netto

Gaat uw pensioenspaarfonds door op zijn elan?

©iStock

Pensioenspaarfondsen haalden de voorbije 30 jaar een gemiddeld rendement van 6,5 procent per jaar. Sinds begin dit jaar is er zelfs een gemiddelde winst van 15,7 procent. Maar of ze de komende jaren even sterk uit de hoek blijven komen, is verre van zeker.

Van de 15 pensioenspaarfondsen die vandaag op de Belgische markt beschikbaar zijn, bestaan er acht al meer dan 30 jaar. Het gemiddelde rendement dat die fondsen over die periode boekten, was liefst 6,5 procent per jaar. Vooral in de beginjaren, toen de rentes veel hoger lagen, bouwden de fondsen een stevige buffer op. De voorbije vijf jaar kalft het gemiddelde rendement af. De dynamische fondsen, die meer dan 60 procent in aandelen beleggen, boekten de voorbije vijf jaar een gemiddeld rendement van 5,5 procent per jaar. Het gaat om de periode november 2014 tot november 2019, wat betekent dat de puike prestatie van dit jaar is inbegrepen. Sinds begint dit jaar noteren de dynamische pensioenspaarfondsen op een gemiddelde winst van 15,7 procent.

Haal meer uit uw spaargeld op Finance Avenue

Kom op zaterdag 16 november naar Finance Avenue, de grootste nationale geldbeurs van De Tijd voor spaarders en beleggers. U krijgt er de strafste tips om te beleggen, te investeren in vastgoed en om uw vermogens- en pensioenplanning aan te pakken. Schrijf u nu gratis in.

 

Precies het goede jaar 2019 maakt Johan Van Geeteruyen, beheerder van het Argenta Pensioenspaarfonds, optimistisch. ‘De voorbije 30 jaar zijn heel wat correcties en crisissen de revue gepasseerd en toch zijn de prestaties mooi. Het is moeilijk uitspraken te doen over de toekomst, maar waarom zou dat gemiddelde rendement van 6,5 procent niet mogelijk blijven? Wie had er eind 2018 zijn hand voor in het vuur durven te steken dat we in 2019 een rendement van bijna 20 procent voor gemengde fondsen zouden halen? We zijn dus al goed gestart voor de volgende 30 jaar.’

Paul Beller, beheerder van de Pricos-fondsen van KBC, is wat sceptischer. ‘Ik denk niet dat het erg realistisch is ervan uit te gaan dat we die 6,5 procent kunnen aanhouden’, zegt hij. ‘Met een negatief nettorendement op cash, een bijna-nulrendement op obligaties en een realistisch te verwachten rendement op aandelen van 3 à 4 procent is de kans niet groot dat je aan 6,5 procent komt voor een gemengde portefeuille.’

Stijgende rentes

Ik denk niet dat het erg realistisch is ervan uit te gaan dat we die 6,5 procent kunnen aanhouden.
Paul Beller
Beheerder van de Pricos-fondsen van KBC

Ook Bart Van Poucke, beheerder van de pensioenspaarfondsen van BNP Paribas Fortis, ziet het niet zo positief. ‘We zitten aan het einde van een jarenlange periode van dalende rentevoeten. Dat betekent dat de bijdrage van obligaties aan het rendement beperkt zal zijn.’ Van Poucke rekent daarom volledig op de aandelenkant. ‘Als we rekening houden met waar we ons bevinden in de economische cyclus, dan moeten we ons de komende jaren tevredenstellen met wat minder. Vergeet ook niet dat we de voorbije tien jaar geen recessie meer kenden. Voor de langere termijn gaan onze modellen eerder uit van een verwacht rendement van ongeveer 5 procent, waarbij de eerste jaren het verwacht rendement wat lager zal zijn, maar daarna weer wat gaat oppikken.’

Taks

De beleggingskeuzes van uw pensioenspaarfonds

Deelnemers: Bart Van Poucke (BNP Paribas B Pension Balanced), Paul Beller (Pricos-KBC), Johan Van Geeteruyen (Argenta Pensioenspaarfonds-DPAM).

9.30 - 10.15 uur Finance Corner, Next Level

Tweet mee: #finav19

 

Volg ook de andere debatten:

Fund battle

13.30 - 14.15 uur

 

 

Als de rendementen de komende jaren terugvallen, komt ongetwijfeld de eindbelasting op de fondsen ter sprake. De pensioenspaarfondsen worden belast op een fictief rendement. De fiscus gaat ervan uit dat u elk jaar 4,75 procent rendement krijgt op de stortingen in uw fonds. De voorbije 30 jaar deden beleggers dus voordeel aangezien het effectief rendement hoger lag, maar voor de toekomst is dat minder zeker.

‘Een goed alternatief voor de belasting, maar dan graag enkel naar de toekomst toe, kan een belasting zijn op het effectief behaalde rendement’, zegt Beller. Ook Van Poucke acht een aanpassing wenselijk. ‘Dat fictief rendement van 4,75 procent valt nog enigszins te rechtvaardigen voor de dynamische pensioenspaarfondsen. Maar in de huidige marktomstandigheden is dat veel minder het geval voor de neutrale en de defensieve profielen, die 50 procent of minder in aandelen beleggen. De verwachte rendementen voor de langere termijn liggen vandaag lager dan het fictief rendement dat wordt gehanteerd voor de belasting.’

Drie beheerders van pensioenspaarfondsen gaan zaterdag in debat op Finance Avenue. Schrijf u hier gratis in. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie