Advertentie
netto

Crisis maakt Belg minder vrijgevig

©REUTERS

Schenken voor een goed doel blijft nochtans een fiscaal interessante operatie. Hoe gaat u te werk?

6 op 10 Belgen zeggen dat ze door de crisis minder geld geven aan een goede doel. Dat blijkt uit een enquête van Insites Consulting op vraag van De Tijd/Netto. Vooral bij 50-plussers is die tendens het sterkst.

Wat denken de mensen op het terrein daarvan? ‘De voorbije jaren is het inderdaad steeds moeilijker geworden om nieuwe schenkers te vinden’, bevestigt Erik Todts, voorzitter van Consortium 12-12. Dat Consortium bestaat uit 5 humanitaire organisaties: Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit en Unicef België. ‘Maar het gemiddeld volume van de giften daalt niet. Dat zien we ook aan het aantal fiscale attesten dat jaarlijks wordt uitgeschreven. Globaal gezien daalt de vrijgevigheid dus niet.’

Volgens het jaarverslag 2012 van de FOD Financiën stijgen de fiscaal aftrekbare giften elk jaar. Voor aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) werden 614.130 fiscale attesten afgeleverd voor een totaal bedrag van 136,6 miljoen euro. In 2011 (inkomsten 2010), steeg het aantal attesten naar 781.054 voor een totaal bedrag van 172,7 miljoen euro. Erik Todts vervolgt: ‘De curve van de giften stijgt dan misschien wel minder snel, maar is absoluut geen sprake van een daling.’

Jean-Marc Montegnies, directeur van Animaux En Péril, een van de belangrijkste Belgische dierenbeschermingsorganisaties, bevestigt die tendens. ‘Wij verliezen geen schenkers en hun giften worden er niet minder groot op. Maar omdat ons budget niet stijgt, moeten wij ons steeds efficiënter opstellen om minstens een zelfde resultaat te behalen.’

Noodsituaties

Crisis of niet, ‘in noodsituaties laten Belgen hun goede doelen niet links liggen,’ zegt Nancy Ferroni, woordvoerster van het Rode Kruis. ‘De mensen hebben zich in groten getale gemeld voor de Filippijnen en hebben massaal geld gegeven. Zij spelen eerder in op plotselinge gebeurtenissen. De rest van het jaar blijven de giften steeds op hetzelfde niveau.’

Erik Todts is het daarmee eens: ‘Wanneer we naar aanleiding van een ramp een speciaal rekeningnummer openen, zijn de mensen minder gevoelig voor de crisis. Ze worden dan door spontane emoties gedreven en zijn dan ook duidelijk meer bereid om geld te geven.’

Gunstige fiscaliteit

Giften aan liefdadigheidsinstellingen of andere instellingen van openbaar nut genieten in België een gunstig fiscaal regime. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden:

Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend, mag nooit meer bedragen dan 10 procent van uw totale netto-inkomen, met een absoluut maximum van 376.350 euro (inkomstenjaar 2012, aanslagjaar 2013).

U kunt ook een gift doen aan een buitenlandse instelling of vereniging uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. ‘Het moet gaan om een vereniging of instelling die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en die in die andere lidstaat op vergelijkbare wijze is erkend, dat wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde verenigingen en instellingen worden erkend’, preciseert de FOD Financiën.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie