Advertentie
Advertentie
netto

Belast België een tweede verblijf zwaar in vergelijking met andere landen?

Drie vragen aan Wim Vermeulen, advocaat bij Cazimir.

Op de aankoop van vastgoed moet overal belasting betaald worden. Is het vanuit die optiek verstandig in België te kopen?

Wim Vermeulen: ‘Als het gaat over de belasting die bij de aankoop van bestaand vastgoed betaald wordt, is België een van de duurste landen. Zeker wanneer dat in Brussel of in het Waals Gewest ligt, waar 12,5 procent registratierechten betaald wordt. In het Vlaams Gewest is het tarief voor een tweede verblijf 10 procent.’

‘In de meeste andere landen vallen de tarieven lager uit. In veel Franse departementen betaalt u 5,09 procent registratierechten en in Nederland binnenkort 8 procent overdrachtsbelasting. Spanje is op dat vlak het duurste land met een belasting die naargelang de regio oploopt tot 10 procent.’

Hoe zwaar belast België het bezit van een tweede verblijf?

Hoe zwaar belast België het bezit van een tweede verblijf in vergelijking met het buitenland?

Vermeulen: ‘Alle landen hebben een belasting die vergelijkbaar is met de Belgische onroerende voorheffing. België belast een tweede verblijf nog een tweede keer via de jaarlijkse belastingaangifte, ook als u dat tweede verblijf alleen zelf gebruikt en nooit verhuurt. Andere landen belasten het eigen gebruik van een tweede verblijf niet. De enige uitzondering is Spanje. Als u een tweede verblijf in het buitenland hebt en uw hoofdverblijfplaats is België, moet u dat tweede verblijf in uw Belgische belastingaangifte opnemen. Dat betekent niet noodzakelijk dat u in België nog eens belastingen betaalt op uw tweede verblijf, maar het kan wel het belastingtarief op uw overige inkomsten verhogen.’

Wordt het tweede verblijf verhuurd, dan is België een belastingparadijs in vergelijking met andere landen.

Wim Vermeulen
Advocaat bij Cazimir

‘Wordt een tweede verblijf verhuurd, dan is België een belastingparadijs in vergelijking met andere landen. Wie in België aan een privépersoon verhuurt, betaalt geen belastingen op de ontvangen huurinkomsten maar wel op basis van het kadastraal inkomen. Dat valt veel gunstiger uit. De meeste landen belasten de reële huur. Die belasting is ook verschuldigd door Belgen met vastgoed in het buitenland.’

‘In België bestaat geen vermogensbelasting. De meeste andere landen hebben wel een of andere vorm van vermogensbelasting, zoals Frankrijk, Spanje en Portugal. Die belasting is verschuldigd zodra het totale vermogen een bepaalde waarde bedraagt. Nederland heeft geen vermogensbelasting in de strikte zin van het woord, maar wel een inkomstenbelasting die het bezit van vastgoed en beleggingen belast op basis van een fictief rendement.’

Wat als een tweede verblijf met winst wordt verkocht?

Vermeulen: ‘Ook als het gaat over de meerwaarde bij een verkoop is België een belastingparadijs. Wie vijf jaar na de aankoop weer verkoopt, moet in België geen meerwaardebelasting betalen. Wie in het buitenland met winst verkoopt, is vaak meerwaardebelasting verschuldigd. Het belastingtarief op meerwaarde bedraagt - ook voor buitenlanders - in Spanje 19 procent en in Frankrijk 36,2 procent.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie