netto

6 tips voor een goede successieplanning

Op Finance Avenue gaven experts tips om uw nalatenschap verstandig te plannen en minder erfbelasting te betalen.

Om de belastingfactuur op uw erfenis te temperen, zijn er tal van technieken. Experts Mark Delboo (Advocaten Delboo), Nathalie Labeeuw (Cazimir) en notaris Katrien Van Kriekinge bespraken op Finance Avenue bespraken de voor- en nadelen van de verschillende technieken. Zes praktische tips op een rij.

1. Stel uw testament altijd alleen op

Met een testament kan u zelf bepalen wat er met uw vermogen gebeurt op de dag dat u er niet meer bent. U kunt uw testament bij een notaris laten opstellen (een authentiek testament) of eigenhandig uw laatste wilsbeschikking opstellen. Het is belangrijk dat u een eigenhandig testament zelf schrijft en niet typt, dateert en ondertekent. Een testament moet u altijd alleen opstellen, ook wie gehuwd is. Een testament dat u samen met uw partner opstelt, is niet geldig

2. Een goede successieplanning is een combinatie van formules

Er zijn tal van technieken om een goede successieplanning uit te werken: een testament, huwelijkscontractschenking, gesplitste aankoop, generatiesprong en verkoop op lijfrente. Een goede successieplanning is een combinatie van formules. De eerste vraag moet zijn wat u wil en niet hoeveel erfbelasting er zal moeten betaald worden. Geschillen na een erfenis komen vaak voort uit situaties waar er niet of slecht gepland is of waar de kinderen niets weten van de planning.

3. Schenking is fiscaal interessanter dan erfenis

Bij een schenking geeft u al een stuk van uw bezittingen tijdens uw leven weg. Vanuit fiscaal standpunt is een schenking interessanter dan een erfenis: de tarieven van de schenkbelasting zijn een stuk lager dan die van de erfbelasting. Een schenking kan om verschillende redenen. Een eerste is dat uw kinderen het geld kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een huis te kopen. Dat is iets een schenking die tot doel heeft ervoor te zorgen dat uw kinderen later minder erfbelasting moeten betalen. Aan die laatste vorm van schenking worden vaak voorwaarden gekoppeld, waardoor de schenker nog enige vorm van controle kan houden. 

4. Zorgvolmacht geeft mogelijkheid om op termijn te schenken

Veel mensen willen wel schenken, maar vrezen dat ze zelf nog het geld nog nodig zullen hebben. Met een zorgvolmacht kan u die beslissing uitstellen. In een zorgvolmacht kan er voorzien worden dat er op het sterfbed nog schenkingen mogen gedaan worden als u daar zelf niet meer toe in staat bent.

5. Een handgift kan te allen tijde geregistreerd worden

De schenking van roerende goederen zoals cash en juwelen kan met een handgift. Het voordeel is dat er geen schenkbelasting moet betaald worden. Keerzijde van de medaille is dat de schenker nog drie jaar moet blijven leven om ook aan de erfbelasting te ontsnappen. Weet dat het op eender welk moment kan beslist worden om een handgift alsnog te laten registreren en schenkbelasting te betalen. Zo kunt u nog ontsnappen aan de erfbelasting.

6. Generatiesprong kan op verschillende manieren

Mensen leven steeds langer, waardoor de kinderen zelf al 50 of 60 jaar zijn op het moment dat ze erven. Vaak hebben ze zelf het geld niet meer nodig, terwijl hun kinderen dat wel hard kunnen gebruiken. Zo’n generatiesprong kan op verschillende manieren. Een eerste is dat de kleinkinderen door hun grootouder in een testament worden aangeduid. De grootouder kan ook tijdens zijn leven al een belangrijke schenking doen. Als het kind daarmee akkoord gaat, kan daar later geen discussie meer over zijn.

Als de grootouder niets geregeld heeft, kan het ervende kind ook de generatiesprong bewerkstelligen. Een eerste optie is de erfenis verwerpen, waardoor alles doorgaat naar de kleinkinderen. Een andere optie is de doorgeefschenking. Daarmee is het mogelijk om binnen het jaar kosteloos (een deel van) de erfenis aan te kinderen door te schenken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie