Advertentie

‘De ene leerling na de andere ziet stage geannuleerd’

©Tim Dirven

‘Omdat leerlingen geen stage kunnen lopen in een garage of kapsalon moeten we alternatieven op school voorzien’, zegt Maggy Vankeerberghen, de directrice van het technisch atheneum in Halle.

‘Veel tijd voor ontspanning was er niet in deze tweede week van de herfstvakantie. Er is elke dag druk overleg geweest, op woensdag na. Zo hebben we alle uurroosters aangepast, nu al voor de vierde keer dit schooljaar, op maat van elke klas. Waar we kunnen, gaan we verder dan de richtlijn van de Vlaamse overheid (de eerste graad gaat voltijds naar school, de tweede en derde graad halftijds, red.).’

‘Het komt erop neer dat we alle theorievakken via afstandsonderwijs geven en de praktijklessen, zoals houtbewerking, op school laten doorgaan door klassen in kleinere groepen op te splitsen. We werken via een gradueel systeem, waarbij de laatstejaars met veel theorievakken de meeste uren thuisonderricht krijgen. De tweedejaars beroeps, bijvoorbeeld, laten we praktijkles op school volgen in kleine groepjes.’ 

‘Omdat we tegelijkertijd willen inzetten op het welbevinden van de leerlingen hebben we beslist de levensbeschouwelijke vakken op school te laten doorgaan. Daar kunnen de leerlingen gesprekken aangaan over verlies, eenzaamheid en mentale gezondheid. Om dat te kunnen doen hebben we die klassen gehalveerd. Ook omdat je dan zo’n gesprekken meer in de diepte kan voeren. De kwetsbaarste leerlingen, die spijbelen of van wie we weten dat ze thuis geen eigen plek hebben, willen we sowieso zoveel mogelijk op school houden.’

We hebben beslist de levensbeschouwelijke vakken op school te laten doorgaan. Daar kunnen de leerlingen gesprekken aangaan over verlies, eenzaamheid en mentale gezondheid.

‘Onze ICT-collega’s hebben de voorbije week ook dagelijks praktische webinars georganiseerd voor de leerkrachten, bijvoorbeeld over hoe ze hun lessen kunnen organiseren via Microsoft Teams. En we kregen een pak vragen van leerkrachten. Zo regent het de ene annulatie na de andere van bedrijfsstages. Leerlingen kunnen niet terecht in garages van concessiehouders, omdat die dat niet veilig kunnen organiseren.  Anderen kunnen geen stage meer lopen bij kappers omdat die gesloten zijn.’

‘Om dat op te vangen moeten we nu alternatieven uitwerken op school. Maar dat is lang niet altijd simpel. Zo kun je de leerlingen ook op school geen haar laten knippen. Ze zullen dat noodgedwongen moeten doen op oefenhoofden, al is dat eigenlijk geen goed alternatief. We bekijken nu of we leerlingen die geen stage kunnen lopen extra theorielessen zullen geven, zodat ze daar een voorsprong opbouwen en we de praktijk later kunnen inhalen eens de getroffen sectoren zich opnieuw op gang mogen trekken.’

‘We hebben de voorbije week ook al volop de planning van de examens voorbereid, omdat die al twee weken na de herfstvakantie volgen. We hebben beslist alle examens fysiek, op school dus, te laten doorgaan. We doen dat omdat we nog niet over een volledig afgeschermde digitale omgeving beschikken, waarbij de leerlingen thuis enkel hun examenblad zien en dus niet kunnen spieken door er allerlei bronnen op na te slaan.’

‘Om alle examens veilig te laten doorgaan zullen we leerlingen in kleine groepjes op verschillende momenten naar school laten komen. De lokalenbezetting, net als die van de toezichthoudende leerkrachten, zijn we aan het berekenen. We zullen daarvoor trouwens nog een poetsplan moeten opstellen, omdat alle lokalen tussendoor natuurlijk ontsmet moeten worden. (lacht) Een heel gepuzzel, ja. Dat is tot dusver zowat de rode draad doorheen ons hele schooljaar.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie