Advertentie
Advertentie
netto

‘Geen geld voor verlaging erfbelasting partners en kinderen'

Op Finance Avenue gaf Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) tekst en uitleg bij het Vlaams regeerakkoord.

Al een tijd is er in Europa – en ook in België – discussie over de hoogte van successierechten, de belasting die op een erfenis moet betaald worden. ‘Ik heb zelf ook bedenkingen bij de hoge successierechten. Dat is onze zwaarste vermogensbelasting’, zegt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA).

De vorige regering heeft de hoogste tarieven van erfbelasting die moeten betaald worden op nalatenschappen aan verre familie en vrienden van 65 naar 55 procent teruggebracht. In het jongste regeerakkoord is een vriendenerfenis, waardoor het mogelijk zal worden tot 12.500 euro fiscaal voordelig na te laten aan een ver familielid, vriend of buur. ‘De precieze modaliteiten moeten nog uitgewerkt worden’, zegt Diependaele.

Minister Diependaele: 'Woonbonus was contraproductief'

Duolegaat

Een veel gebruikte techniek in de successieplannig voor mensen die iets willen nalaten aan een vriend of verre familie is het duolegaat. Met zo’n testament wordt naast een vriend of ver familielid ook een goed doel als erfgenaam aangeduid. Dat goede doel erft een deel, maar moet alle successierechten betalen, ook op het deel bestemd voor het verre familielid of vriend.

‘Een duolegaat is perfect legaal, maar dat gaan we afschaffen’, zegt Diependaele. Die aangekondigde afschaffing stuit op tegenwind bij mensen die aan successieplanning willen doen en de goede doelen, die vrezen voor hun inkomsten. ‘We moeten nog bekijken hoe we de impact voor de goede doelen kunnen beperkten’, zei Diependaele. De precieze uitwerking van de afschaffing is er nog niet.

Partners

In veel Europese landen moeten er bij erfenissen tussen partners en kinderen geen successierechten betaald worden. ‘Het is ook mijn aanvoelen dat die erfbelasting te hoog is, maar er is geen budgettaire ruimte om iets te doen voor partners’, zegt Diependaele. ‘Met de afschaffing van de woonbonus zal er voor de legislatuur ruimte gecreëerd worden, maar het is aan de volgende regering om daarover te beslissen.’

Woonbonus

Die afschaffing van de woonbonus - het belastingvoordeel voor de gezinswoning – is slecht nieuws voor wie vanaf volgend jaar een eigen woonst wil kopen of bouwen. ’Ik ben ervan overtuigd dat het het juiste moment is om de woonbonus af te schaffen. Het is een maatregel waarvan we over tien jaar zullen zeggen dat het de juiste was’, argumenteerde Diependaele.

Advertentie

Een eerste argument is de budgettaire kost. ‘Het belastingvoordeel loopt gedurende de hele looptijd van een lening, vaak twintig jaar en meer. De kost zou stijgen van 1,5 miljard euro vandaag naar bijna 3 miljard euro binnen 15 jaar’, zegt Diependaele.

100.000 euro
Lening
Op een lening van 250.000 euro moet vandaag 100.000 euro minder intrest betaald worden dan in 2005.

Een tweede argument zijn de lage rentetarieven. ‘Bij de invoering van de woonbonus in 2005 werd gemiddeld geleend tegen 5 procent. Voor een lening van 250.000 euro op 20 jaar bedroeg de totale intrestlast 142.302 euro. Tegen de huidige rentetarieven moet op dezelfde lening 100.000 euro intrest minder betaald worden. Het voordeel van de lage rente is vele malen groter dan dat van de woonbonus’, legde Diependaele uit. ‘Tenslotte willen met de afschaffing van de woonbonus ook de opwaartse druk op de huizenprijzen afbouwen.’

In ruil voor de afschaffing van de woonbonus komt er vanaf 1 januari 2020 een verlaging van de Vlaamse registratiebelasting. Het tarief daalt van 7 procent naar 6 procent voor de aankoop van de enige gezinswoning en van 6 procent naar 5 procent voor wie een ingrijpende energetische renovatie uitvoert.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie