column

Weg met parkeerplaatsen in wooncentra

Onderzoeksjournaliste

Parkeerplaatsen in wooncentra zijn volledig achterhaald.

Wie al eens door onze dorpen en steden flaneert, moet het al vaak zijn opgevallen. Een bijzonder groot deel van onze openbare ruimte wordt ‘versmost’ aan parkeerplaatsen. Verharde oppervlakte waar machines, die zijn ontworpen om ons comfortabel en veilig van punt A naar punt B te voeren, vaak halve dagen aan een stuk onbeweeglijk staan. Peperdure nutteloosheid als het ware.

Een groot deel van die parkeerplaatsen kan zeker en vast de prullenmand in en een andere, nuttiger, invulling krijgen. In de eerste plaats groene ruimte. De klimaatverandering en de gevolgen beginnen nu toch wel duidelijk te worden, wat aanpassingen zal vergen. Water mogen we niet langer zo snel mogelijk afvoeren naar de riolen, maar moet worden gestockeerd voor droge periodes. De verzameling van beton, glas en asfalt die onze woonkernen omvormt tot ware hitte-eilanden, heeft meer nodig dan hier en daar een schamele plataan om verkoeling te brengen in zomers waarin temperaturen van 40° wellicht geen uitzondering meer zijn.   

Breek het merendeel van die parkeerplaatsen op. Vervang ze door bloemen, parken, wadi’s en fietsenstallingen.

Daarom, breek het merendeel van die parkeerplaatsen op. Vervang ze door bloemen, parken, wadi’s en fietsenstallingen. Geef onze kernen letterlijk en figuurlijk weer meer lucht. En afkoeling. Onderzoek van de KU Leuven toont aan dat een combinatie van hoog groen (bomen) en laag groen (struiken, bodembedekkers) de gemiddelde temperatuur in de stad stevig doet dalen. Een lokaal onderzoek in het landelijke Meise kwam tot vergelijkbare resultaten.

Bovendien betekenen minder parkeerplaatsen ook minder auto’s, vrachtwagens en bestelwagens, die zich door de vaak te smalle straatjes moeten wurmen. Veiliger verkeer betekent ook dat meer mensen zich met de fiets of te voet verplaatsen. Reclaim the streets, maar dan echt.

Heilige koe

Toegegeven, Vlamingen blijven bijzonder verknocht aan de heilige koe: zo’n 65 procent van alle verplaatsingen gebeurt hier met de auto. Zelfs als het om een ritje van minder dan 5 kilometer gaat, kiezen we in meer dan de helft van de gevallen voor de wagen. Elk lokaal bestuur zal je kunnen vertellen dat dit voorstel dan ook bijzonder controversieel is. Het volstaat om bij de heraanleg van een plein of straat nog maar te suggereren enkele parkeerplaatsen te schrappen en je hebt gegarandeerd protestacties en petities van buurtcomités en gekift op de sociale media. Hetzelfde geldt als wordt overwogen een deel van een straat autovrij, -luw of -arm te maken.

De te verwachten problemen van hulpdiensten, leveranciers en ‘mensen die slecht te been zijn’ worden dan aangehaald om toch vooral niets te veranderen aan de situatie. Die excuses moeten verdoezelen dat we absoluut de wagen willen blijven parkeren binnen een straal van 100 meter van winkels, gemeentehuizen en sporthallen. Lopen en stappen, daar kijken we op neer.

Autodelen wordt het nieuwe normaal, maar niet op elke hoek van de straat.

Uiteraard is een deel van die bezorgdheden terecht. Iedereen wil dat brandweer, politie en ziekenwagen snel ter plaatse zijn in noodgevallen. Maar daar bestaan oplossingen voor die lokaal kunnen worden uitgewerkt. We mogen niet blind zijn voor het feit dat (individuele) mobiliteit de komende jaren ingrijpend zal veranderen.

De dagen dat elk gezin gemiddeld over een of meerdere wagens beschikt, zouden snel achter ons kunnen liggen. Door toenemende deelmobiliteit, technologische innovatie en hogere brand- en grondstoffenprijzen zal het aantal wagens na 2025 flink dalen. Tegen 2050 wordt wereldwijd zelfs een halvering verwacht. Willen of niet, onze mentaliteit van ‘mijn auto, mijn vrijheid’ moet op de schop.

Autodelen wordt het nieuwe normaal, maar niet op elke hoek van de straat. De heilige koe moet in de stal aan de rand, uit het zicht van leefbare centra. Dus, dag. Dag, groene parkeertorens, dag stressvrij parkeren. Weg tijdverlies. Dank u, lokale besturen. En graag gedaan, toekomstige generaties.

Lees verder