interview

'We laten ons niet leiden door de waan van de dag'

Peter De Coensel (links), Alexander Roose (midden) en Guy Lerminiaux van Degroof Petercam. ©Debby Termonia

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) werd voor het tweede jaar op rij winnaar van de Super Award. De Belgische vermogensbeheerder zweert bij actief beheer, research en duurzaam beleggen.

‘Onze beheerders en analisten werken op basis van eigen inzichten. We laten ons niet leiden door de waan van de dag.’ Dat is volgens Guy Lerminiaux, hoofd fundamenteel aandelenbeheer, de belangrijkste reden waarom Degroof Petercam opnieuw de award voor beste vermogensbeheerder won.

De prijs beloont het fondsenhuis dat met al zijn fondsen de hoogste gemiddelde score haalt volgens de methodologie van De Tijd-kronen. Die beoordeelt de fondsen op de regelmaat van hun prestatie in de voorbije vijf jaar. Zowel aandelen-, obligatie- als gemengde fondsen zitten in de berekening.

Een gesprek met Lerminiaux, Peter De Coensel, hoofd van de vastrentende beleggingen, en Alexander Roose, hoofd internationale aandelen, over het succes van Degroof Petercam.

Welke zijn volgens u de belangrijkste ingrediënten van het succes?

Onze beleggingsbesluiten zijn gebaseerd op overtuiging, niet op de consensus.
Guy Lerminiaux
Hoofd fundamenteel aandelenbeheer Degroof Petercam

Guy Lerminiaux: ‘Je merkt vaak dat internationale investeringsbanken algemeen aanvaarde veronderstellingen versterken. Daardoor laten vele beheerders de druk van de consensus in hun fondsenbeheer doorsijpelen. Wij proberen dat te beperken. We werken bijvoorbeeld niet met beleggingscomités. Die leiden al snel tot consensusbeslissingen en dragen bij tot suboptimale resultaten. Onze beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op overtuiging.’

Peter De Coensel: ‘Ook de verloning van de medewerkers, zowel die van de analisten als de beheerders, houdt daar rekening mee. Voor het fondsenbeheer werken we met onze eigen analisten, zowel voor de aandelen als de obligaties. Onze fondsbeheerders zijn dan weer onafhankelijke beleggers met korte-, middellange- en langetermijnovertuigingen. Een bijkomende succesfactor is onze focus op duurzaamheid. Bij de selectie van de aandelen en obligaties nemen we de duurzaamheid van het beleid van de onderneming in acht.’

Werkt Degroof Petercam vooral top-down, vanuit een regio- en sectorallocatie, of bottom-up, als een pure stockpicker?

Alexander Roose: ‘Hier komt onze flexibiliteit duidelijk naar voren. We zijn ons ervan bewust dat macro-economisch nieuws op sommige momenten een grotere impact op een aandeel kan hebben dan overtuigingen op bedrijfsniveau. Maar globaal genomen kiezen we voor een gedegen bottom-upanalyse om aandelen en obligaties op te nemen in onze fondsen.’

Zijn de waarderingen op de Europese aandelenmarkten vandaag aanvaardbaar?

Lerminiaux: ‘Na de zwakte van vorig jaar zijn Europese aandelen goedkoper geworden dan het langetermijngemiddelde. Dat betekent dat de beurzen rekening houden met een daling van de winst per aandeel in 2019. Maar alleen een harde brexit of een echte recessie in Europa, wat we vandaag niet verwachten, kan dat veroorzaken. Als er alleen een groeivertraging komt, of een onderhandelde brexit, verwachten we geen daling van de winstgevendheid van de genoteerde bedrijven.’

Hoe belegt u bij voorkeur in groeimarktaandelen?

Roose: ‘We verkiezen eerder onrechtstreeks in groeimarkten te beleggen, via westerse bedrijven die hun aanwezigheid en/of export in de groeilanden fors hebben opgevoerd. We voelen ons comfortabeler bij die bedrijven door hun nabijheid en hun beter bestuur.’

We beleggen liever in de groeimarkten via westerse bedrijven die er sterk aanwezig zijn.
Alexander Roose
hoofd internationale aandelen

Sommige volwassen aandelenmarkten, zoals de Amerikaanse, blijken heel moeilijk te kloppen met actief beheer. Hoe pakt u die markten aan?

Roose: ‘Het klopt dat die moeilijker te kloppen zijn. Daarom bespelen we de Amerikaanse aandelenmarkt meer met midcaps (middelgrote aandelen, red.) en thematische strategieën.’

Al jaren voorspellen sommige onheilsprofeten een obligatiecrash. Hoe hoog schat u de risico’s op de obligatiemarkten in?

De Coensel: ‘Onheilsprofeten zijn van alle tijden. Vandaag hebben de financiële markten het moeilijk met het interpreteren van politiek populisme. Focus en transparantie zijn daarom meer dan ooit de boodschap. Wij verwachten een geduldige Amerikaanse centrale bank. De Amerikaanse rentecurve zal een hoge stabiliteit vertonen, wat bedrijfsobligaties ondersteunt.’

‘Het misplaatste verhaal van de jongste jaren, dat teerde op de angst voor nakende rentestijgingen, heeft veel beleggers opgezadeld met ondermaatse resultaten en onevenwichtige portefeuilles. De mythe dat investeringen in obligaties gevaarlijk zijn, weerhield beleggers ervan een correcte obligatieallocatie door te voeren. Ook vandaag wordt die mythe nog verdedigd in financiële media.’

‘De verwachte obligatierendementen liggen op aantrekkelijke niveaus. Rekening houdend met de wereldwijde vergrijzing van de bevolking, de lage productiviteitsgroei, spaaroverschotten, het gebrek aan investeringen en de permanente aanwezigheid van centrale banken in de financiële markten bieden verschillende obligatiesectoren, naargelang van de looptijd, correcte rendementen.’

Hoe probeert u rendement te halen met obligatiefondsen?

De Coensel: ‘In de eerste plaats door volledig belegd te zijn. We focussen niet alleen op absolute rentestanden en premies voor kredietrisico (credit spreads), maar bespelen ook de vorm van rentecurves en bedrijfsobligatiecurves in onze strategieën. Om onze risicoscenario’s op te vangen verwerken we beschermingsstrategieën in onze portefeuilles. Er is niks ergers dan met een slechte voorbereiding de slag met de markten aan te gaan.’

Hoe duurzaam zijn uw fondsen, en in welke mate gelooft u dat duurzaamheid objectief te meten valt bij fondsen?

Roose: ‘Duurzaam en verantwoord beleggen komt er ten eerste op neer de risico’s op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur (de ESG-criteria, red.), die eigen zijn aan elk bedrijf én elke subsector, goed te beheren. De maatschappelijke en milieurisico’s worden ook meer en meer in rekening gebracht bij het beheer van de algemene, niet-duurzame fondsen. Ten tweede focust duurzaam beleggen op bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan het milieu, de maatschappij of goed bestuur, doordat ze bijvoorbeeld meer ecologische producten of diensten aanbieden.’

‘Op kwartaalbasis maken we voor elk duurzaam aandelenfonds een impactverslag. Dat geeft een overzicht van de totale CO2-uitstoot, de blootstelling aan de ESG-risico’s en de positieve impact van elk van de posities op het realiseren van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.’

De kosten die beleggingsfondsen aanrekenen, zijn sterk gericht op activa en minder op rendement. Hoe staat u tegenover vergoedingen die meer prestatieafhankelijk zijn?

Lerminiaux: ‘Vandaag hanteren we zulke pricingformules doorgaans niet. We zijn er zeker niet tegen gezien onze beleggingsfilosofie, maar we merken weinig interesse van onze klanten. Mooi op papier, maar moeilijk aan de man te brengen omdat het complexer en minder voorspelbaar is.’

Worden fondsbeheerders van Degroof Petercam ook beoordeeld op de relatieve prestatie van de fondsen tegenover de referentieindex?

Lerminiaux: ‘Ja, er wordt regelmatig een analyse van de prestaties op een, drie en vijf jaar uitgevoerd, waarbij de langere periodes een groter gewicht krijgen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie