De beste beleggingsfondsen op een rij

©François De Ribaucourt

Wie beter wil doen dan de index, moet fors van die index durven af te wijken en aan stockpicking doen. Dat is de gemeenschappelijke succesformule van awardwinnende fondsbeheerders.

De Fund Awards van De Tijd en L’Echo, die dinsdagavond werden uitgereikt, kronen 18 winnaars. Vijftien awards gaan naar individuele (in België geregistreerde) fondsen en drie naar fondsenhuizen.

Bij die laatste groep hoort de prestigieuze Super Award, die het fondsenhuis beloont dat over de vijftien verschillende fondsencategorieën de beste beheersprestatie voorlegt. Die eer viel dit jaar te beurt aan Degroof Petercam Asset Management.

Comgest Gestion haalde voor het vijfde opeenvolgende jaar de award van beste aandelenbeheerder binnen. BlackRock Investment Management werd bekroond tot beste beheerder van vastrentende fondsen.

Aandelen

Bij de individuele fondsenawards gingen de prijzen in vijf van de zes aandelencategorieën naar buitenlandse fondsenhuizen.

Internationale aandelen: Lombard Odier Generation Global

Het Zwitserse Lombard Odier boekte met Generation Global de voorbije vijf jaar een jaarrendement van 14 procent, het hoogste van de 15 winnende fondsen in alle categorieën. De beheerders Mark Ferguson en Miguel Nogales hanteren een pure stockpickingstrategie met een focus op duurzame bedrijven.

14 %
Lombard Odier Generation Global boekte de voorbije vijf jaar een jaarrendement van 14 procent, het hoogste van de winnende fondsen.

Zo kijken ze naar sectortrends en het ESG-profiel (Environmental, Social en Governance) van de onderneming. Ook spelen de kwaliteit van het bedrijf en de waardering van het aandeel een belangrijke rol. Alleen als het aandeel op al die vlakken goed scoort, komt het in aanmerking. ‘We moeten echt volledig overtuigd zijn, want ons fonds heeft maar 30 tot 60 posities. We hebben een beleggingshorizon op lange termijn. Daarom is de kwaliteit van de onderneming cruciaal’, zegt Ferguson.

We moeten volledig overtuigd zijn van een aandeel, want ons fonds heeft maar 30 tot 60 posities.
Mark Ferguson
Beheerder Lombard Odier Generation Global

Europese aandelen: Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio

Het Europese aandelenfonds van het Amerikaanse Goldman Sachs selecteert aandelen via computermodellen. Dat proces is revolutionair omdat het zowel van traditionele data als van alternatieve bronnen (big data) gebruikmaakt. ‘Onze modellen maken op basis van een enorme hoeveelheid data een fundamentele en economische analyse van aandelen’, zegt Len Ioffe, een van de vier beheerders van het fonds. ‘De algoritmen zijn ook zelflerend, waardoor ze via datapatronen nieuwe voorspellingen kunnen maken zonder specifiek daarvoor te zijn geprogrammeerd. De datagedreven modellen geven ons een voorsprong die traditionele data niet kunnen bieden.’

Volgens de beheerder speelt het huidige marktklimaat in de kaart van het fonds. ‘We zien dat de Europese aandelenmarkten de voorbije jaren in toenemende mate gedreven worden door sentiment en trends, en minder door de fundamenten. Met onze modellen kunnen we die marktdynamiek beter capteren.’

Ondanks de modellen blijft een menselijke tussenkomst in het fonds noodzakelijk. ‘Data mag dan wel de basis zijn, de research en de controle op de portefeuilleconstructie gebeuren door mensen’, luidt het. Goldman Sachs heeft ervoor gekozen vier beheerders de eindverantwoordelijkheid over het fonds te geven. ‘We willen de impact van het mogelijke vertrek van een beheerder tot een minimum beperken.’

Europese small- en midcaps: Columbia Threadneedle European Smaller Companies Fund

‘Wij speuren naar bedrijven met een erg hoge kwaliteit tegen aanvaardbare prijzen’, zegt fondsbeheerder Mark Heslop. Hij spreekt van een hoge kwaliteit als ondernemingen hoge returns op het geïnvesteerd kapitaal boeken. ‘Dat kan als klanten de producten of diensten van het bedrijf sterk waarderen - bijvoorbeeld dankzij de merknaam of de technologie - en als concurrenten de producten niet makkelijk kunnen nabootsen. Dat verhoogt de prijsmacht.’

Heslop houdt de turnover laag, wat betekent dat aandelen relatief lang in portefeuille blijven. Terwijl hij de energie- en financiële sector vandaag mijdt, behoren industrie en technologie tot zijn favoriete sectoren.

In zes vragen naar het gepaste fonds

Nooit eerder parkeerden Belgen zoveel geld op hun spaarrekening als vandaag. Nochtans brengt dat spaarboekje nauwelijks iets op. Beleggingsfondsen kunnen een alternatief vormen, ook voor spaarders met weinig zin voor risico. Lees hier onze tips >

Amerikaanse aandelen: Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth

Beheerder Peter Bourbeau schrijft de winst toe aan het hoge percentage active share van het fonds. Dat geeft aan in welke mate de posities afwijken van die van de referentie-index. Het is dus een goede maatstaf om de mate van actief beheer te meten. ‘Onze aandelenselectie, gebaseerd op fundamentele analyse, is de belangrijkste reden voor het succes’, zegt de beheerder, die ook enkele namen noemt. ‘Amazon en de softwareproducenten Microsoft, Red Hat en Adobe droegen de voorbije jaren het meest bij.’

Vandaag is het fonds vooral gericht op bedrijven en sectoren die in staat zijn een transparante en duurzame groei te realiseren, en die minder vatbaar zijn voor macro-economische risico’s. Voorbeelden zijn de biotechnologiesector, bedrijfssoftware en e-commerce.

Groeimarktaandelen: T. Rowe Price Emerging Markets Equity Fund

Ook beheerder Gonzalo Pangaro benadrukt zijn stockpickingstrategie. ‘Wij focussen op bedrijven waarvan we geloven dat ze de komende drie à vijf jaar een duurzame groei kunnen realiseren. Een goede illustratie van die langetermijnvisie is onze investering in Brazilië net voor de presidentsverkiezingen van oktober.’ Vandaag is Brazilië nog altijd het land waar de fondsbeheerder de grootste positie inneemt tegenover de referentie-index.

Belgische aandelen: AXA B Equity Belgium

AXA doorbrak de hegemonie van KBC, dat de voorbije drie jaar de award in de categorie Belgische aandelen in de wacht sleepte. Het Belgiëfonds van AXA hecht veel belang aan de kwaliteit van de ondernemingen en aan hun toetredingsbarrières tot de markt. De aandelenselectie gebeurt op basis van zowel fundamentele als kwantitatieve analyse.

Ook hier geldt een bottom-upbenadering. ‘Hoe de sectorverdeling van het fonds eruitziet, is minder belangrijk. We willen een portefeuille samenstellen met solide fundamenten die vertegenwoordigd worden door kwaliteitswaarden waarvan we overtuigd zijn dat ze hun winstparcours kunnen voortzetten’, zegt beheerder Christophe Pellion.

Vastrentend

Obligaties in euro: Pimco Euro Bond Fund

‘Onze overtuiging is dat een erg gediversifieerde aanpak tot regelmatigere prestaties leidt. We gebruiken tegengestelde strategieën en nemen in elke strategie maar een beperkt risico’, zegt Pimco-beheerder Lorenzo Pagani. Volgens hem speelt de expertise die Pimco in obligaties heeft opgebouwd een belangrijke rol in het succes. ‘Ik kan gebruikmaken van de kennis van 240 portefeuillebeheerders en 55 kredietanalisten.’

Bedrijfsobligaties in euro: Kempen (Lux) Euro Credit Fund

In deze categorie is de Nederlandse vermogensbeheerder Kempen Capital Management stilaan een vaste waarde. Zijn fonds won de award voor het vijfde opeenvolgende jaar. Sinds de oprichting in 2008 slaagde het er elk jaar in beter te doen dan de referentie-index. ‘De combinatie van een top-down- en bottom-upselectie werkt uitstekend’, zegt Alain van der Heijden, een van de beheerders.

‘Vorig jaar was een heel uitdagend jaar omdat de economische groei piekte op een moment dat de centrale banken de kwantitatieve versoepelingsprogramma’s (het opkopen van overheids- en bedrijfsobligaties, red.) terugdraaiden en liquiditeiten uit de markt haalden. Dat leidde tot een forse toename van de renteverschillen tussen bedrijfs- en overheidsobligaties. We verwachten dat die verder toenemen in 2019.’

Internationaal gespreide obligaties: Pimco Income Fund

‘Het fonds belegt in een mix van kwaliteitsvolle obligaties, die het goed doen als de economie vertraagt, en hoogrentende obligaties, die renderen in een sterk groeiende economie’, zegt beheerder Dan Ivascyn. Volgens hem ligt de sleutel voor consistente inkomsten in de juiste balans tussen die twee types obligaties. ‘We geloven vandaag sterk in herverpakte hypotheekleningen wegens de aantrekkelijke rendementen. De fundamenten blijven goed door de lage quotiteit, het toenemend aantal eigenaars van woningen en de lage werkloosheid’, meent de beheerder.

Groeimarktobligaties: M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

Flexibiliteit is volgens de beheerder een sleutel tot succes in deze markt. ‘De beheerder moet de vrijheid krijgen flexibel te bewegen tussen overheids- en bedrijfsobligaties, tussen lokale munten en de dollar of euro, tussen korte en lange looptijden,…Tegelijk moet hij het krediet- en het muntrisico voortdurend bewaken’, zegt Claudia Calich.

Ze noemt de obligatieselectie een belangrijke verklaring voor het succes. ‘Onze posities in Argentinië, Mexico en Oekraïne hebben in belangrijke mate bijgedragen, en ook obligaties van Armenië en Macedonië maakten mee het verschil.’

Monetaire fondsen in euro: DPAM Money Market L Monetary EUR

In een moeilijke renteomgeving met ultralage rentes haalde het fonds van Degroof Petercam Asset Management de voorbije vijf jaar een negatieve return van gemiddeld -0,11 procent per jaar. Daarmee presteerde het wel beter dan de referentie-index. Het fonds belegt voor een groot deel in kortlopend bedrijfspapier. Ongeveer 40 procent van de portefeuille bestaat uit Frans papier.

Gemengd

Gemengde fondsen met een laag risico: KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1

Het KBC-fonds dankt zijn prestatie in de categorie - die niet meer dan 35 procent in aandelen investeert - aan een goede activa-allocatie. ‘De jongste jaren waren we vooral overwogen in aandelen, ten nadele van obligaties. Alleen in 2016 hebben we een tijd de aandelen onderwogen om te schuilen voor de tijdelijke beurszwakte’, zegt Jasper Dierckx, de beheerder van het duurzame fonds.

‘De overweging in bedrijfsobligaties in 2016 en 2017 droeg in sterke mate bij tot de prestatie van het fonds. Omdat we op basis van onze interne duurzaamheidsscreening geen Italiaanse overheidsobligaties aanhielden, ondervond de portefeuille ook geen hinder van het negatieve rendement op die obligaties in 2018.’

Gemengde fondsen met neutraal risico: DPAM Hor. B Balanced Strategy

In deze categorie investeren de fondsen tussen 35 en 60 procent in aandelen. Het fonds van Degroof Petercam is een dakfonds, wat betekent dat het in andere beleggingsfondsen investeert. Het betreft vooral fondsen van DPAM zelf.

Flexibele gemengde fondsen: BL-Global Flexible

We zijn bezorgd over de waardering van aandelen, maar met de huidige rentes zien we weinig alternatieven voor kwaliteitsaandelen.
Guy Wagner
Beheerder BL Global Flexible

BL-Global Flexible duwde concurrent Vector Flexible van de troon dankzij een betere prestatie in 2018. Hoewel het jaar moeilijk startte, kon het fonds beter standhouden tijdens de correctie in het vierde kwartaal. ‘We zijn bezorgd over de waardering van de aandelenmarkten, maar in de huidige renteomgeving vinden we weinig alternatieven voor kwaliteitsaandelen’, zegt beheerder Guy Wagner. Als bescherming vertrouwt hij op Amerikaanse overheidsobligaties met een lange looptijd. ‘Dit zijn zowat de enige kwaliteitsobligaties die een aanvaardbaar rendement bieden.’ Goud vormt met 15 procent van de portefeuille een andere buffer.

Pensioenspaarfondsen: BNP Paribas B Pension Balanced

Het fonds kon de schade in 2018 beperken tot een verlies van 7,7 procent, terwijl de meeste dynamische pensioenspaarfondsen meer dan 9 procent verloren. De voorbije vijf jaar haalde BNP Paribas B Pension Balanced een gemiddeld rendement van 3,8 procent per jaar. ‘De goede prestatie van ons pensioenspaarfonds heeft te maken met een consistente langetermijnvisie en een sterke, onderliggende aandelenselectie. Onze belangrijke aanwezigheid in smallcapaandelen speelt hierbij een grote rol. In het obligatiegedeelte droeg onze lagere rentegevoeligheid sinds 2016 bij tot de prestatie’, zegt Bart Van Poucke, die benadrukt dat het beheer van het fonds geen one-manshow is.

©Filip Ysenbaert

Lees verder

Advertentie
Advertentie