Hoe worden de awards toegekend?

©François De Ribaucourt

De zakenkranten De Tijd en L’Echo kennen 18 Fund Awards toe. De Awards werden verdeeld over 15 beleggingsfondsen en drie fondsenhuizen.

15 awards voor fondsen

De 15 individuele awards worden toegekend in 15 beleggingscategorieën. De fondsen die in aanmerking komen, moeten minstens vijf jaar bestaan en ze moeten geregistreerd zijn in België. Tak23-fondsen worden niet in de berekening meegenomen. De fondsen worden telkens vergeleken met fondsen in hun categorie. Ze worden beoordeeld op basis van vier criteria. Regelmaat tijdens de voorbije vijf jaar is met een gewicht van 40 procent in de score het belangrijkste criterium. De focus op regelmaat betekent dat één positieve uitschieter niet volstaat om de award te winnen. De drie andere criteria, die elk 20 procent van de score voor hun rekening nemen, zijn de return op vijf jaar, de risicogewogen return op vijf jaar en de prestatie in een dalende markt. Op basis van de vier criteria krijgt elk fonds een eindscore, en het fonds met de hoogste eindscore in zijn categorie wint de award. 

3 awards voor beste beheerders

Op basis van de voorgaande scores worden gemiddelde scores per fondsenhuis berekend. De Super Award gaat naar de beheerder die met al zijn fondsen gemiddeld de hoogste score voorlegt. Een voorwaarde is wel dat de beheerder in minstens acht van de 15 categorieën vertegenwoordigd is. Hetzelfde principe geldt voor de beste beheerder van aandelenfondsen. Hier moet de beheerder in minstens vier van de zes aandelencategorieën vertegenwoordigd zijn. Voor de vastrentende fondsen moet de beheerder minstens in drie van de vijf categorieën zitten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie