar nu het aantal mensen dat positief testte snel ziet oplopen. Maar zomaar percentages in het rond gooien, verhult een en ander.

1.790
Besmettingen in Luik
Op 17 oktober telde de provincie Luik liefst 1.790 nieuwe positieve gevallen, Henegouwen 1.699 en Brussel 1.625.

Bij de epidemie moet je ook altijd naar de absolute cijfers blijven kijken. West-Vlaanderen telde afgelopen week 3.986 nieuwe gevallen, Limburg 1.941. Dat is wel nog altijd heel veel minder dan Luik (11.555), Henegouwen (10.717) en het Brussels Gewest (9.112). Het grote verschil blijkt ook uit de geconsolideerde cijfers voor nieuw vastgestelde besmettingen per dag. Daarbij telt Sciensano altijd vier dagen terug - 17 oktober dus - om vertragingen op binnenlopende resultaten uit de cijfers te filteren.

Op 17 oktober telde Luik liefst 1.790 besmettingen, Henegouwen 1.699 en Brussel 1.625. Het zevendaagse gemiddelde - elke dag wordt het gemiddelde genomen van het aantal positieve gevallen in de voorbije zeven dagen - bedraagt in Luik 1.455, 1.215 in Henegouwen en 1.185 in Brussel. In Vlaanderen komt alleen Antwerpen een beetje in de buurt, met een gemiddelde van 768 positieve gevallen. West-Vlaanderen volgt nog verder met 410 en Limburg met 221. Luik, Henegouwen en Brussel zijn goed voor de helft van alle gevallen, terwijl ze maar een derde van de bevolking uitmaken.

2.000
Incidentiegraad
Waalse en Brusselse gemeenten schommelen tussen 1.000 à 2.000 gevallen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken. De Vlaamse steden Gent en Antwerpen blijven daar ver onder.

Daarnaast is het nuttig dieper dan het niveau van de provincies te kijken. Dan blijkt corona een erg stedelijk fenomeen - logisch omdat mensen er dichter bijeen wonen. Sciensano rapporteert voor de voorbije twee weken 4.000 gevallen in Antwerpen, 2.800 in Luik, 2.400 in Brussel-stad en 2.000 in Charleroi, op de voet gevolgd door andere Brusselse en Waalse gemeenten. Pas daarna volgt Gent met 996 gevallen.

Bij die absolute getallen hoort dan weer de nuance dat steden uiteraard verschillen in aantal inwoners. Bij correctie schieten de Waalse en Brusselse steden en gemeenten erbovenuit, met een incidentiegraad tot 2.000, het aantal gevallen in de voorbije twee weken per 100.000 inwoners. In Antwerpen bedraagt dat 746, in Gent 377. Slotsom: je moet altijd kijken naar het totaalplaatje, totalen, percentages en incidentie om de epidemie te meten.

Het meest cruciaal voor het crisismanagement van de pandemie is de ziekenhuistoestand. Daar blijkt de dominantie van Luik, Henegouwen en Brussel nog groter. Van de 411 nieuwe opnames op 20 oktober - waarbij al twee derde van de piek in het voorjaar bereikt wordt - waren er 91 in Brussel, 69 in Henegouwen en 70 in Luik. Ter vergelijking: Antwerpen had er 28, Limburg 15 en West-Vlaanderen 44.

Ruim de helft van de coronapatiënten op de afdeling intensieve zorgt ligt in een ziekenhuis in Brussel, Luik en Henegouwen, terwijl de drie regio's maar goed zijn voor dik een derde van de totale capaciteit op intensieve zorg.

Dat laatste is opvallend, al komt het West-Vlaamse aandeel in totale opnames overeen met het aandeel van de provincie in de totale bevolking (10 procent). Brussel is goed voor een vijfde van alle opnames tegenover 10 procent van de bevolking, in Henegouwen is die verhouding 17 versus 11 procent en in Luik 17 versus 10 procent. Antwerpen is goed voor 7 procent van de opnames tegenover 16 procent van de bevolking.

Beperkte capaciteit

Een laatste vergelijking toont wat ultiem op het spel staat. Ruim de helft van de coronapatiënten op de afdeling intensieve zorgt ligt in een ziekenhuis in Brussel (90 mensen), Luik (70) en Henegouwen (59), terwijl de drie regio's maar goed zijn voor dik een derde van de totale capaciteit op intensieve zorg (38%). De intensieve afdelingen lopen er in sneltempo vol, terwijl het aantal nieuwe besmettingen in Henegouwen (92 procent) en Luik (81,5 procent) nog altijd bijna verdubbelt op weekbasis. In Brussel is het wat gezakt tot een wekelijkse aangroei van 36 procent.

22%
Opnames in brussel
Brussel is goed voor ruim een vijfde van alle ziekenhuisopnames tegenover 10 procent van de bevolking, in Henegouwen is die verhouding 17 versus 11 procent en in Luik 17 versus 10 procent. Antwerpen is goed voor 7 procent van de opnames tegenover 16 procent van de bevolking.

Ook in Luik en Henegouwen moeten de cijfers dus snel gaan zakken om de gezondheidszorg niet te doen overlopen, omdat ongeveer 10 à 20 procent van de nieuwe gevallen tot een ziekenhuisopname leidt. Het aantal nieuwe opnames verdubbelt in ons land om de week en op de afdelingen intensieve zorg net iets trager, en gaat in de hotspots nog harder.

L-woord

De cijferstortvloed dient een hoger doel. Het schetst waarom in politieke kringen in het zuiden van het land het vermaledijde L-woord weer opduikt. De epidemie rukt ook in Vlaanderen weer op, maar de cijfers zijn in Wallonië en Brussel nog vele malen slechter waardoor de discussie over een volledige lockdown er veel pregnanter klinkt.

Luikse artsen spreken nu al over toestanden in de ziekenhuizen zoals in het Noord-Italiaanse Bergamo in het voorjaar. Daar moesten zieke mensen op de gang worden gelegd en stortte het gezondheidssysteem ei zo na in. Tel daarbij een Waalse minister-president uit Henegouwen én met Italiaanse roots, om te schetsen wat de contouren van het debat zijn ten zuiden van de taalgrens.

Lees verder

Advertentie
Advertentie