Dossier

Davos 2018

Tij­dens het jaar­lijk­se We­reld Eco­no­misch Forum ont­vangt het Oost-Zwit­ser­se dorp­je Davos tus­sen 22 en 26 ja­nu­a­ri op­nieuw de groot­ste eco­no­mi­sche be­slis­singma­kers. Tijd-re­dac­teur Bart Haeck is er voor de negende keer bij en brengt ver­slag uit.

Gesponsorde inhoud