Advertentie

'Als arts maak ik me meer zorgen dan bij de eerste coronagolf'

Huisarts Dirk Scheveneels.

'Ik roep iedereen op voorzichtig te zijn. Covid zit overal', zegt Dirk Scheveneels , huisarts van de praktijk Koornbloem in Antwerpen-Zuid en ondervoorzitter van het BVAS. Vier zorgverleners houden een dagboek bij voor De Tijd.

'Bij een of twee patiënten per week constateerde ik deze zomer dat ze ziek waren door Covid-19. Nu gaat het wekelijks om acht tot tien patiënten. De toestand explodeert. Als gezondheidswerker maak ik me nu meer zorgen dan tijdens de eerste golf. We gaan de situatie niet onder controle krijgen met zachte hand. Ik ben een voorstander om de maatregelen die de regeringen de voorbije dagen namen nog te verstrengen.'

'We moeten eigenlijk naar een nieuwe lockdown, zo ernstig is de situatie. Mensen zouden beter binnenblijven als ze geen noodzakelijke verplaatsing moeten maken. De vraag rijst of ook de winkels weer dicht moeten. Ik begrijp dat dat een complex socio-economisch vraagstuk is, maar als arts kan ik alleen maar aanraden even door te bijten om de situatie weer onder controle te krijgen.'

Dagboek van een zorgverlener

Vandaag: Dirk Scheveneels, huisarts van de praktijk Koornbloem in Antwerpen-Zuid en ondervoorzitter van het BVAS.

Morgen: Claus Verdonck, hoofdverpleegkundige Intensieve UZ Gent

'In mijn praktijk nemen we al lang extra maatregelen. We willen mogelijke covidpatiënten zo veel mogelijk scheiden van niet-covidpatiënten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Die triage vergt veel werk en inschatting. Patiënten moeten altijd een afspraak maken en we bevragen ze grondig. Heeft een patiënt minstens twee symptomen van corona, dan vragen we hem eerst een test te laten afnemen in een triagecentrum.'

'Die opdeling kost veel werk. Ons telesecretariaat kan al een eerste schifting maken, maar de eindverantwoordelijkheid rust bij de arts. Wij moeten met de patiënt en zijn symptomen omgaan. Het blijft moeilijk in te schatten of een patiënt een grote kans heeft om covid te hebben. Binnenkort wordt het nog wat ingewikkelder, want dan maken de klassieke verkoudheidsvirussen en het griepvirus hun opwachting. Dat kan verwarring veroorzaken.'

'Gelukkig lukt het de jongste dagen weer beter om mensen relatief snel te testen. Het blijft belangrijk dat wie ziek is snel getest kan worden. Ik ben dan ook tevreden met de beslissing van de overheid om mensen zonder symptomen die een hoogrisicocontact hebben gehad of uit een rode zone komen niet langer te testen en ze zonder meer voor tien dagen verplicht in quarantaine te plaatsen. Mede daardoor kunnen we mensen zonder en mogelijk met corona zo veel mogelijk van elkaar scheiden in onze praktijk.'

Je kan echt geen onderscheid meer maken tussen de leeftijdcategorieën: covid zit overal.

'Dat is belangrijk, want we willen tot elke prijs vermijden dat niet-besmette mensen besmet raken in onze wachtzaal. We willen mensen ook vertrouwen geven, want het is belangrijk dat wie zich ziek voelt en geen coronaverschijnselen heeft naar de huisarts blijft gaan. Men lijkt het wel eens te vergeten, maar naast covid zijn er nog ziektes. Tijdens de eerste golf hebben we wat te veel de nadruk gelegd op het feit dat je de dokter ook kan bellen als je ziek bent. Nu wil ik de mensen vragen naar de praktijk te komen als ze klachten hebben die niet wijzen op corona.'

'De voorbije weken ben ik gelukkig nog geen patiënten verloren aan covid. Maar ik houd mijn hart vast. Het klopt dat steeds meer ouderen ziek worden, terwijl deze zomer vooral bij jongeren corona te constateren viel. Intussen kan je echt geen onderscheid meer maken tussen de leeftijdscategorieën: covid zit overal. En ja, vooral als je oud of chronisch ziek bent, loop je het risico ernstig ziek te worden, of erger. Maar ik roep iederéén op erg voorzichtig te zijn. Enkele patiënten van in de veertig liggen in het ziekenhuis. Ook als een jonge persoon zich met corona meldt, maak ik me ongerust.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie