Wunsch waarschuwt voor risico van negatieve spaarrente

Gouverneur Wunsch op Finance Avenue 2019 ©© Lieven Van Assche

Een spaarrente die lager is dan nul kan de financiering van de banken in gevaar brengen. Dat heeft Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, gezegd op Finance Avenue.

Steeds meer banken willen het mes zetten in de nu al historisch lage spaarrente. In Duitsland hebben veel banken de rente op grote deposito's van particuliere klanten onder nul verlaagd. Belgische banken klagen dat de gegarandeerde rente van 0,11 procent op gereglementeerde spaarboekjes niet houdbaar is. Zij vragen de overheid om de wettelijke minimumrente af te schaffen.

De lage marktrente zet de banken inderdaad onder druk, bevestigde Wunsch zaterdag op Finance Avenue, de beleggersbeurs van De Tijd. Hij merkte op dat de banken op spaarboekjes minstens 0,11 procent rente moeten bieden en een strafrente van 0,5 procent moeten betalen als ze teveel cashoverschotten deponeren bij de Europese Centrale Bank (ECB).

Contraproductief

Maar Wunsch waarschuwde dat een verlaging van de spaarrente onder nul contraproductief kan zijn. 'Stel dat de banken de rente op spaarboekjes verlagen naar -0,5 procent. Dan kan een probleem van financiering ontstaan, omdat klanten hun deposito's verminderen.'

Verscheidene Belgische banken hebben de rente op deposito's van grote ondernemingen al onder nul verlaagd, maar ze aarzelen om hetzelfde te doen voor de zichtrekeningen van particulieren. 'Er is nog geen enkele bankier die me heeft gezegd dat hij de rente voor de kleine spaarder wil verlagen naar -0,5 procent', zei Wunsch.

Op de vraag of de regering de wettelijke minimumrente op spaarboekjes moet schrappen, wilde Wunsch geen concreet antwoord geven. 'Dat is een politieke zaak.' Hij merkte wel op dat de lage marktrente slechts een van de redenen is waarom de rendabiliteit van de banken onder druk staat.

Gouverneur Nationale Bank: 'Belgische economie doet beter dan verwacht'

ECB

De gouverneur verdedigde de recente renteverlaging van de ECB. 'We hebben een ambitieus pakket maatregelen getroffen om de inflatie zo snel mogelijk te verhogen naar de doelstelling van minder dan maar dicht bij 2 procent, zodat we op termijn de rente weer kunnen verhogen.'

Een van de gevolgen van de lage rente is de sterke stijging van en overwaardering de vastgoedmarkt in sommige landen, zoals België. De Nationale Bank raamt dat huizen 6 procent te duur zijn. Maar Wunsch beklemtoonde dat die overwaardering geen rekening houdt met de schaarste aan gronden. 'In Vlaanderen is 80 procent van de stijging van de vastgoedprijzen te wijten aan de toename van de grondprijzen.' Dat blijkt uit een studie die de Nationale Bank vorig jaar publiceerde.

Begroting

De Nationale Bank nam het voorbije jaar enkele maatregelen om de vastgoedmarkt af te koelen en ze ziet volgens Wunsch al de eerste resultaten. 'De laatste maanden daalt het aantal woonkredieten dat groter is dan 90 procent van de aankoopprijs van de woning en de winstmarge op hypothecaire leningen stijgt.'

Wunsch signaleerde ook dat België in vergelijking met de buurlanden nog niet veel inspanningen heeft geleverd om de overheidsfinanciën gezond te maken. 'De jongste tien jaar is een deel van de besparingen omgezet in een belastingverlaging. In België bedragen de overheidsuitgaven zonder rentelasten 50 procent van het bruto binnenlands product, tegenover 41 procent in Nederland en 43 procent in Duitsland. Er zijn inspanningen nodig. Als het begrotingsbeleid niet verandert, stijgt het tekort met 1 miljard euro per jaar.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie