Advertentie

Van Peteghem: ‘Belasting op inkomsten uit verhuur mag geen taboe zijn’

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem maakt zich sterk dat er tegen volgend jaar een blauwdruk op tafel ligt die de nieuwe fiscaliteit tegen 2030 kan regelen. ©Lieven Van Assche

De fiscaliteit moet rechtvaardiger en neutraler worden volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Daarbij mogen geen taboes worden geschuwd. De belasting op arbeid moet naar beneden en de reële inkomsten uit huurwoningen moeten kunnen belast worden.

Tijdens een interview op Finance Avenue, de beleggingsbeurs van De Tijd en L’Echo, zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem dat in het kader van een grote fiscale hervorming die in de steigers staat er geen enkel taboe mag zijn. Volgens hem moet zo ook bijvoorbeeld de mogelijkheid bekeken worden om de reële inkomsten uit huurwoningen te belasten, wat nu niet het geval is. Vandaag wordt de belasting berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (ki), verhoogd met 40 procent.

Van Peteghem brak ook een lans voor een rechtvaardige en neutrale fiscaliteit. ‘Wat bijvoorbeeld nu niet eerlijk is, is dat de lasten of arbeid veel te hoog zijn’, verduidelijkte Van Peteghem. ‘En dat heeft tot veel koterij geleid om die lasten naar beneden te brengen.’

In verband met het neutraler maken van de fiscaliteit verwees de minister naar de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid (BBSZ), een ‘crisisbijdrage’ die nog uit 1994 stamt en nu geleidelijk aan wordt afgebouwd. ‘Er is hier een discriminatie naar samenlevingsvorm’, aldus Van Peteghem. ‘Een alleenstaande wordt namelijk soms hoger belast dan een koppel.’

De minister van financiën maakt zich sterk dat er tegen volgend jaar een blauwdruk op tafel ligt die de nieuwe fiscaliteit tegen 2030 kan regelen. ‘Het is niet de bedoeling om op bestaande contracten in te breken’, aldus de minister. ‘Met die blauwdruk moet een geleidelijke overgang mogelijk zijn.’

Duurzaam investeren

Minister Van Peteghem beklemtoonde tijdens de speech die aan het interview voorafging dat duurzaam investeren geen randbegrip meer is. ‘De tijd dat een duurzame beleidsstrategie een unique selling proposition was is al even voorbij, het is een vereiste geworden’, aldus de minister.

‘Wil een bedrijf toekomstbestendig zijn dan moet het nu meestappen in die duurzame transitie, en wil een bank beleggen met zo min mogelijk risico dan neemt het duurzaamheid mee in rekening’, ging Van Peteghem verder. ‘Niet enkel omdat de overheid nieuwe standaarden vooropstelt, maar vooral omdat grote institutionele beleggers en de consument dat beginnen te vragen.’

Klimaatplan

Van Peteghem zette ook in de verf dat België de 5 miljard euro die het van Europa kreeg voor de heropstart van de economie na de covid-crisis in de eerste plaats inzet om de transitie naar duurzaamheid mogelijk te maken.

‘In ons land is het Europees Marshallplan een klimaatplan geworden. Als federale regering kozen we er resoluut voor om meer dan de helft van de middelen enkel en alleen voor te behouden voor projecten die die duurzame transitie versterken.’

©Lieven Van Assche

Van Peteghem maakte ook duidelijk dat er veel middelen nodig zijn om van de transitie een succes te maken. ‘Veel initiatieven, maar ook veel geld. Doen we niets dan staan we de komende jaren bij elke begrotingsronde telkens voor hetzelfde probleem: waar halen we binnen onze begroting de nodige miljoenen en miljarden voor onze duurzame ambities?’

Geen extra belastingen

De minister van financiën verzekerde dat het niet de bedoeling is om die nodige middelen via belastingen bij de werkende middenklasse te halen. ‘We moeten absoluut vermijden dat mensen de klimaattransitie enkel linken aan hogere kosten en een lagere levensstandaard. Het is belangrijk dat mensen mee kunnen, want het zal pas zijn wanneer we de mensen kunnen overtuigen van de haalbaarheid en betaalbaarheid dat we de transitie tot een goed einde kunnen brengen.

De Federale Investerings- en Participatiemaatschappij (FPIM) speelt volgens Van Peteghem  een cruciale rol. ‘Om de innovatie en economische groei te stimuleren en de transitie richting een duurzame economie te versnellen, versterkten we de afgelopen maanden dan ook stelselmatig de slagkracht van FPIM.’

Transformatiefonds

Daarnaast verwacht Van Peteghem veel van het Transformatiefonds op. Dat is een fonds dat werd opgericht om de economische groei na de coronacrisis  te stimuleren en de omslag naar een duurzame economie te ondersteunen. Het fonds zal kunnen rekenen op de expertise van FPIM om de Belgische ondernemingen te ondersteunen aan de hand van rechtstreekse participaties en investeringen in fondsen die gericht zijn op de omslag naar duurzaam ondernemen.

De federale overheid investeert zelf 750 miljoen euro in het fonds, dat verder zal worden aangedikt met middelen van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Maar ook de particuliere belegger zal op termijn bij het Transformatiefonds worden betrokken. ‘Het is mijn doel om iedereen de kans te geven het land mee herop te bouwen en zo ook mee te bouwen aan de duurzame transitie die ons land en onze economie moeten maken. ‘Wie in dit fonds investeert, zal rechtstreeks investeren in de duurzame toekomst van ons land’, aldus nog de minister.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie